Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Buzz Group - activerende werkvorm

Laatst gewijzigd op 3 april 2023
Een buzz group (of 'zoemgroep') is een activerende onderwijsvorm waarbij studenten in 5 tot 10 minuten op een gestructureerde manier over een probleem nadenken.

Kenmerken

 • De Buzz Group techniek is heel geschikt om studenten intensief na te laten denken over een centraal of moeilijk concept uit de stof of een controversiĆ«le of moeilijke vraag uit een toets.
 • Type: kortdurende groepsopdracht
 • Geschikt voor: grote colleges, maar ook kleine werkgroepen
 • Tijdsbesteding tijdens een onderwijsbijeenkomst: 5 tot 15 minuten
 • Groepsgrootte: 2 tot 5
 • Voorbereidingstijd: minder dan een half uur

Uitvoering

 1. Start: Introduceer de opdracht en geef aan wat er van de studenten wordt verwacht en hoe lang ze er voor hebben. Geef aan dat je na afloop van elke groep (of een paar groepen die je aan zal wijzen) hun reaktie zal vragen.
 2. Deel de studenten in in groepen. Een eenvoudige techniek opdat studenten niet altijd met dezelfde mede-studenten samenwerken, is het nummeren van de studenten en hen dan vragen om een groep te vormen met dezelfde nummers. Als de studenten nog ietwat onzeker zijn of zich niet veilig voelen probeer dan eerst dat punt te adresseren. Zie bijvoorbeeld deze onderwijstip.
 3. Groepsfase. De studenten bespreken de wijze waarop ze de opdracht willen bespreken en vervolgens het probleem dat door de docent is voorgelegd. Neem hier ook zo'n 5 minuten voor. 
 4. Deelfase (Share). De docent vraagt alle studenten om hun antwoorden en betrekt de studenten in een ruimere discussie waarin de vele verschillende perspectieven aan bod komen. Als er veel groepen zijn, wijs dan als docent zelf een paar studenten(groepjes) aan om reacties te verzamelen. Neem hier ook zo'n 5 minuten voor. Mentimeter kan nuttig zijn in de deelfase om snel centraal alle antwoorden/meningen/observaties te verzamelen en delen.
 5. Rond af.

Een uitgebreidere vorm van een Buzz group is de Think-Pair-Share techniek waarbij studenten eerst zelf na moeten denken over een respons. Of de Peer Instruction techniek waarbij studenten halverwege de opdrachten hun antwoord kenbaar maken en de docent kan besluiten of de studenten inmiddels al voldoende kennis hebben verworven of er nog een deelronde moet volgen.

Meer weten? Bekijk onderstaande bronnen