Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Facultair communicatieteam SBE-FSW-Rechtsgeleerdheid

De communicatieprofessionals werken in een team voor opdrachtgevers uit de faculteiten School of Business & Economics (SBE), Sociale wetenschappen (FSW) en Rechtsgeleerdheid.

Er zijn drie facultaire communicatieteams: 

Team

Het facultaire communicatieteam bestaat uit een Hoofd Communicatie, communicatieadviseurs, communicatiemedewerkers, webredacteuren en een evenementencoördinator, ondersteund door student-assistenten. De communicatieadviseurs en -medewerkers richten zich op één faculteit. De webredacteuren en evenementencoördinator werken voor alle drie de faculteiten. Het team werkt intensief samen en daar waar nodig ook over de grenzen van het team heen, zodat elke afdeling en faculteit profiteert van de best practices

Werkzaamheden en Contact

Evenementen

In- en externe communicatie, aanvullende marketing

  • communicatie aan zittende studenten en medewerkers
  • berichtgeving gebeurt hoofdzakelijk via het VU Dashboard, social media en tevens via nieuwsbrieven.
  • het profileren van de wetenschappelijke prestaties en onderzoek via onder andere pers/media/congressen/social media bij de pers en andere geïnteresseerden
  • media en maatschappij informeren over onderzoeksresultaten (valorisatie)
  • strategische communicatieplannen opstellen voor de faculteit en opleidingen
  • gerichte werving opleidingen d.m.v. campagnes, verbetering en optimalisatie opleidinsgpagina’s en andere content
  • bereikbaar via: 

Webredactie

Aanleveren nieuws-/agenda-/mediaberichten

U kunt via online webformulieren berichten insturen voor publicatie op de website en/of op het VU Dashboard.


NederlandsEnglish
FSWNieuws
Agenda
Mediaoptreden
News
Agenda
Media appearance
SBENieuws
Agenda
Mediaoptreden
News
Agenda
Media appearance
RechtsgeleerdheidNieuws
Agenda
Mediaoptreden
News
Agenda
Media appearance

Praktische informatie