Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsvisie

Waarom geven we onderwijs? Omdat wij bij willen dragen aan het verbeteren van de wereld door studenten op te leiden tot verantwoordelijke, kritische en geëngageerde academici die zichzelf continu willen ontwikkelen.

In de Onderwijsvisie VU beschrijft de Vrije Universiteit Amsterdam de uitgangspunten voor haar onderwijs. De onderwijsvisie is uitgewerkt in het document Concretisering Onderwijsvisie VU.

Onderwijsvisie

De Vrije Universiteit Amsterdam wil met haar onderwijs en onderzoek bijdragen aan een betere wereld. De VU biedt kwalitatief hoogwaardig, betekenisvol en uitdagend (post) academisch onderwijs aan. Met haar onderwijs levert de VU een bijdrage aan de samenleving van nu en morgen door het opleiden van studenten voor betekenisvolle posities in de maatschappij.

Onderwijsvisie

  • Persoonlijk, open en verantwoordelijk

    De Vrije Universiteit Amsterdam koestert sinds haar oprichting in 1880 haar vrijheid en onafhankelijkheid, vrijheid van staat en kerk in onderwijs en onderzoek. Ze stimuleert de vrije en open communicatie van idee├źn. De oorspronkelijke protestant-christelijke identiteit is zichtbaar in de waarden die de VU anno 2021 uitdraagt. Vanuit de grondslag hebben zich in de academische cultuur van de VU enkele kernwaarden genesteld: persoonlijk, open en verantwoordelijk. De waarden gelden als richtsnoer voor het werken en handelen van medewerkers en studenten en komen terug in onderwijs en onderzoek.

  • Verantwoordelijke, kritische en geëngageerde academici

    De missie van de VU geeft antwoord op de vraag waarom we onderwijs geven: het verbeteren van de wereld door studenten op te leiden tot verantwoordelijke, kritische en ge├źngageerde academici die zichzelf continu willen ontwikkelen. De VU legt in het wetenschappelijk onderwijs, behalve op de wetenschapsbeoefening zelf, bewust de nadruk op de maatschappelijke waarde en relevantie van de vragen die in de wetenschap worden gesteld. Er is ruimte en aandacht voor wat docenten en studenten beweegt en voor welke vormende invloed de wetenschap op de leden van de VU-gemeenschap heeft. Studenten worden gestimuleerd zich rekenschap te geven van hun eigen waarden, culturele of levensbeschouwelijke identiteit en van hun impliciete en expliciete vooronderstellingen. Zo leren zij zich verhouden tot de ander en tot de huidige steeds complexere en meer diverse samenleving.

  • Midden in de samenleving

    Net als bij haar oprichters bestaat nog steeds de overtuiging dat onderwijs en wetenschappelijk onderzoek niet waardenvrij zijn. De VU wil midden in de samenleving staan en met haar activiteiten een maatschappelijke bijdrage leveren. Daarnaast zijn aandacht voor wetenschappelijke kwaliteit en het uitvoeren van goed academisch onderzoek belangrijke voorwaarden om goed academisch onderwijs te kunnen verzorgen.