Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Flipped Classroom

Laatst gewijzigd op 16 mei 2023
Bij een 'Flipped Classroom' bestuderen studenten vooraf de stof om tijdens de onderwijsbijeenkomst direct verdiepend aan de slag te gaan.

De Flipped Classroom is een onderwijsconcept. Het wordt over het algemeen gebruikt voor studenten die zich geconcentreerd voorbereiden op een college of werkgroep (op de campus of online) om de basiskennis te verwerven.

Deze basiskennis kan worden verworven door bijvoorbeeld kennisclips te bestuderen, gericht vragen over studiestof te beantwoorden en 'basisproblemen' op te lossen. De docent geeft duidelijke aanwijzingen wat er bestudeerd moet worden en welke mate van beheersing van de kennis verwacht wordt om succesvol deel te kunnen nemen aan de onderwijsbijeenkomst.

Een zeer geschikt digitaal online gereedschap om studenten zich goed te laten voorbereiden op een onderwijsbijeenkomst is FeedbackFruits. Met Feedbackfruits maak je aantrekkelijke interactieve digitale opdrachten met een rijke vorm van feedback en peer feedback. Ook kan het programma Perusall hiervoor worden ingezet.

Dit wordt gevolgd door colleges of werkgroepen waarbij direct de verdieping wordt gezocht. Ofwel door directe behandeling van complexere of moeilijker problemen door de docent ofwel door directe opdrachten voor de studenten. In ieder geval wordt de basisstof niet meer herhaald door de docent.

Er zijn veel werkvormen die deel kunnen uitmaken van een geflipt college of geflipte werkgroep om verdieping te realiseren. Denk aan discussies (in diverse vormen, bijv. Think-Pair-Share), debatten, stemmen op stellingen, vraag- en antwoordsessies, demonstraties, simulaties, peer tutoring en peer feedback en rollenspelen.

Een docent kan ervoor kiezen om slechts een paar bijeenkomsten per blok te flippen - waar de concepten zich lenen voor actieve werkvormen - of om alle lessen te flippen.

Meer weten? Bekijk onderstaande bronnen