Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Think-Pair-Share - activerende werkvorm

Laatst gewijzigd op 6 april 2023
Wil je studenten graag laten samenwerken en hun verantwoordelijkheid laten nemen tijdens de onderwijsbijeenkomst? Probeer dan zeker eens de werkvorm Think-Pair-Share! Dit is een activerende onderwijsvorm waarbij studenten vijf tot tien minuten, in drie stappen, op een gestructureerde manier over een probleem nadenken.

Think-Pair-Share – wat is het?

 • De Think-Pair-Share-techniek is heel geschikt om studenten intensief na te laten denken over een centraal of moeilijk concept uit de stof, of een controversiële of moeilijke vraag uit een toets.
 • Type: kortdurende groepsopdracht.
 • Geschikt voor: grote colleges, maar ook kleine werkgroepen.
 • Tijdsbesteding tijdens een onderwijsbijeenkomst: vijf tot vijftien minuten.
 • Groepsgrootte: twee.
 • Voorbereidingstijd: minder dan een half uur.

Aan de slag

 1. Start. Introduceer de opdracht en geef aan wat je van de studenten verwacht en hoe lang ze er de tijd voor hebben. Vertel dat ze na afloop hun resultaten met de andere studenten zullen delen.
 2. Verdeel de studenten in groepjes van twee. Het gemakkelijkste is om ze direct met hun buurman of buurvrouw te laten praten. Maar soms wil je misschien juist dat de studenten ook eens met andere personen van gedachten wisselen. Een eenvoudige techniek zodat studenten niet altijd met dezelfde groepsleden samenwerken, is het nummeren van de studenten en hen dan vragen om een groep te vormen met dezelfde nummers. Zijn de studenten nog wat onzeker of voelen ze zich niet veilig? Besteed daar dan eerst aandacht aan. Zie bijvoorbeeld deze onderwijstip.
 3. Denkfase (Think). De studenten werken zelfstandig en concreet aan hun gedachten en argumenten en kunnen deze opschrijven. Neem hier drie a vier minuten voor. Geef een duidelijk signaal dat studenten naar de volgende fase kunnen gaan.
 4. Paar-fase (Pair). De studenten bespreken hun antwoord met een medestudent. Neem hier ook zo'n vijf minuten voor. 
 5. Deelfase (Share). Vraag alle studenten om hun antwoorden en betrek de studenten in een ruimere discussie waarin de verschillende perspectieven aan bod komen. Neem hier ook zo'n vijf minuten voor.
 6. Rond positief af. Zie deze didactische tip.

Mentimeter kan nuttig zijn in de deelfase om snel centraal alle antwoorden, meningen en observaties te verzamelen en delen.

Een uitgebreidere vorm van de Think-Pair-Share-techniek is de Peer Instruction-techniek waarbij studenten halverwege de opdrachten hun antwoord kenbaar maken. Je kan besluiten of ze inmiddels al voldoende kennis hebben verworven of dat er nog een deelronde nodig is.

Meer weten? Bekijk onderstaande bronnen