Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Challenge Based Onderwijs

Laatst gewijzigd op 13 maart 2024
De mobiliteit van atleten met een dwarslaesie verbeteren, of een toolkit maken over planeetvriendelijk eten. Bij Challenge Based Onderwijs (CBO) gaan studenten betekenisvol aan de slag met relevante vraagstukken uit de wereld om hen heen.

Duurzaamheid, digitalisering en armoede – dit zijn maatschappelijk relevante onderwerpen die grote vraagstukken opleveren. Bij het onderwijsconcept Challenge Based Onderwijs (CBO) gaan studenten hier mee aan de slag vanuit verschillende disciplines, en op basis van echte uitdagingen uit het bedrijfsleven, de maatschappij of de wetenschap. Deze uitdagingen zijn te kenmerken als zogenaamde ‘wicked problems’ waar géén eenduidige oplossingen voor zijn.

CBO stimuleert studenten om samen te werken vanuit verschillende domeinen, creatief te denken, de juiste vragen te stellen en problemen te identificeren, onderzoeken en oplossen. Zo passen ze geleerde theorie direct toe en leren ze nieuwe vaardigheden die relevant zijn voor hun toekomstige beroepspraktijk en de maatschappij. Een CBO-project kan verschillen in lengte en omvang, bijvoorbeeld van een dag tot een half jaar. 

Op de VU is een voorbeeld van CBO de jaarlijkse dreamteams, waarvan er in het huidige academisch jaar vijf actief zijn. Bijvoorbeeld Dreamteam 3 dat zich richt op het ontwikkelen van een empathische robot of Dreamteam 4 dat een toolkit ontwikkelt over planeetvriendelijk eten voor een duurzame toekomst. Dreamteam 5 richt zich op PULSE-racing - het verbeteren van de mobiliteit en vitaliteit van atleten met een dwarslaesie via functionele elektrostimulatie.  

CBO komt in allerlei vormen voor op de VU, zoals ook: A Broader Mind, Community Service Learning, de Migration Law Clinic of Street Law.

Bij CBO doorlopen studenten over het algemeen (projectmatig) drie fases:

  • Engage – studenten beginnen met een breed concept zoals duurzaamheid, waar zij hun persoonlijke connectie mee leggen. Daarna gaan ze op zoek naar een concrete uitdaging waar ze actief mee aan de slag kunnen. Tijdens dit proces leren ze meer over het onderwerp en hoe dit aansluit bij hun kennis. Daarnaast stimuleert dit hun enthousiasme om echte actie te ondernemen.
  • Investigate – in deze fase stellen studenten vragen over hun specifieke uitdaging die ze helpen om uitgebreid inhoudelijk onderzoek te doen naar het onderwerp. Zo doen ze een brede kennisbasis op die nodig is om tot een innovatieve, creatieve en realistische oplossing voor het vraagstuk te komen.
  • Act – met de basis uit de onderzoeksfase werken studenten aan een conceptoplossing en plannen om die uit te voeren. Denk aan experimenteren met prototypes en simulatietesten, waarna ze de oplossing bijstellen. Daarna implementeren ze de oplossing, meten de uitkomsten en reflecteren op het proces.

Meer lezen?