Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Intekenproces positief beoordeeld plus aanbeveling om no-show te voorkomen

28 november 2023
Onder onderwijsbureaus en studentenadministratie, als respondenten, is opnieuw een evaluatie van het huidige intekenproces voor vakken en tentamens uitgevoerd. De vorige meting dateert uit 2021, toen de intekenregeling is vernieuwd. Het evaluatierapport spitst zich toe op drie hoofdgebieden: inteken- en afmeldtermijnen, geautomatiseerd intekenen voor tentamens en het naplaatsproces.

Inteken- en afmeldtermijnen
Respondenten waarderen de in 2021 aangepaste intekentermijnen meer dan de afmeldtermijnen voor zowel vakken als tentamens. Hoewel het automatisch intekenen voor tentamens positief wordt beoordeeld, zijn er zorgen over het groeiende aantal 'no shows': studenten die, ondanks een aanmelding, niet op komen dagen. Er wordt gepleit voor meer duidelijkheid onder studenten over afmeldprocedures en een evaluatie van afmeldtermijnen. 

Geautomatiseerd intekenen voor tentamens
Automatisch intekenen voor het tentamen na vakintekening wordt met positieve geluiden ontvangen. Als een student een onvoldoende op het eerste tentamen haalt, wordt hij/zij automatisch ingetekend voor de herkansing. Dit neemt veel handwerk weg bij het Onderwijsbureau, maar leidt elders in de logistieke keten tot issues, denk aan meer 'no shows'. Meer sturing op het afmelden door studenten is een interventie die in 2024 hoog op de agenda staat. 

Naplaatsen 
Het geautomatiseerde naplaatsproces, bedoeld voor studenten die te laat zijn met intekenen, wordt positiever beoordeeld dan in 2021. Destijds waren er enkele pijnpunten, zoals zaaloverboekingen en roosterconflicten. Die zijn aangepakt in 2022. Respondenten geven aan nu zeer tevreden te zijn met het automatisch verwerken van naplaatsverzoeken. 

Het rapport benadrukt de voortdurende behoefte aan evaluatie en verbeteringen, vooral met betrekking tot bewustwording bij studenten van de gevolgen van intekenen, procedurele duidelijkheid en het verminderen van 'no shows'. Voor specifieke problemen wordt de expertise van de expertgroep Onderwijsvolg ingeschakeld. 

Meer over intekenen en afmelden voor onderwijs en tentamens