Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Faculteitsbestuur FSW

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit.

Het faculteitsbestuur bestaat uit vijf leden: de decaan en voorzitter van het faculteitsbestuur, de portefeuillehouders onderwijs en onderzoek en de directeur bedrijfsvoering. De directeur bedrijfsvoering heeft de leiding over het faculteitsbureau. Aan het bestuur is een student als adviserend lid toegevoegd. Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat.

De samenstelling van het faculteitsbestuur:

Prof. dr. J.G. (Gregor) Halff Decaan
Dr. S. Duarte Oliveira Directeur Bedrijfsvoering
Prof. dr. Peter Kerkhof
Portefeuille onderwijs en vicedecaan
Prof. dr. J. van Stekelenburg
Portefeuille onderzoek
Suzy Palmer-SmithAdviserend studentlid


Tot de taken en bevoegdheden van het faculteitsbestuur horen onder meer:

  • De organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. 
  • Het toezicht houden op de uitvoering van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de onderzoekprogramma's. Hierover kan het bestuur richtlijnen geven aan de afdelingen. 
  • Het instellen van de examencommissie en het benoemen van de leden daarvan.

Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat ondersteunt de decaan, de directeur bedrijfsvoering en het Faculteitsbestuur.

Taken:

  • eerste aanspreekpunt voor in- en externe partijen in het contact met de decaan en de directeur bedrijfsvoering
  • beheren agenda’s van de decaan en de directeur bedrijfsvoering
  • verzorgen van planning, ondersteuning en follow-up van gesprekken, overleggen en bijeenkomsten
  • ondersteunen van het management op diverse dossiers

Samenstelling

  • Amanda Collins: eerste aanspreekpunt voor de decaan
  • Mieke Noordam: eerste aanspreekpunt voor de directeur bedrijfsvoering
  • Tri Efriandi: eerste aanspreekpunt voor bestuursvergaderingen

Bestuurssecretariaat

Amanda Collins, Mieke Noordam en Tri Efriandi