Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Facultair communicatieteam FGW-FRT-FGB

De communicatieprofessionals werken in een team voor opdrachtgevers uit de faculteiten Geesteswetenschappen (FGW), Religie en Theologie en Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Er zijn drie facultaire communicatieteams:

Facultaire communicatieteam FGW-FRT-FGB

Het facultaire communicatieteam bestaat uit een Hoofd Communicatie, communicatieadviseurs, communicatiemedewerkers, webredacteuren en een evenementencoördinator, ondersteund door student-assistenten. De communicatieadviseurs en -medewerkers richten zich veelal op één faculteit. De persvoorlichter en evenementencoördinator werken voor alle drie de faculteiten. Het team werkt intensief samen en daar waar nodig ook over de grenzen van het team heen, zodat elke afdeling en faculteit profiteert van de best practices. Er is nauw contact met de VU-brede dienst Communicatie & Marketing (C&M). Aan het facultaire team neemt ook een medewerker alumnirelaties deel.

Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de C&M werkagenda, die aansluit op het facultaire jaarplan. Daarnaast voert het team alle (binnen de kaders passende) additionele communicatieprojecten voor faculteiten en diensten uit. Bekijk hieronder een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden.

Werkzaamheden en Contact

Evenementen

In- en externe communicatie, aanvullende marketing

  • communicatie aan zittende studenten en medewerkers
  • berichtgeving gebeurt hoofdzakelijk via het VU Dashboard, social media en tevens via nieuwsbrieven
  • het profileren van de wetenschappelijke prestaties en onderzoek via onder andere pers/media/congressen/social media bij de pers en andere geïnteresseerden
  • media en maatschappij informeren over onderzoeksresultaten (valorisatie)
  • strategische communicatieplannen opstellen voor de faculteit en opleidingen
  • gerichte werving opleidingen d.m.v. campagnes, verbetering en optimalisatie opleidinsgpagina’s en andere content
  • bereikbaar via: 

Voor vragen over een specifiek wetenschapsgebied kun je contact opnemen met een van de facultaire voorlichters

Webredactie

Praktische informatie