Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Dokter met hoofd, hart en handen

Ben je gemotiveerd om de gezondheidzorg naar een hoger plan te tillen? Ben je nieuwsgierig, secuur, gestructureerd en analytisch? Heb je empathisch vermogen en sociale vaardigheden? 

Dan is de studie Geneeskunde iets voor jou. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je Geneeskunde studeren met een vwo-diploma (vernieuwde tweede fase) met één van de volgende profielen: 

   • Natuur en Gezondheid aangevuld met natuurkunde.
   • Natuur en Techniek aangevuld met biologie.
   • Economie en Maatschappij aangevuld met natuurkunde, scheikunde en biologie.
   • Cultuur en Maatschappij aangevuld met natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B.

  Hbo propedeuse
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B*.
  * Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.

  Hbo bachelor
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B*.
  * Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

   • Engels
   • natuurkunde
   • scheikunde
   • wiskunde A of B
   • biologie

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, Geneeskunde is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf oktober 2020 aanmelden voor collegejaar 2021-2022. De deadline voor aanmelding is 15 januari 2021.

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Buitenlands diploma
  Een buitenlands diploma geeft toegang tot deze bacheloropleiding als dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlands vwo-diploma. De VU beoordeelt het toelatingsverzoek na ontvangst van je aanmelding. Eventueel aanvullende toelatingseisen zijn afhankelijk van je buitenlandse vooropleiding.

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, Geneeskunde is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf oktober 2020 aanmelden voor collegejaar 2021-2022. De deadline voor aanmelding is 15 januari 2021.

 • Numerus Fixus

  Geneeskunde is een Numerus Fixus-opleiding.
  Geneeskunde is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf oktober 2020 aanmelden voor collegejaar 2021-2022. De deadline voor aanmelding is 15 januari 2021.

  De studie Geneeskunde is een Numerus Fixus opleiding. Dat wil zeggen dat er ieder jaar een beperkt aantal plekken beschikbaar is en er daarom een selectieprocedure wordt toegepast. Dat betekent dat niet iedereen die Geneeskunde aan de VU wil studeren ook zal worden toegelaten. Naast Geneeskunde aan de VU kun je je voor één andere Numerus Fixus-opleiding in Nederland aanmelden. Als je voor twee opleidingen bent toegelaten mag je één plaats accepteren. De deadline voor aanmelden voor de opleiding Geneeskunde voor collegejaar 2021-2022 is 15 januari 2021. De Faculteit der Geneeskunde VU heeft in totaal 350 opleidingsplaatsen beschikbaar.

  Je kunt meedoen met de selectie als je uiterlijk 15 juli 2021 aan de toelatingseisen voldoet. Er zijn twee verschillende routes: 

   • Track A is voor iedereen die op het moment van inschrijven voltijds 6 VWO volgt. Met voltijds bedoelen we dat je het volledige vakkenpakket volgt, met een voltijds onderwijsurenbelasting van tenminste acht vakken. 
   • Track B is voor alle andere mensen die uiterlijk 15 juli 2021 aan de toelatingseisen voldoen.  

  In totaal zijn er 350 opleidingsplaatsen voor de studie Geneeskunde bij VUmc. Hiervan is 70% voor kandidaten van Track A en 30% voor kandidaten van Track B.

  Hoe ziet de selectie eruit?
  Er zijn twee rondes. Bij de eerste ronde kijken we naar je cv, inclusief je school- en/of studieresultaten. Daar geven wij punten voor. Als je bij de kandidaten hoort met de hoogste scores, mag je door naar de tweede ronde. In de tweede ronde volg je een college en maak je een aantal toetsen. De selectieprocedure zal ook komend jaar geheel online worden gehouden.

  Lees meer over de Selectieprocedure

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Vragen over toelating?

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl.

Algemene vragen over de opleiding?

Stuur een mail naar geneeskundestuderen@vumc.nl.