Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Van molecuul tot maatschappij

Ben je niet bang om verder te kijken dan naar één aspect van gezondheid? Wil je bijdragen aan verbetering en verduurzaming van de gezondheidszorg? Houd je van denken over complexe (internationale) gezondheidsproblemen?

Dan is de studie Gezondheid en Leven iets voor jou. Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt.

Numerus Fixus-opleiding
Je kunt je vanaf 1 oktober 2023 aanmelden voor collegejaar 2024-2025. Gezondheid en Leven hanteert voor het collegejaar 2024-2025 een Numerus Fixus, zodat we kleinschalig onderwijs kunnen blijven bieden. Om die reden is er een beperkt aantal plekken beschikbaar en wordt een selectieprocedure toegepast.
Ter informatie: voor collegejaar 2023-2024 is het maximale aantal plaatsen niet overschreden en konden alle aangemelde kandidaten geplaatst worden.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Numerus Fixus 2024-2025

  Vanwege grote interesse in de opleiding is een Numerus Fixus ingesteld met een capaciteit van 300 plaatsen.

  We hanteren ongewogen loting als selectiemethode. Ongewogen loting is een proces waarbij kandidaten willekeurig worden geselecteerd om deel te nemen aan de opleiding, mits ze voldoen aan de toelatingseisen.

  Lotingsprocedure en uitslag

  Meld je uiterlijk 15 januari 2024 aan voor de opleiding via Studielink. Daarna starten wij de lotingprocedure. Kandidaten worden willekeurig geselecteerd uit de pool van geldige aanmeldingen. Dit doen we met behulp van een computerprogramma. Nadat het lotingsproces is voltooid, ontvang je op 15 april 2024 via Studielink de uitslag van de selectie (je rangnummer en een eventueel bewijs van plaatsing). Kort hierna ontvang je ook namens de opleiding een bericht.

  Plaats accepteren

  Voor de opleiding zijn in totaal 300 plaatsen beschikbaar. Als je een plaats wordt aangeboden, heb je twee weken de tijd om deze te accepteren. Als je deze niet accepteert, word je niet toegelaten tot het academisch jaar 2024 - 2025 en wordt je plaats aangeboden aan de volgende persoon op de ranglijst. Als je op 15 april 2024 geen plaats krijgt aangeboden, is er dus een kans dat je in de maanden daarna alsnog een plaats krijgt aangeboden. Ook dan heb je twee weken de tijd om je plaats te accepteren.

  Belangrijke data:

  •             15 januari 2024, 23.59 uur: uiterste inschrijfdatum in Studielink

  •             15 april 2024: bekendmaking uitslag selectieprocedure via Studielink

  •             16 - 22 april 2024: toelichting op rangnummer vanuit de opleiding toegestuurd via e-mail

  •             15 juli 2024: deadline inleveren vereiste documenten toelatingseisen en betaling collegegeld

  Lees meer over de regels en deadlines voor opleidingen met een selectieprocedure op onze Numerus Fixus pagina.

 • Toelatingseisen met een Nederlandse vooropleiding

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Gezondheid en Leven studeren: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek, aangevuld met biologie.
  • Economie en Maatschappij, aangevuld met scheikunde en biologie.
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met wiskunde A of B, scheikunde en biologie.

  Hbo propedeuse
  De volgende deelcertificaten dienen aanvullend te worden behaald:

  • Wiskunde A of B op 6 vwo-niveau
  • Scheikunde op 6 vwo-niveau
  • Biologie op 6 vwo-niveau
  • Engels op 6 vwo-niveau
  • Nederlands: minimaal NT2 II / CNaVT (STRT of EDUP)*

  *Geldt niet bij behaalde Nederlandstalige hbo-propedeuse óf behaald Nederlands op 5 havoniveau

  Hbo bachelor
  De volgende deelcertificaten dienen aanvullend te worden behaald:

  • Wiskunde A of B op 6 vwo-niveau
  • Scheikunde op 6 vwo-niveau
  • Biologie op 6 vwo-niveau
  • Engels op 6 vwo-niveau
  • Nederlands: minimaal NT2 II / CNaVT (STRT of EDUP)*

  *Geldt niet bij behaalde Nederlandstalige hbo-bachelor óf behaald Nederlands op 5 havoniveau

  Ouder dan 21?       
  Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om op grond van het toelatingsonderzoek te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Raadpleeg de toelatingsonderzoek pagina voor meer informatie over de aanmelddeadline en de kosten.

  De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald: 

  • Engels op 6 vwo-niveau
  • Wiskunde A of B op 6 vwo-niveau
  • Scheikunde op 6 vwo-niveau
  • Biologie op 6 vwo-niveau
  • Nederlands: minimaal NT2 II / CNaVT (STRT of EDUP)*

   *Geldt niet bij behaald Nederlands op 5 havoniveau

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen. Doe dit uiterlijk 15 juli 2024.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, de bacheloropleiding Gezondheid en Leven is een numerus fixus-opleiding. Meld je aan via Studielink, houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines. Rond daarna direct je aanmelding tot 100% af via je persoonlijke dashboard op VU.nl.

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Buitenlands diploma
  Een buitenlands diploma geeft toegang tot deze bacheloropleiding als dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma. De toelatingscommissie beoordeelt het toelatingsverzoek pas na ontvangst van je aanmelding in Studielink en het voltooien van je studentportaal op VU.nl. De toelatingscommissie brengt je per e-mail op de hoogte van het toelatingsbesluit.

  Aanvullende toelatingseisen kunnen van toepassing zijn:

  1. Een diploma dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma
  Zie de Lijst met diplomavereisten voor voorbeelden van geaccepteerde diploma's per land. Let op: deze lijst is bedoeld als indicatie voor toelaatbaarheid; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  2. Bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal
  Je kunt alle geaccepteerde toetsen en scores vinden op onze webpagina Voldoen aan taaleisen.

  3. Bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal
  Je kunt alle geaccepteerde toetsen en scores vinden op onze webpagina Voldoen aan taaleisen.

  4. Behaald certificaat wiskunde A of B
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  5. Behaald certificaat scheikunde
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  6. Behaald certificaat biologie
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  De definitieve toelatingseisen die op jou van toepassing zijn worden bij de beoordeling van jouw aanmelding gecommuniceerd door de toelatingscommissie.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, de bacheloropleiding Gezondheid en Leven is een numerus fixus-opleiding. Meld je aan via Studielink, houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines. Rond daarna direct je aanmelding tot 100% af via je persoonlijke dashboard op VU.nl.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367.