Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Laatst gewijzigd op 1 december 2022
De Faculteit der Sociale Wetenschappen is een brede faculteit, waarin zowel de klassieke disciplines politicologie, sociologie en culturele antropologie als de moderne vakgebieden op het terrein van bestuur, beleid, communicatie en organisatie een eigen plek innemen.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen is een brede faculteit, waarin zowel de klassieke disciplines politicologie, sociologie en culturele antropologie als de moderne vakgebieden op het terrein van bestuur, beleid, communicatie en organisatie een eigen plek innemen. Onze kracht ligt in de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines; onze focus is de maatschappij en haar actuele vraagstukken.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen telt ongeveer 275 werknemers: 230 van hen behoren tot het wetenschappelijk, en 45 tot het ondersteunend personeel. De faculteit staat onder leiding van een decaan. Daarnaast bestaat het faculteitsbestuur uit een portefeuillehouder onderwijs, een portefeuillehouder onderzoek, een directeur bedrijfsvoering en een adviserend studentbestuurslid.

Onderzoek

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht bij het facultaire onderzoeksinstituut Institute for Societal Resilience (ISR) dat de nadruk legt op multi- en interdisciplinair onderzoek. De zes disciplines van de faculteit werken samen aan resilience-vraagstukken op vier inhoudelijke subthema’s. Transdisciplinaire samenwerking met maatschappelijke partners wordt daarbij uitdrukkelijk gezocht. Het onderzoeksinstituut staat onder leiding van een directeur.

Onderwijs

De faculteit verzorgt bachelor- en masteropleidingen, pre-masterprogramma's en minoren. Bij FSW studeren 1200 bachelorstudenten, 350 pre-masterstudenten en 1000 masterstudenten. Jaarlijks ontvangt de faculteit 90 uitwisselingsstudenten in het bacheloronderwijs en ongeveer 70 FSW-bachelorstudenten volgen keuzevakken aan buitenlandse partneruniversiteiten.