Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Voldoen aan taaleisen

Voor sommige opleidingen moet je kunnen aantonen dat je de Engelse of Nederlandse taal genoeg beheerst.

Of dit nodig is voor de opleiding van je keuze, vind je op de pagina van je opleiding. Er zijn verschillende toetsen die je dan kunt afleggen.

 • Taaleis Engels
  • Als je een toets Engels moet afleggen, dan kan dat op diverse plekken. Je Engels dient van het volgende niveau te zijn: 
  • Ook belangrijk om te weten:
   Bij bacheloropleidingen waarvoor selectie plaatsvindt, kunnen hogere eisen worden gesteld aan de toets Engels. Of er sprake is van hogere eisen vind je op de pagina van je opleiding.
  • De VU biedt geen trainingen of cursussen aan voor de toetsen die afgelegd moeten worden.
 • Taaleis Nederlands
  • Deze taaleis geldt alleen voor Nederlandstalige bacheloropleidingen. Heb je een Nederlandse vooropleiding en moet je voor je bacheloropleiding aan de taaleis Nederlands voldoen? Dan moet je bij het Staatsexamen vo het examen vwo Nederlandse taal en literatuur maken.
  • Heb je buitenlandse vooropleiding dan lever je een bewijs van je Nederlands taalniveau in, ook als Nederlands je moedertaal is.  De VU accepteert naast een vwo-diploma, de volgende vakken en eindexamens Nederlands voor studenten met een buitenlandse vooropleiding.
Onderwijs    Vakken en eindexamens
Europees BaccalaureaatNederlands (Dutch) als eerste of tweede taal
International BaccalaureaatDutch A (HL of SL) of B (HL)
Brits onderwijssysteemDutch GCE A-lever of Dutch International GCSE – beide als eerste taal
Duits onderwijssyteemDuitse Abitur met Nederlands als Leistungskurs of Grundkurs of Reifeprüfung Ordnung (alleen als het Abitur buiten Duitsland is behaald)
Frans onderwijssystemEen Baccalauréat Général van de Nederlandse afdeling van het Lycée  Internationale Saint-Germain-en-Laye of van het Lycée Internationale of Ferney Voltaire (Nederlands moet een eindexamen vak zijn)
Belgisch onderwijssysteem Diploma van Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)
(Vlaanderen)
Surinaams onderwijssysteemSurinaams vwo-diploma
  • Als je een buitenlandse vooropleiding hebt en niet een van de bovengenoemde vakken hebt gevolgd kan je een van deze examens afleggen:
   • Staatsexamen Nederlands als tweede taal, Programma II (NT2-II) Informatie en registratie via DUO.
   • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel Educatief Professioneel (EDUP) C1 of Educatief Startbekwaam (STRT) B2
    Dit examen wordt ook in het buitenland geëxamineerd. Informatie en registratie op www.cnavt.org.
  • Uitzondering: Certificaten NT2 II en Educatief Startbekwaam (STRT) B2 worden niet geaccepteerd voor de toelating tot de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht.
 • Wat doe ik als ik de toetsen heb behaald?
  Je stuurt de originele gewaarmerkte kopieën per post naar ons op of levert ze in bij de Studentenbalie. Gewaarmerkt betekent dat op de kopie toetsuitslagen een stempel en een handtekening staan van een officiële instantie waaruit blijkt dat de kopie overeenkomt met het origineel. Waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt of bij de Studentenbalie. Neem het origineel en de kopie mee als je ze bij ons laat waarmerken.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)