Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Selectie Geneeskunde

Op deze pagina vind je informatie over de selectieprocedure van de Faculteit der Geneeskunde VU.

Bij de Faculteit der Geneeskunde VU leiden we artsen op die met beide benen in de maatschappij staan en geïnteresseerd zijn in de mens achter de patiënt.

Daarom zoeken we in onze selectie studenten met iets extra’s. Studenten die er toe willen doen. Kun je ons laten zien dat jij zo’n student bent? Dan selecteren we jou graag voor onze opleiding Geneeskunde.

Op deze pagina vind je informatie over de selectie voor het studiejaar 2022-2023.

Alles over selectie

 • Selectie

  Op deze pagina vind je informatie over de selectie voor de opleiding Geneeskunde voor het studiejaar 2022-2023.

  Welke studenten zoeken wij?

  Bij de Faculteit der Geneeskunde VU leiden we artsen op die met beide benen in de maatschappij staan en geïnteresseerd zijn in de mens achter de patiënt.

  Daarom zoeken we in onze selectie studenten die er toe willen doen en het niveau van onze opleiding aan kunnen. Kun jij ons laten zien dat je zo’n student bent? Dan selecteren we jou graag voor onze opleiding Geneeskunde. Lees hier de uitleg over onze selectieprocedure en criteria.

  Hoe ziet de selectie eruit?
  De selectie bestaat uit twee rondes. Bij Ronde 1 kijken we naar je school- en/of studieresultaten en de onderscheidende activiteiten die je daarnaast hebt verricht.  Ronde 2 bestaat uit een online toets. De scores van ronde 1 en ronde 2 bepalen samen je rangnummer.

  Onder de kop 'Deelname aan de selectieprocedure' vind je hier meer informatie over.

 • Tijdpad deelname selectie

  Het aanmelden voor de opleiding geneeskunde en deelname aan onze selectieprocedure is een complex proces waarbij jij veel zaken in orde moet maken en op tijd moet regelen. Om jou daarbij te helpen, beschrijven we hieronder in 6 stappen wat er van jou verwacht wordt en welke deadlines wij hanteren. Ook staat er beschreven wat jij van ons kunt verwachten. Klik op de links voor de details van elke stap.


  WanneerWat
  115-01-2022

  Denk je uiterlijk 15-07-2022 te kunnen voldoen aan de toelatingseisen?

  Meld je dan uiterlijk 15-01-2022 aan via Studielink.

  231-01-2022 23.59 uur

  Heb je je op tijd aangemeld?

  Je ontvangt van ons in week 3 per mail het inschrijfformulier inclusief de instructies voor deelname aan Ronde 1.  Vul het inschrijfformulier in en maak je bewijsstukken in orde. Lever alles in vóór 31-01-2022 23.59 uur.

  3Week 8

  Heb je het inschrijfformulier en bewijsstukken op tijd in geleverd?

  Op basis van Ronde 1 wordt bepaald welke kandidaten doorgaan naar ronde 2.  Je ontvangt van ons in week 8 een mail of jij door bent naar Ronde 2.

  419-03-2022

  Ben je door naar ronde 2?

  Dan ontvang je in week 8 van ons per mail het informatiepakket voor de toets op 19-03-2022.

  515-04-2022

  Heb je deelgenomen aan onze selectieprocedure?

  De rangnummers worden op 15 april gepubliceerd in Studielink. Je ontvangt van ons binnen 3 werkdagen per mail een toelichting op jouw rangnummer.

  6Binnen twee weken na plaatsing

  Heb je een opleidingsplaats aangeboden gekregen?

  Accepteer je plek binnen 2 weken na plaatsing. Neem het stappenplan op deze pagina door, zodat je weet wat je nog meer dient te regelen voordat je in september met de opleiding kunt starten.

  NB: De toets (Ronde 2) wordt online afgenomen onder online toezicht. Je maakt de toets thuis, in een bekende omgeving. In het informatiepakket van Ronde 2 staat nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van de online toets.

  Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. De Faculteit der Geneeskunde VU behoudt zich het recht voor om de hier beschreven procedure aan te passen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of calamiteiten.

 • Deelname aan de selectieprocedure

  Spreekt de opleiding je aan en denk je uiterlijk 15 juli 2022 aan de toelatingseisen te voldoen?  Meld je uiterlijk 15 januari 2022 aan via Studielink.

  Selectieprocedure en criteria

  Er zijn twee routes: Track A en Track B.  Track A is voor iedereen die op het moment van inschrijven voltijds 6 VWO volgt. Track B is voor de kandidaten die op andere wijze aan de toelatingseisen (gaan) voldoen.  In dit schema zie je wat er voor jou van toepassing is. In totaal zijn er 350 opleidingsplaatsen voor de studie Geneeskunde bij de VU. Hiervan is ongeveer 70% voor kandidaten van Track A en ongeveer 30% voor kandidaten van Track B.

  De selectie bestaat uit twee rondes. Bij Ronde 1 kijken we naar je school- en/of studieresultaten en de onderscheidende activiteiten die je daarnaast hebt verricht. Daar kun je punten voor krijgen en als je genoeg punten hebt, mag je door naar Ronde 2, de online toets. Je scores op Ronde 1 en Ronde 2 worden opgeteld tot een somscore, op basis waarvan de rangnummers  worden toegekend.

  Ronde 1

  In ronde 1 beoordelen wij jouw school- en/of studieresultaten van de afgelopen drie jaar en de onderscheidende activiteiten die je de afgelopen twee jaar hebt ondernomen. Dit doen wij aan de hand van het door jou aangeleverde inschrijfformulier en bewijsmateriaal.

  School- en studieresultaten

  Als eerste kijken we naar je middelbare schoolprestaties. Hoe hoger je cijfers, hoe meer kans je maakt om geselecteerd te worden.  Wij kijken in het bijzonder naar cijfers die je hebt behaald voor de bètavakken. Ben je na je middelbare school met een HBO- of universitaire studie gestart, dan beoordelen wij ook je behaalde studieresultaten in je vervolgopleiding. Jouw school- en studieresultaten geven ons een indicatie van je studievaardigheden en je vermogen om nieuwe (biomedische) kennis te verwerven en toe te passen.

  Hieronder staat per Track beschreven welke documenten je moet aanleveren zodat wij jouw  school- en/of studieresultaten kunnen beoordelen.

  Track A: je doet in 2022 eindexamen in voltijds 6 vwo.

  Resultaten van school: een gewaarmerkte SE-cijferlijst met de peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers t/m 14-1). De cijferlijst bestaat uit SE-cijfers vanaf 4 vwo t/m 14 januari 2022 in 6 vwo, uitgedrukt in 1 gemiddeld cijfer, op 1 decimaal. Hier vind je een voorbeeld van een juist ingevulde en gewaarmerkte cijferlijst.

  Track B: je doet dit jaar geen eindexamen in voltijds 6 vwo.

  Resultaten van school: Voor kandidaten die in 2019-2020 hun diploma hebben behaald: een gewaarmerkt diploma en de daarbij horende gewaarmerkte cijferlijst met de behaalde cijfers van alle schoolexamens (SE), dus 4, 5, en 6 vwo, uitgedrukt in één gemiddeld cijfer, op 1 decimaal.

  Resultaten van school: Voor kandidaten die in 2020-2021, of 2018-2019, of eerder hun diploma hebben behaald: een gewaarmerkt diploma en de daarbij horende gewaarmerkte cijferlijst met de behaalde cijfers van alle schoolexamens (SE), dus 4, 5, en 6 vwo, uitgedrukt in één gemiddeld cijfer, op 1 decimaal en de behaalde cijfers van de Centrale eindexamens (CE), uitgedrukt in één gemiddeld cijfer, op 1 decimaal.

  Resultaten van studie van de afgelopen drie jaar: een gewaarmerkt diploma en daarbij behorende gewaarmerkte cijferlijst van de onderwijsinstelling waar je desbetreffende opleiding volgt of hebt gevolgd, met per vak het behaalde cijfer, het aantal studiepunten en de tentamendatum.

  In dit schema is samengevat wat je moet aanleveren zodat wij jouw school- en/of studieresultaten van de afgelopen drie jaar kunnen beoordelen

  Onderscheidende activiteiten

  Wij zoeken kandidaten die kunnen aantonen dat zij zich voor anderen willen inzetten, doorzettingsvermogen en/of bijzondere talenten bezitten. Naast je school- en/of studieresultaten beoordelen wij daarom in ronde 1 ook de activiteiten die je de afgelopen twee jaar hebt gedaan, waarmee je je van andere kandidaten kunt onderscheiden.  Bij iedere activiteit kijken we naar de inhoud en het niveau (verantwoordelijkheden/taken), de tijd (wanneer heb je de activiteit uitgevoerd) en de duur (hoe lang heb je de activiteit uitgevoerd). 

  In dit schema zie je aan welke eisen de bewijzen voor je activiteiten moeten voldoen.

  De activiteiten zijn onderverdeeld in deze categorieën: hulpverlening/gezondheidszorg; bestuurlijk/organisatorisch; techniek/onderzoek; bijzondere prestaties.

  Hulpverlening/gezondheidszorg: Heb je met ouderen gewerkt in een zorginstelling, of heb je als lifeguard gewerkt bij de reddingsbrigade? Heb je mensen met een verstandelijke beperking begeleid bij activiteiten , of heb je statushouders Nederlandse les gegeven? Dit zijn voorbeelden van activiteiten waarmee jij kunt laten zien dat je affiniteit hebt met hulpverlening, de gezondheidszorg en dat je maatschappelijk betrokken bent.

  Bestuurlijk/organisatorisch: Heb je een verantwoordelijke rol in een bestuur, heb je zelf grote evenementen opgezet, of zit je in de lokale politiek? Met dit soort activiteiten toon je aan over verantwoordelijkheidsgevoel en/of organisatietalent te beschikken, eigenschappen die in de geneeskunde zo belangrijk zijn.

  Techniek/onderzoek: Ontwikkel je zelf software, bouw je websites of robots, of verricht je technisch onderhoud aan machines? Met dit soort activiteiten kun je laten zien dat je over technisch inzicht beschikt dat ook ingezet kan worden in de geneeskunde.
  Heb je gewerkt als onderzoeksassistent bij een universiteit, of heb je een posterpresentatie gegeven op een congres? Dan kun je daarmee aangeven dat je de academische vaardigheden bezit die voor de opleiding geneeskunde zo belangrijk zijn.

  Bijzondere prestaties: Heb je een topprestatie geleverd op het gebied van kunst, cultuur, literatuur of sport op het hoogste nationale of internationale niveau? Dan kun je laten zien dat je je talent benut en doorzettingsvermogen hebt en daardoor geschikt bent voor onze opleiding.

  Ronde 2

  In Ronde 2, de online toets, toetsen wij jouw cognitieve capaciteiten op onderdelen, namelijk verbaal inzicht, numeriek redeneervermogen, ruimtelijk inzicht en Nederlandse taalvaardigheid. Om alle kandidaten in de gelegenheid te stellen om zich voor te bereiden, plaatsen wij op deze pagina rond 1 oktober oefenmateriaal.  Kandidaten die door zijn naar Ronde 2 ontvangen in week 8 de nodige informatie over de online toetsomgeving,  online toezicht (proctoring) en de regels die tijdens de toets gelden.

  Plaatsing

  De selectie bestaat uit 2 rondes. De scores behaald op ronde 1 en 2 worden omgerekend naar Z-scores. Voor elke kandidaat worden de z-scores opgeteld tot een somscore. De ranking van de kandidaten wordt gebaseerd op hun somscore ten opzichte van de somscore van de medekandidaten. Wij doen hiermee dus geen enkele uitspraak over de geschiktheid dan wel ongeschiktheid voor de geneeskundeopleiding. Een hoog rangnummer betekent alleen dat veel kandidaten een hogere somscore hebben behaald.

  Contact

  Heb je vragen over toelating? stuur een mail naar de VU studentenbalie

  Heb je nog vragen over de selectie? Lees Veel gestelde vragen. Heb je daarna nog vragen? Stuur je mail naar selectie@vumc.nl

 • Veel gestelde vragen

  Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure?
  Er zijn geen kosten verbonden aan de selectie.

  Voldoe ik met mijn vooropleiding aan de toelatingseisen?
  Met een vwo-diploma met het juiste vakkenpakket voldoe je aan de toelatingseisen. Wil jij weten of je met je vooropleiding toelaatbaar bent tot de studie geneeskunde bij Faculteit der Geneeskunde VU? Kijk dan op deze pagina of neem contact op met de Studentenbalie van de VU (via studentenbalie@vu.nl).

  Wat gebeurt er als ik een deadline mis?
  Je bent zelf verantwoordelijk voor het halen van deadlines.
  Kandidaten die zich te laat aanmelden, kunnen niet meedoen aan onze selectie.
  Te laat ingeleverde inschrijfformulieren en bijbehorende documenten worden niet meegenomen in de beoordeling.  Houd daarom de website in de gaten voor actuele informatie.

  Ik woon niet in Nederland, kan ik toch deelnemen?
  Ja! Je doorloopt dezelfde selectieprocedure als andere kandidaten. Beide selectierondes zijn namelijk volledig digitaal.

  Wat als ik niet deel kan nemen aan Ronde 2?
  De afname van de toets (Ronde 2) vindt op één moment plaats, er is géén reservedatum. Als je niet deel kunt nemen aan de toets, dan stopt voor jou de selectieprocedure.

  Hoe wordt de uitslag bepaald?
  De resultaten die je behaalt tijdens ronde 1 en ronde 2 bepalen samen je positie op de ranglijst. Je positie op de ranglijst bepaalt je kans op plaatsing. 

 • Updates selectiekandidaten 2022

  Vanaf 1 oktober plaatsen wij hier een link naar het oefenmateriaal voor ronde 2.