Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Maak je vertrouwd met een nieuwe wereld

Wil je je verdiepen in cultuuruitwisseling en confrontaties tussen bijvoorbeeld Oost en West, heidenen en christenen, de oudheid en het heden? 

Dan is de studie Oudheidwetenschappen iets voor jou. Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen voor een Nederlandse vooropleiding

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Oudheidwetenschappen studeren: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij 
  • Cultuur en Maatschappij

  Hbo propedeuse
  Er zijn geen aanvullende eisen.

  Hbo bachelor
  Er zijn geen aanvullende eisen.

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

  • Engels
  • Geschiedenis 
  • Een vak op 6 vwo-niveau naar keuze

  Let op: naast bovenstaande certificaten dien je ook te voldoen aan de taaleis Nederlands. Hiervoor dien je minimaal havo 5-niveau of een certificaat Nederlands op B2-niveau aan te tonen. Deze eis vervalt bij het behalen van het vwo deelcertificaat Nederlands voor het vervullen van de toelatingseis: "een vak naar keuze op 6 vwo-niveau”.

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 • Toelatingseisen voor een buitenlandse vooropleiding: Oudheidwetenschappen

  Buitenlands diploma
  Een buitenlands diploma geeft toegang tot deze bacheloropleiding als dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlands vwo-diploma. De VU beoordeelt het toelatingsverzoek na ontvangst van je aanmelding. Eventueel aanvullende toelatingseisen zijn afhankelijk van je buitenlandse vooropleiding.

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 • Toelatingseisen voor een buitenlandse vooropleiding: Ancient Studies

  Als je wilt instromen met een buitenlands diploma (bijvoorbeeld een IB Diploma) voor een Engelstalige opleiding verloopt je aanmelding via het International Office. Wij zullen vaststellen of jouw vooropleiding aan een aantal voorwaarden voldoet. Als je nog niet aan de voorwaarden voldoet, maar je verwacht dat dit in de toekomst wel zo is (zoals het behalen van je diploma), kun je je al aanmelden. Na het bekijken van je aanmelding zullen we jou het toelatingsbericht sturen waarin de voorwaarden voor toelating staan genoemd.

  Zie voor verdere informatie over de toelatingseisen de Engelstalige pagina

  Aanmelddeadline:

  De aanmelddeadline voor non-EU/EEAstudenten is 1  april en voor EU-studenten is de deadline 1 mei. Heb je een niet-Nederlandse nationaliteit? Dan kom je wellicht in aanmerking voor huisvesting via de International Office Accommodation Services. We raden dan een vroege aanmelding aan.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

  In Studielink selecteer je het programma Oudheidwetenschappen – in het VU dashboard kun je vervolgens aangeven dat je de Engelstalige track Ancient Studies wilt volgen. Staat je Studielink ingesteld op Engels? Dan selecteer je Ancient Studies.
  Let op: als je je diploma buiten Nederland behaalt geldt er een application fee van €100.

  Vragen?

  Neem dan contact op met de International Student Advisor van dit programma:

  E-mail: bachelors.hum@vu.nl

 • VU Studiekeuzecheck

  Als je een opleiding hebt gekozen, dan kun je via de VU Studiekeuzecheck ervaren of de studie écht bij jou past en overeenkomt met het beeld en de verwachtingen die je hebt. De VU Studiekeuzecheck is  onderdeel van de aanmeldprocedure en bestaat uit twee onderdelen: een digitale vragenlijst en een online activiteit.

  Deelname aan de VU Studiekeuzecheckactiviteit van deze opleiding is verplicht! Doe je niet mee, dan kun je de aanmelding voor de studie niet afronden. Vanaf eind april worden de uitnodigingen verstuurd. De activiteit wordt georganiseerd via het online leerplatform Canvas. Daar vind je nadat je je hebt aangemeld, alle belangrijke informatie. 

  Deelnemen aan de online activiteit is mogelijk tot 15 augustus, maar we adviseren je de opdrachten die op Canvas staan voor 9 juni in te leveren, zodat de procedure half juni afgerond kan worden en je verder kunt met je aanmelding. Donderdagmiddag 9 juni is er een college waar de opdrachten besproken worden en je al je vragen kunt stellen. 

  Heb je vragen? Neem dan contact op met studiekeuzecheck.fgw@vu.nl.

  Algemene informatie over VU Studiekeuzecheck vind je hier.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 48 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

 • Coronavirus: extra informatie toelating

  Normaalgesproken moeten hbo-studenten het hele eerste jaar van een hbo-opleiding hebben afgerond voordat zij mogen starten met een universitaire bachelor. Maar de coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij ongewenst studievertraging oplopen. Daarom hanteert de VU voor de doorstroom van hbo-P naar wo-bachelors een ‘zachte knip’. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden tóch vanaf september 2022 kan starten met je bachelor op de VU. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor de zachte knip en hoe je deze aanvraagt.

  Voor de toelating tot deze bachelor gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kunt uiterlijk 1 augustus 2022 een positief afrondingsadvies van je hbo-instelling overleggen aan de VU;
  • Je moet nog maximaal één onderwijseenheid van de hbo-propedeuse behalen, of bij meerdere onderwijsheden tot een maximum van 6 EC.
  • Je moet uiterlijk 31 december 2022 alsnog het propedeutisch examen van een hbo-bacheloropleiding hebben behaald.

  Bekijk alle voorwaarden in het Addendum behorend bij de Onderwijs en Examenregeling 2022-2023.

  Aanvragen zachte knip

  Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door dit formulier in te vullen.

  Voldoe je nog niet aan alle voorwaarden, maar verwacht je dit uiterlijk 31 augustus wel te doen?

  Het kan zijn dat je nu nog niet aan alle voorwaarden van de zachte knip voldoet, maar uiterlijk 31 augustus wel. Vraag de zachte knip dan wel nu alvast aan.

  Let op: alle ontbrekende vakken moeten halverwege het collegejaar 2022-2023 alsnog zijn afgerond, dus voor 31 december 2022. Dat betekent dat je studielast volgend jaar zwaarder wordt. Vergeet ook niet om je opnieuw in te schrijven voor je huidige opleiding, omdat je anders je propedeusediploma niet kunt halen!

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl