Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Case Based Onderwijs

Laatst gewijzigd op 3 april 2023
Bij Case based onderwijs (CBO, Engels: Case Based Learning, CBL) analyseren studenten in groepen authentieke casussen. Bijvoorbeeld bedrijfskundeproblemen, maatschappelijke verschijnselen of rechtsproblemen. Waarom wordt een bepaalde dienst wel of niet succesvol in de markt gezet? Waarom lijkt het alsof de tweedeling op scholen groeit? Waarom komt een rechter tot bepaalde beslissingen? Het achterliggende idee van CBL is dat authentieke casussen, samenwerking en interactie, studenten motiveren om actief te leren.

CBO is een didactische aanpak waarbij studenten langdurig en gedetailleerd onderzoek doen en beslissingen nemen over een enkele casus of een reeks casussen. Studenten werken aan een authentiek (levensecht) verschijnsel of probleem, duiken de literatuur in om de casus te analyseren en vragen over de casus te beantwoorden en deze gezamenlijk te bespreken en verder te verdiepen.

Afhankelijk van het domein:

  • verheldert CBO maatschappelijke processen en verschijnselen in de sociologie; 
  • verdiept CBO bij studenten kennis over problemen en strategieën in economie of bedrijfskunde;
  • neemt CBO, studenten mee in het ontstaan en toepassen van rechtsbeginselen of de ethiek.

Het analyseren van de casus doen studenten individueel of in kleine groepjes van twee tot zes studenten. De casussen worden in de werkgroepen of colleges besproken. De docent kan verdiepende vragen stellen of studenten in kleine groepen aan de slag zetten (bijvoorbeeld in buzz-groepen) om kennis te verdiepen en nieuwe verwante problemen te bespreken. CBL is daarmee een specifieke vorm van de flipped classroom. Het achterliggende idee van CBL is dat authentieke casussen, samenwerking en interactie, studenten motiveren om actief te leren.

Case study

De term case-study dekt een breed scala van problemen voor analyse, maar de meeste soorten omvatten verschillende basiselementen. De meeste casestudies zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen, of zijn een constructie van gebeurtenissen die zouden kunnen plaatsvinden. Ze bestaan uit een verhaal over problemen of conflicten die moeten worden opgelost. Daarbij hebben de meeste casestudies niet één voor de hand liggende of duidelijke oplossing. Het zijn zogenaamde ‘ill-defined’ of zelfs ‘wicked problems’.

De casussen zijn aangepast aan het niveau van complexiteit dat de studenten aankunnen. De casussen worden gemaakt door de docenten en bereiden de studenten voor op de toekomstige werkpraktijk. De informatie in een casestudy kan complex zijn (inclusief grafieken, en relevant historisch achtergrondmateriaal) of eenvoudig - een menselijk verhaal dat een moeilijke situatie illustreert waarin een beslissing moet worden genomen.

Daarnaast bestaan er vormen van CBL waarbij de echte externe stakeholders betrokken worden bij de casus. Bijvoorbeeld doordat de externe opdrachtgever beschikbaar is voor vragen om het probleem te verhelderen of om bij de eindpresentatie aanwezig te zijn. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van Community Service Learning op de VU en de aanpak van bijvoorbeeld de Masteropleiding Marketing van de VU. Bij die laatste opleiding werken studenten bijvoorbeeld aan problemen van Microsoft en FrieslandCampina.

Verschil CBL met Probleemgestuurd onderwijs

Een verwante onderwijsvorm van Case based learning is Probleemgestuurd onderwijs (PGO). Bij PGO, krijgen studenten vaak meer en kleinere problemen te behandelen, zijn de groepen groter en is de wijze van analyseren en oplossen veel meer gestructureerd dan bij CBL.

Meer lezen?

Heb je vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar onderwijswerkplaats@vu.nl voor meer informatie.

De VU Onderwijswerkplaats is onderdeel van het VU Centre for Teaching & Learning.