Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek en analyseer menselijk gedrag en welzijn

Bent je geïnteresseerd in mensen en wat hen drijft? Vraag je je af welke mechanismen en invloeden ten grondslag liggen aan menselijk gedrag? Wilt je inzichten delen met anderen en hen inspireren, zodat zij beter kunnen functioneren? 

Dan is de studie Psychologie iets voor jou.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Psychologie studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

  Hbo propedeuse
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Engels en wiskunde A of B of C.

  Hbo bachelor
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Engels en wiskunde A of B of C.

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Engels
  • Biologie 
  • Wiskunde A, B of C

  Let op: naast bovenstaande certificaten dien je ook te voldoen aan de taaleis Nederlands. Hiervoor dien je minimaal havo 5-niveau of een certificaat Nederlands op B2-niveau aan te tonen.

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je aan. Psychologie is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf 1 oktober 2021 aanmelden voor collegejaar 2022-2023. De deadline voor aanmelding is 15 januari 2022.

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Een buitenlands diploma geeft toegang tot deze bacheloropleiding als dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlands vwo-diploma. De VU beoordeelt het toelatingsverzoek na ontvangst van je aanmelding. Eventueel aanvullende toelatingseisen zijn afhankelijk van je buitenlandse vooropleiding. 

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden

  Ja, ga je ervoor?
  Psychologie is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf 1 oktober 2021 aanmelden voor collegejaar 2022-2023. De deadline voor aanmelding is 15 januari 2022.

 • Numerus Fixus

  Voor het collegejaar 2022-2023 hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus). Voor de bacheloropleiding Psychologie zijn er in totaal 600 plaatsen beschikbaar. Je kunt je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 15 januari 2022 (23.59 uur CET) aanmelden voor collegejaar 2022-2023. Nadat je je hebt aangemeld in Studielink rond je je aanmelding af in het aanmeldportaal.

  Hoe ziet de selectie eruit?
  Als je je aanmelding hebt afgerond in je aanmeldportaal, kun je deelnemen aan de selectieprocedure. Je ontvangt hier van de opleiding per e-mail meer informatie over.

  Wij hanteren twee criteria om studenten te selecteren:

  1. Gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding. Hiervoor tellen mee: de eindcijfers van je toelating gevende vooropleiding (bijv. 6 VWO, HBO propedeuse of HBO bachelor). Als je de toelating gevende opleiding nog niet hebt afgerond, tellen de cijfers van je laatste overgangsrapport of eindlijst (5 VWO, 5 HAVO, 4 MBO). Een uitzondering hierop geldt voor VWO kandidaten in het examenjaar, naar aanleiding van een besluit van de VO-raad en de VSNU. Voor deze kandidaten wordt als ijkpunt genomen de behaalde cijfers van de schoolexamens (SE) vanaf 4 vwo, met als peildatum 14 januari 2022.
  2. Een selectietoets, bestaande uit een:
  • Inhoudelijke Psychologietoets
  • Methodologietoets

  De selectietoets is gebaseerd op studiestof die representatief is voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Psychologie aan de VU. Om de opleiding met succes te kunnen afronden, is voldoende beheersing van de Engelse taal belangrijk. De meeste studiestof is Engelstalig en de hoorcolleges van de inhoudelijke Psychologievakken worden in het Engels gedoceerd. Om die reden is het te bestuderen studiemateriaal Engelstalig en wordt de selectietoets in het Engels afgenomen.

  Afname selectietoets
  Alle kandidaten maken de selectietoets online tussen donderdag 17 maart 2022 12:00 (CET) en vrijdag 18 maart 12:00 (CET). Je ontvangt van ons per mail meer informatie over de toetsafname. Dit is het enige moment waarop de selectietoets gemaakt kan worden. Hier is geen uitzondering op mogelijk. Lukt het je niet om de selectietoets te maken, dan kunnen we je helaas geen rangnummer geven. Zonder rangnummer is het niet mogelijk om met de opleiding te starten.

  Te bestuderen literatuur en oefenmateriaal
  Twee weken voorafgaand aan de toets ontvang je per e-mail toegang tot de benodigde studiestof en oefenmateriaal. Wij verwachten dat je ongeveer 12 uur nodig hebt voor het doornemen van de studiestof. Het is niet nodig en ook niet mogelijk om eerder te starten met de voorbereidingen voor de toets.

  Hoe wordt de uitslag bepaald?
  De score die we bepalen op basis van je cijfers van je vooropleiding telt voor 30% mee. De scores op basis van je behaalde resultaten op de psychologie- en methodologietoets tellen elk voor 35% mee. De drie scores gezamenlijk bepalen je positie op de ranglijst. Je positie op de ranglijst bepaalt je kans op plaatsing.

  Belangrijke data:

  • 15 januari 2022 (23.59u CET): aanmelddeadline in Studielink
  • 31 januari 2022: deadline aanmelding afronden in je aanmeldportal op vu.nl
  • 26 januari 2022: deadline invullen inschrijfformulier selectieprocedure
  • 17 maart 2022 - 18 maart 2022: van 12:00u - 12:00u afname online selectietoets
  • 15 april 2022: uitslag selectieprocedure via studielink
  • 16 april 2022: toelichting uitslag selectieprocedure vanuit de opleiding
  • 15 juli 2022: voldoen aan vooropleidingseisen en betaling collegegeld

  Selectiepogingen
  Je kunt in totaal maximaal driemaal deelnemen aan de selectie voor de bacheloropleiding Psychologie. Je kunt deze drie pogingen alle aan de VU benutten. Alle informatie over opleidingen met een selectieprocedure vind je op onze pagina over numerus fixus.

  Heb je vragen over de selectieprocedure? Wij helpen je graag verder! Je kunt ons bereiken via selectiepsychologie.fgb@vu.nl

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel +31 (0)20 59 85000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00)

Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Volg ons op social media