Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Huisstijl

Een eigen huisstijl versterkt de herkenbaarheid, professionele uitstraling en positionering van de Vrije Universiteit Amsterdam en haar organisatieonderdelen. Hoe je de huisstijl toepast, lees je hier.

Met haar logo, kleurgebruik, typografie, opmaak en beeld onderscheidt de VU zich visueel van andere organisaties. De VU-huisstijl komt daarom in alle communicatieuitingen van de VU terug en geldt voor alle organisatieonderdelen. 

Basiselementen huisstijl

 • VU-logo en merkbeleid

  De VU heeft één logo en wordt vooral aan dit logo herkend. Het is dus belangrijk het logo goed en eenduidig te gebruiken. Daarom gelden voor het gebruik van het logo de volgende regels, vastgelegd in het VU-merkbeleid op 26 april 2022*: 

  • Alle organisatieonderdelen van de VU gebruiken het VU-logo.  
  • Voor een faculteit of onderzoeksinstituut van de VU kun je de naam toevoegen aan het VU-logo. Je kunt maar één naam toevoegen: een faculteitsnaam of een instituutsnaam - zodat de doelgroep of ontvanger direct weet wie de afzender is. Bij een samenwerking tussen faculteiten/onderzoeksinstituten gebruik je alléén het VU-logo, dus zonder de toevoeging van de faculteit of het instituut. 
  • Opleidingen, diensten, projecten, programma's en faciliteiten gebruiken het algemene VU-logo en hebben geen naamstoevoeging.  
  • Bij samenwerkingsverbanden gebruiken we het VU-logo zonder de toevoeging van de faculteit of instituut. 
  • Organisaties waarmee de VU samenwerkt mogen alleen na toestemming van de dienst Communicatie & Marketing het VU-logo in hun communicatie gebruiken.  

  * Voor het vervangen en omzetten van oude logo's naar het nieuwe VU-merkbeleid is een termijn van 3 jaar afgesproken, 2023-2025. Dit wordt gefaciliteerd door Communicatie & Marketing.  

  Onrechtmatig gebruik van het VU-logo 
  Het VU-logo is merkrechtelijk beschermd: het is als beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Het logo namaken, aanpassen of een van de onderdelen gebruiken is niet toegestaan. De rechten op het VU-logo en de afzonderlijke onderdelen berusten bij de VU en worden uitgeoefend door het College van Bestuur van de VU. Onrechtmatig gebruik kan juridische gevolgen hebben. 

  Download het VU-logo 
  VU-logo voor schermpresentaties 


  VU-logo voor drukwerk
   

  VU-logo voor faculteiten en onderzoeksinstituten
  De VU-logo’s voor faculteiten en onderzoeksinstituten vind je in de brand portal.

  Heb je een ander bestandsformaat nodig of heb je een andere vraag over het 
  VU-logo? Neem dan contact op met de VU Designstudio: designstudio@vu.nl, 020 598 3533. 

 • Naamgeving

  We gebruiken zowel nationaal als internationaal maar één naam: Vrije Universiteit Amsterdam. Er is dus géén Engelse vertaling voor de naam van de universiteit. De alternatieven bij minder ruimte zijn VU Amsterdam en VU. In het Engels kort je altijd af met VU Amsterdam. 

  Meer over de naamgeving, ook met betrekking tot wetenschappelijke publicaties, lees je hier.

 • Kleur

  Het kleurensysteem van de VU is in 2021 gewijzigd. De afzendergerichte kleurcodering, waarbij elke faculteit haar eigen kleur had, is vervangen door een kleurenpalet dat geldt voor de gehele organisatie. Het VU-kleurenpalet bestaat uit primaire, secundaire, tertiaire en neutrale kleuren. De primaire kleuren voldoen aan de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1.-richtlijnen), daarom kun je ze gebruiken als tekstkleur of als achtergrondkleur voor witte tekst.  

  Het VU-blauw is de hoofdkleur, de overige primaire kleuren - oranjerood, groen, paars – ondersteunen en zorgen voor een warmere uitstraling. 

  Kleurcode VU-blauw: 
  CMYK: 100/30/0/0 
  RGB: 0/119/179 
  HEX: 0077B3 
  RAL: 5015 

  In de VU Merkgids vind je alle informatie over het toepassen van kleur en de kleurcodes. 

 • Typografie

  Typografieregels zorgen ervoor dat teksten in VU-communicatiemiddelen goed leesbaar en eenduidig zijn. Het basislettertype van de VU is DIN Pro: schreefloos, modern en goed leesbaar. Maar DIN Pro is niet overal beschikbaar. Daarom is er voor bepaalde communicatiemiddelen en programma’s een vergelijkbaar alternatief gekozen. 

  Voor al het drukwerk van de VU gebruiken we het lettertype DIN Pro. Het lettertype voor online uitingen is Roboto. Het PowerPoint-sjabloon van de VU bevat het VU-lettertype DIN Pro. Als DIN Pro toch niet beschikbaar is, is het lettertype Calibri het alternatief. DIN Pro is niet beschikbaar voor Word, gebruik in Word het lettertype Calibri. 

  Alle typografieregels vind je in de VU Merkgids

 • Beeld

  Fotografie, video, illustratie en animatie 
  Bij de VU staan mens en maatschappij centraal. Dit vraagt om realistische, documentaire-achtige beelden uit de maatschappij en/of beelden waarop mensen centraal staan op een locatie passend bij het verhaal dat je wilt vertellen. 

  In de VU Merkgids vind je downloadbare foto's. Voor gebruik van foto’s met rechten vraag je eerst toestemming. Neem daarvoor contact op met de Communicatie & Marketing via designstudio@vu.nl.  

  Meer over beeldgebruik lees je in de VU-brand portal

 • Corporate presentatie

  Geef je een presentatie over de universiteit? Daarvoor is een modulaire standaardpresentatie beschikbaar. Download deze corporate powerpointpresentatie over de Vrije Universiteit Amsterdam in de Brandportal.

  Er zijn basisslides over identiteit, onderwijs, onderzoek, impact en organisatie, voorzien van kerngegevens, cijfers en voorbeelden. Je kunt er naar behoefte uit putten. In de module ‘Impact’ staat een groot aantal voorbeelden ter illustratie van de impact die we als VU met ons onderwijs en onderzoek, en als organisatie maken. Selecteer hieruit de voorbeelden die relevant zijn voor jouw presentatie. Onderaan elke slide staat in de speaker notes een link naar meer informatie. ​

  Steeds als er veranderingen in kerngegevens en cijfers zijn, wordt de standaardpresentatie bijgewerkt. Ook worden er regelmatig nieuwe voorbeelden toegevoegd.

 • VU-campagnehuis

  Alleen samen kunnen we de wereld verbeteren: ‘Unlock our potential’. Dit campagnethema vormt in combinatie met een herkenbare vormgeving de basis van alle campagnes van de VU. Hiermee wordt in alle campagnes een eenduidig, onderscheidend en herkenbare boodschap verkondigd. Het VU-campagnehuis biedt een inspirerend en verbindend framework, waarin interne en externe doelgroepen van de VU zich herkennen. 

  Meer over het VU-campagnehuis lees je in de VU Merkgids

 • VU Merkgids & BrandPortal

  Alles over de VU-huisstijl vind je in de VU Merkgids. Hierin vind je alle do's en don'ts, informatie over de toepassing van het logo en de andere basiselementen van de huisstijl.

  In de  VU-brand portal maak je je eigen communicatiemiddelen op, ook kun je ze vanuit de BrandPortal laten afdrukken door Repro VU. In de BrandPortal vind je templates van verschillende communicatiemiddelen en foto's.  

Wil je meer weten over de huisstijl, het merkbeleid of heb je hulp nodig bij vormgeving, fotografie of video?

Neem contact op met de VU Designstudio