Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Facultair communicatieteam Bètafaculteit

De communicatieprofessionals werken in een team voor opdrachtgevers uit de Bètafaculteit.

Er zijn drie facultaire communicatieteams:

Team
Het facultaire communicatieteam van de Bètafaculteit bestaat uit een hoofd communicatie, communicatieadviseurs, communicatiemedewerkers en webredacteuren. Zij staan dichtbij het onderwijs en onderzoek van de faculteit en werken samen met de communicatieafdelingen van andere faculteiten en de VU brede dienst Communicatie & Marketing.

Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de C&M werkagenda die aansluit op het facultaire jaarplan. Daarnaast voert het team alle (binnen de kaders passende) additionele communicatieprojecten voor faculteiten en diensten uit.

Bekijk hier de presentatie van het C&M Bèta team

Werkzaamheden en contact

Evenementen

 • Organiseren van wervingsevenementen, zoals scholenvoorlichting, bachelordag, masterdag en proefstuderen
 • Ontwikkelen en verzorgen van communicatiemiddelen

Bereikbaar via: communicatie.beta@vu.nl 

Wetenschapscommunicatie

 • Het profileren van de wetenschappelijke prestaties via o.a. pers, media, congressen, social media en de facultaire website (valorisatie)
 • Begeleiden van onderzoekers bij hun optredens in de media
 • Het geven van mediatrainingen aan onderzoekers

Bereikbaar via: communicatie.beta@vu.nl

Vind hier meer informatie over publiciteit voor onderzoek

In- en externe communicatie, marketing

 • Communicatie aan zittende studenten en medewerkers
 • Berichtgeving via het VU Dashboard, social media en nieuwsbrieven
 • Strategische communicatieplannen opstellen voor de faculteit en opleidingen
 • Advisering bij strategie en projecten van de faculteit
 • Gerichte werving opleidingen d.m.v. campagnes, verbetering en optimalisatie opleidingspagina’s en andere content
 • Voorlichting aan aankomende studenten

Bereikbaar via: communicatie.beta@vu.nl

Webredactie

 • Het plaatsen van nieuwsberichten, agendapunten en onderzoeks- en onderwijsgerichte informatie op de facultaire website en op het VU Dashboard
 • Het beantwoorden van vragen over beheer/contentmanagementsysteem (CMS) Kentico
 • Het geven van advies en ondersteuning bij het opzetten en bijhouden van diverse pagina’s binnen het Bètadomein

Bereikbaar via: communicatie.beta@vu.nl

Praktische informatie