Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Selectie Geneeskunde

Op deze pagina vind je informatie over de selectieprocedure van de Faculteit der Geneeskunde VU.

Bij de Faculteit der Geneeskunde VU leiden we artsen op die met beide benen in de maatschappij staan en geïnteresseerd zijn in de mens achter de patiënt.

Daarom zoeken we in onze selectie studenten met iets extra’s. Studenten die er toe willen doen. Kun je ons laten zien dat jij zo’n student bent? Dan selecteren we jou graag voor onze opleiding Geneeskunde.

Op deze pagina vind je informatie over de selectie voor het studiejaar 2023-2024.

Selectie Geneeskunde 2023

 • In het kort

  Bij de Faculteit der Geneeskunde VU leiden we artsen op die met beide benen in de maatschappij staan en geïnteresseerd zijn in de mens achter de patiënt. Wij zoeken daarom studenten die maatschappelijk betrokken zijn, nieuwsgierig zijn, in staat zijn om in een hoog tempo medische kennis en vaardigheden te verwerven en een open blik hebben naar de samenleving.

  Kun jij ons laten zien dat jij het in je hebt om die basisarts van de toekomst te zijn?  Dan selecteren we jou graag voor onze opleiding Geneeskunde.

  Op deze website vind je informatie over de selectieprocedure van de Faculteit der Geneeskunde VU voor het studiejaar 2023-2024. Neem de website heel zorgvuldig door en gebruik de tips om je voor te bereiden op deelname aan onze selectie. De procedure kost tijd, bijvoorbeeld omdat je documenten van organisaties nodig hebt. Check daarom goed alle deadlines in de tijdlijn en houd hiermee rekening in jouw planning.

  Bereid je voor en neem dit door:

  Heb je na het lezen nog een vraag over onze selectieprocedure?
  Stuur dan een mail naar Team Selectie: selectie@vumc.nl

 • Selectieprocedure en totstandkoming rangnummer

  Er zijn twee routes: track A en track B. Track A is voor kandidaten die op het moment van inschrijven voltijds 6-VWO volgen. Track B is voor de kandidaten die op een andere wijze aan de toelatingseisen (gaan) voldoen.

  De selectieprocedure bij de Faculteit der Geneeskunde VU bestaat voor beide tracks uit twee rondes.

  In ronde 1 beoordelen wij jouw school- en/of studieresultaten, de onderscheidende activiteiten die je hebt ondernomen naast je school/studie en je keuze voor de opleiding geneeskunde aan de VU. Dit beoordelen wij aan de hand van jouw inschrijfformulier en jouw bewijsmateriaal.

  De ongeveer 550 kandidaten (track A: ongeveer 385 en track B: ongeveer 165) die het beste scoren in ronde 1 mogen deelnemen aan ronde 2.

  In ronde 2 beoordelen wij jouw capaciteiten die van belang zijn om de studiegeneeskunde met succes te kunnen doorlopen. Meer informatie over ronde 2 wordt aan het einde van 2022 op deze website gepubliceerd.

  Totstandkoming rangnummer
  Kandidaten worden binnen hun track met elkaar vergeleken. Op basis van de resultaten die kandidaten hebben behaald in ronde 1 en ronde 2 wordt één ranglijst samengesteld.

  Zo gaat dit in zijn werk: De scores behaald in ronde 1 en 2 worden omgerekend naar z-scores. De z-scores worden per kandidaat opgeteld tot een somscore. Deze somscore bepaalt het rangnummer. Een hogere somscore betekent een lager, dus gunstiger, rangnummer. De ranglijst wordt zo samengesteld dat ongeveer 70% van de 350 opleidingsplaatsen aangeboden wordt aan kandidaten van track A en ongeveer 30% aan kandidaten van track B.

  Onze selectieprocedure is vastgelegd in het Reglement Selectie en Plaatsing VU 2023-2024

  Bereid je voor en neem dit door:

  • Wil je meer weten over de toelatingseisen? Deze staan hier uitgelegd. Uitgebreide informatie over aanmelding en toelating vind je hier.
   Als je na het lezen nog een vraag hebt over aanmelding of toelating, neem dan contact op met de VU studentenbalie: studentenbalie@vu.nl of bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00 uur).
  • Met behulp van de Track A/B tool Bachelor geneeskunde VU kun je zien in welke track je deelneemt.  De tool geeft ook aan welke documenten jij moet toevoegen aan je inschrijfformulier zodat wij jouw vooropleiding kunnen beoordelen.
  • Wil je op de hoogte zijn van de nieuwste informatie over selectieprocedure 2023? Check onze updates.
 • Ronde 1

  In ronde 1 lever je het inschrijfformulier in en voeg je daar jouw bewijsmateriaal aan toe voor school- en studieresultaten en voor onderscheidende activiteiten. Ook licht je jouw studiekeuze toe in het inschrijfformulier.

  Schoolresultaten Voor schoolresultaten vragen wij om vwo-cijferlijsten en eventueel behaalde deelcertificaten en/of diploma’s. Wij beoordelen aan de hand daarvan jouw schoolresultaten behaald van 01-01-2020 tot en met 12-01-2023.  In Track A lever je jouw schoolresultaten aan met dit cijfersjabloon. In track B lever je jouw diploma en/of deelcertificaten aan. Wij kijken altijd naar alle zes de vakken. Indien de bewijsstukken voor één of meer van de vwo-vakken geen met vwo vergelijkbare cijfers bevatten, zal per vak pro forma het cijfer 5,5 worden toegekend.

  Studieresultaten Dit geldt alleen voor track B kandidaten. Ben je na je middelbare school met een HBO- of universitaire studie gestart, lever daar dan ook bewijsmateriaal voor aan. Wij beoordelen studieresultaten van maximaal twee HBO- of universitaire vervolgopleidingen in de afgelopen drie jaar (resultaten behaald tussen 01-01-2020 en 01-01-2023).

  Cursussen naast school of studie worden niet beoordeeld. Daar hoef je dus geen bewijs voor aan te leveren.

  Onderscheidende activiteiten Wij beoordelen maximaal drie onderscheidende activiteiten die je de afgelopen twee jaar (tussen 01-01-2021 en 01-01-2023) hebt ondernomen. Jouw leidinggevende van de organisatie waar je de activiteit hebt uitgevoerd kan daarvoor bewijs in orde maken.

  Motivatie We beoordelen ook jouw toelichting in het inschrijfformulier waarin je uitlegt waarom je geneeskunde wilt studeren en waarom je voor de Faculteit der Geneeskunde VU kiest.

  Uitzonderlijke omstandigheden Is er tussen 01-01-2020 en 12-01-2023 sprake geweest van uitzonderlijke omstandigheden die negatieve invloed hebben gehad op je schoolprestaties of activiteiten? Lees dan dit document door.

  Als je een overzicht wil van de eisen waar je bewijzen aan moeten voldoen, lees dan onze criteria bewijsmateriaal.

  Als je wil weten hoe wij dit alles beoordelen, lees dan onze werkwijze.

  Stappenplan voor ronde 1:

  Doe het volgende:Zo zorg je er voor dat:
  1Neem alle informatie op onze website zorgvuldig doorJe begrijpt wat wij van jou in ronde 1 verwachten en hoe wij jouw resultaten en activiteiten beoordelen.
  2Doorloop de Track A/B tool Bachelor geneeskunde VU

  Je weet in welke track je deelneemt en welk bewijs voor schoolresultaten je moet toevoegen aan je inschrijfformulier.
  3

  Laat het document Criteria bewijsmateriaal aan je school / onderwijsinstelling  / referent zien wanneer je om een bewijs vraagt

  Track A kandidaat? Lever je cijfers aan met dit cijfersjabloon.

  Jouw school, onderwijsinstelling of referent het juiste bewijs kan leveren.


  4Controleer of je bewijs aan het ’1 bewijs is 1 document’ principe voldoet
  Voeg geen documenten samen.
  Lever je bewijs per school/studieresultaat of activiteit maar éénmaal aan.
  Jouw bewijs aan onze criteria voldoet en wij het bewijs inhoudelijk kunnen beoordelen.
  5Controleer of het bewijs juist en volledig is
  Klopt er iets niet of ontbreekt er iets? Of is het bestand niet te openen of slecht leesbaar? Leg dit uit en vraag om een nieuw en correct exemplaar.
  Jouw bewijs aan onze criteria voldoet en wij het bewijs inhoudelijk kunnen beoordelen.
  6Track B kandidaat? Controleer je DUO uittreksel op het certificaat
  Lees hier hoe je op echtheid controleert.
  Jouw bewijs aan onze criteria voldoet en wij het bewijs inhoudelijk kunnen beoordelen.
  7Controleer of je alle bijlagen hebt toegevoegd voordat je het inschrijfformulier opstuurt.Al jouw resultaten en activiteiten beoordeeld kunnen worden.
  8Als je nog een vraag hebt, neem dan uiterlijk 26-01-2023 contact op met Team Selectie.Wij jou nog kunnen adviseren voordat je het inschrijfformulier met bijlagen inlevert.
 • Onderscheidende activiteiten

  Wij zoeken kandidaten die kunnen aantonen dat zij zich voor anderen willen inzetten en/of bijzondere talenten bezitten. Bij iedere activiteit kijken we naar de aard,  inhoud en het niveau (verantwoordelijkheden/taken), de tijd (wanneer heb je de activiteit uitgevoerd) en de duur (hoe lang heb je de activiteit uitgevoerd). Je activiteit moet ook onderscheidend zijn. Voorbeelden van niet-onderscheidende activiteiten zijn: pizza’s bezorgen, vakken vullen bij een supermarkt, oppassen, een ehbo-cursus volgen.

  Wij beoordelen maximaal drie onderscheidende activiteiten die je de afgelopen twee jaar (uitgevoerd tussen 01-01-2021 en 01-01-2023) hebt ondernomen. We hebben activiteiten in vier categorieën ingedeeld, namelijk maatschappelijke bijdrage/gezondheidszorg; bestuurlijk/organisatorisch; onderzoek/techniek; bijzondere prestaties.

  Je mag meerdere activiteiten in één categorie aanleveren, bijvoorbeeld twee activiteiten in de categorie bestuurlijk/organisatorisch, wel elk met een eigen bewijsstuk.

  Je mag ook bewijs aanleveren voor activiteiten die deels binnen de periode tussen 01-01-2021 en 01-01-2023 vallen. Bijvoorbeeld als je er 01-09-2020 mee bent begonnen en er op 15-08-2021 mee bent gestopt.

  Zorg er altijd voor dat je bewijs aan al onze criteria voldoet. Alleen dan kunnen we bepalen hoeveel uur je aan de activiteit hebt besteed in de periode tussen 01-01-2021 en 01-01-2023.

  Maatschappelijke bijdrage /gezondheidszorg:  Dit zijn activiteiten waarmee jij kunt laten zien dat je ervaring hebt met maatschappelijke hulpverlening of de gezondheidszorg en dat je maatschappelijk betrokken bent. Voorbeelden van activiteiten met een maatschappelijke bijdrage: mensen met een verstandelijke beperking begeleiden bij activiteiten, of statushouders Nederlandse les geven. Voorbeelden van activiteiten in de gezondheidszorg: ouderen in een verpleeghuis helpen bij eten en medicijnen innemen, werken als bron- en contactonderzoeker tijdens de pandemie.

  Bestuurlijk /organisatorisch: Met dit soort activiteiten toon je aan over verantwoordelijkheidsgevoel en/of organisatietalent te beschikken, eigenschappen die in de geneeskunde belangrijk zijn. Voorbeelden zijn: een groot evenement opzetten of actief zijn in de lokale politiek.

  Onderzoek / techniek: Met deze activiteiten kun je laten zien dat je de academische vaardigheden bezit die voor de opleiding geneeskunde zo belangrijk zijn of dat je over technisch inzicht beschikt dat ook ingezet kan worden in de geneeskunde. Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten: een posterpresentatie geven op een wetenschappelijk congres of meeschrijven aan een wetenschappelijk artikel. Voorbeelden van ervaring in de techniek: zelf software ontwikkelen en websites of robots bouwen.

  Bijzondere prestaties: Dit zijn activiteiten waarmee je kunt aantonen dat je je talent benut en doorzettingsvermogen hebt en daardoor geschikt bent voor onze opleiding. Het gaat hier om (inter)nationale topprestaties op het gebied van sport of cultuur.

  Bereid je voor en neem dit door:

  Bestudeer de omschrijvingen van de categorieën van onderscheidende activiteiten en de voorbeelden. Met deze informatie kun jij zelf bepalen of je iets naast school/studie hebt gedaan waarmee je jouw maatschappelijke betrokkenheid of uitzonderlijk talent kunt aantonen.

  Criteria - bewijsmateriaal; In dit document beschrijven wij alle criteria waaraan bewijsmateriaal voor activiteiten moet voldoen. Neem dit goed door en zorg er zo voor dat jouw bewijsmateriaal juiste en volledige informatie bevat.
   

 • Ronde 2

  Met de selectietoets toetsen wij jouw capaciteiten, namelijk verbaal inzicht, numeriek redeneervermogen (voorbeeldopgaven woordanalogieën en cijferreeksen), Nederlandse taalvaardigheid (voorbeeldopgaven: Taaltoets tekstopbouw) en sociaal inzicht.

  Voorbeeldopgave sociaal inzicht: Plaats de reacties in volgorde van beste tot slechtste:

  Je zit in een werkgroep met een aantal studenten. Een van de studenten geeft in een overleg aan dat hij de stof niet begrijpt en daarom ook nog niets heeft kunnen doen. Hierdoor dreigen jullie de afgesproken einddatum niet te gaan halen.

  • Je stelt voor om zijn werk te verdelen over de andere studenten
  • Je geeft aan dat hij dit met de docent moet bespreken en hulp vragen
  • Je stelt voor dat jij met hem gaat zitten om te bespreken wat hij niet begrijpt
  • Je vraagt wat hij niet begrijpt en bespreekt met elkaar wie hem het beste zou kunnen helpen

  De voorbeeldopgaven laten zien wat voor vragen je kunt verwachten, maar niet van het niveau daarvan.

  Procedure ronde 2

  Kandidaten die door zijn naar ronde 2 ontvangen in week 9 van 2023 van ons een mail met informatie over  ronde 2. In de mail staat ook beschreven hoe je een voorziening kunt aanvragen als je een functiebeperking hebt.

  De selectietoets vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023 en wordt afgenomen op een tentamenlocatie in Amsterdam.

  Woon je niet in Nederland?

  Voor kandidaten die buiten Nederland wonen, is online deelname aan de selectietoets (ronde 2) mogelijk.

  Online deelname aan de selectietoets is uitsluitend mogelijk op de toetsdag en op het daarvoor vastgestelde tijdstip.

  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De kandidaat woont buiten Nederland.
  • Online deelname aan de selectietoets (ronde 2) is voor eigen risico van de kandidaat.
  • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor een stille, goed verlichte ruimte, een computer met goede stabiele internetverbinding en een goed werkende webcam.
  • De kandidaat meldt zich uiterlijk 1 maart 2023 aan voor online deelname aan de selectietoets (ronde 2) door een e-mail te sturen naar Team Selectie met daarin de volgende gegevens; naam, studentnummer, het verzoek om deel te nemen aan de online selectietoets en de reden voor dit verzoek.
  • Het woonadres van de kandidaat wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens van de inschrijving voor de opleiding. Indien een kandidaat na inschrijving buiten Nederland is gaan wonen en de selectietoets online wil maken, dan dient deze kandidaat bij het verzoek tot deelname aan de online selectietoets een bewijs aan te leveren van verblijf in het buitenland ten tijde van de selectietoets, zoals een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling.

  Na aanmelding voor de online toets ontvangt de kandidaat een e-mail met aanvullende informatie. Op basis van deze informatie beslist de kandidaat over online deelname aan de selectietoets of deelname aan de selectietoets op een tentamenlocatie in Amsterdam. De kandidaat stuurt hiertoe uiterlijk 8 maart 2023 een bevestiging van online deelname naar Team Selectie

  Bereid je voor en neem dit door:

  • Het is mogelijk dat de selectietoets naar online verplaatst wordt vanwege aangescherpte coronaregels van de Nederlandse regering. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij je tijdig onder het kopje updates. Check deze regelmatig.
  • In week 9 van 2023 ontvangen kandidaten die door zijn naar ronde 2 informatie over het aanvragen van een voorziening in het geval van een functiebeperking, zoals bijvoorbeeld verlenging van de toetstijd. Denk je hier recht op te hebben? Vraag de voorziening dan op tijd aan.
 • Tijdlijn selectieprocedure Geneeskunde VU 2023

  Hier staat de tijdlijn voor selectie en plaatsing.


  Wanneer?Wat wordt er van jou verwacht?
  1Vanaf 01-10-2022Informeer jezelf en andere betrokkenen en begin met het verzamelen van je bewijsmateriaal. Neem deze website goed door en deel de informatie met je onderwijsinstelling en referenten wanneer je bewijs gaat verzamelen.
  2Van 01-10-2022 t/m 15-01-2023

  De inschrijving voor geneeskunde is geopend.

  Meld je aan in Studielink  Doe dit uiterlijk 15-01-2023.

  3Week 3 van 2023Heb je je op tijd aangemeld? Dan ontvang je van ons een mail met de link naar het inschrijfformulier en tips voor het invullen er van.
  Vul het inschrijfformulier in en maak je bewijsmateriaal in orde.
  431-01-2023Lever je inschrijfformulier met bijlagen in uiterlijk 31-01-2023 23.59 uur.
  5Week 9 van 2023

  Heb je het inschrijfformulier met bijlagen op tijd in geleverd?

  Je ontvangt dan van ons in week 9 een mail of jij door bent naar ronde 2.

  Ben je door? Vraag dan een voorziening aan, indien van toepassing.

  618-03-2023

  Ben je door naar ronde 2?

  Maak de selectietoets op 18-03-2023.

  715-04-2023

  Heb je deelgenomen aan onze selectieprocedure?

  De rangnummers worden op 15-04-2023 gepubliceerd in Studielink. Wij sturen je binnen 3 werkdagen een mail met een toelichting op jouw rangnummer.
  Check Studielink en je mail.

  8Binnen 2 weken na plaatsing

  Heb je een opleidingsplaats aangeboden gekregen?

  Accepteer je plek binnen 2 weken na plaatsing en maak je inschrijving compleet.

 • Veel gestelde vragen

  Elk jaar evalueren wij de selectieprocedure en passen wij bepaalde zaken aan. Hieronder geven wij een verantwoording van de belangrijkste wijzigingen die wij hebben doorgevoerd in selectieprocedure 2023 en ook beantwoorden wij hier vragen die vaak terugkomen.

  • Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure? Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan de selectie.  Voor de selectietoets stellen we aan het eind van 2022 oefenmateriaal ter beschikking op deze website. Dus ook om je voor te bereiden op ronde 2 hoef je geen geld uit te geven.  Kandidaten die niet in Nederland wonen, hoeven niet naar Nederland te komen om deel te kunnen nemen. Zij kunnen de selectietoets online maken, zie Ronde 2: De selectietoets.
  • Ik volg vwo in Nederland en neem deel in track A en heb een cijferlijst van school gekregen, kan ik deze gebruiken als bewijs?  Nee. Wij beoordelen jouw schoolresultaten alleen als je je een ingevuld en gewaarmerkt cijfersjabloon inlevert. Andere documenten worden niet beoordeeld.
  • Voor het aanleveren van cijfers is er een cijfersjabloon. Is er ook een sjabloon voor activiteiten dat mijn referent in kan vullen? Nee. Het format van het bewijs voor activiteiten is vrij. Vraag je referent de gevraagde informatie in een document te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een brief en deze als pdf op te slaan. Zorg voor een bewijsstuk dat voldoet aan de criteria zoals beschreven op deze website.
  • Ik heb een arbeidsovereenkomst  voor mijn bijbaan. Is dit geschikt bewijs? Nee. In een arbeidsovereenkomst staat beschreven wat je in de toekomst zult gaan doen. Het is dus geen bewijs voor iets dat je al hebt gedaan. Lever dus geen arbeidsovereenkomst aan, maar zorg voor een bewijs dat voldoet aan de criteria zoals beschreven op deze website.
  • Ik heb een cursus gedaan naast mijn school of studie. Kan ik hier ook punten voor verdienen?  Nee. Heel veel kandidaten volgen cursussen naast school of studie, bijvoorbeeld een EHBO cursus. Je kunt je hier dus niet mee onderscheiden van andere kandidaten.
  • In de Track A/B tool Bachelor geneeskunde VU staat dat ik SE en CE cijfers moet aanleveren. Maar ik heb in 2019-2020 eindexamen gedaan en toen werden er geen CEs afgenomen. Wat kan ik nu doen?  Je hoeft hier niets voor te doen, want dit is ons bekend. Wij houden hier rekening mee in de beoordeling.
  • Mijn DUO diploma met cijferlijst moet gewaarmerkt zijn. Hoe controleer ik dit?  Open het bestand in een recente versie van Adobe Reader en controleer in de blauwe balk of het certificaat geldig is. Als het goed is, staat er dan een groen symbooltje. Als je voor het eerst een digitaal uittreksel opent, word je misschien gevraagd om de lijst met vertrouwde certificaten bij te laten werken. Klik dan op OK. Als je het uittreksel uitprint, samenvoegt met andere documenten, of op een andere manier bewerkt, dan is het document niet meer geldig.
  • Wat gebeurt er als ik een deadline mis? Je bent zelf verantwoordelijk voor het halen van deadlines.
  • Wat als ik niet deel kan nemen aan ronde 2? Als je niet deel kunt nemen aan de selectietoets dan stopt voor jou de selectieprocedure. Er is geen herkansingsmogelijkheid.
 • Updates

  20-03-2023
  Afgelopen zaterdag 18 maart hebben wij de selectietoets afgenomen. Helaas kwam aan het einde van het laatste onderdeel van de toets een technisch mankement aan het licht. Daardoor was het niet meer mogelijk om terug te bladeren door de vragen en overgeslagen vragen alsnog te beantwoorden of eerdere antwoorden te corrigeren, waar dit wel mogelijk had moeten zijn. Wij hebben vastgesteld dat kandidaten hierdoor benadeeld zijn.

  Om alle kandidaten gelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat niemand hier nadeel van heeft, hebben wij in overleg met de examencommissie besloten om het onderdeel ‘sociaal inzicht’ niet mee te nemen in de berekening van de einduitslag.

  03-03-2023
  Na vier en een halve week werken is elk dossier door minimaal twee onafhankelijke medewerkers beoordeeld. Wij hebben de uitslag van ronde 1 vastgesteld en zojuist de uitslagbrieven verzonden. Heb je geen mail ontvangen maar wel een inschrijfformulier ingeleverd? Controleer dan nog een keer je spambox. Staat de mail daar ook niet, stuur dan een bericht naar selectie@vumc.nl.

  Wij geven geen individuele toelichting op de uitslag.

  28-02-2023
  Uiterlijk eind deze week versturen wij de uitslag van ronde 1. Het is daardoor niet mogelijk om voor 1 maart te weten of je door bent naar ronde 2 en eventueel online deelname voor deze datum aan te vragen. De deadline voor het aanvragen voor online deelname wordt daarmee verschoven naar uiterlijk woensdag 8 maart 12.00 uur Nederlandse tijd. Je kan online deelname aanvragen door een bericht te sturen naar Selectie@vumc.nl met daar in je naam, studentnummer, het verzoek om online deel te nemen aan de selectietiets, en de reden voor dit verzoek.

  Team Selectie controleert jouw woonadres aan de hand van de gegevens van jouw inschrijving voor de opleiding.

  Ben je na je inschrijving buiten Nederland gaan wonen, voeg dan een bewijs toe van verblijf in het buitenland ten tijde van de toets, zoals een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling.

  17-01-2023
  Zojuist hebben wij de mail met de link naar het inschrijfformulier naar alle kandidaten verzonden. Als je op tijd bent ingeschreven in studielink maar je hebt geen mail ontvangen (ook niet in je spamfolder), neem dan zo snel mogelijk contact op met Selectie@vumc.nl.

  16-12-2022
  In de kerstvakantie van 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023 beantwoorden wij geen e-mails. Als je een vraag wilt stellen, stuur deze dan uiterlijk voor vrijdag 23 december 12.00 uur op, dan kunnen wij deze nog voor de vakantie beantwoorden. Vragen die wij daarna ontvangen, zullen wij vanaf maandag 9 januari weer beantwoorden.

  24-11-2022
  Onder de kop ronde 2 is de informatie aangepast om de inhoud van de toets aan te geven met de voorbeeldopgaven.

  20-02-2023
  Wij hebben de privacyverklaring voor online deelname aan de toets toegevoegd voor kandidaten die de toets van ronde 2 online gaan maken met behulp van proctoring.