Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Informatie voor bijvakstudenten

Registreer
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Na aanmelding via registreer.vu.nl moet je je aanmelding voor bijvakken eerst afronden bij de VU voordat deze in behandeling kan worden genomen en je mogelijk ingeschreven kunt worden. Houd er rekening mee dat je dient ingeschreven te zijn aan een andere Nederlandse onderwijsinstelling om bijvakken aan VU Amsterdam te kunnen volgen.

Informatie voor bijvakstudenten

 • Stap 1: registreer je als bijvakstudent
  • Ga naar deze aanmeldpagina en selecteer bijvakregistratie. Selecteer het juiste studiejaar.
  • Voer de gevraagde persoonsgegevens in. Je ontvangt hierna je inloggegevens per mail.
  • Als je al eens eerder een aanmelding bij de VU hebt gedaan, heb je al een VUnet-ID. Is jouw VUnet-ID niet meer actief? Meld je dan alsnog aan via de aanmeldpagina. Je VUnet-ID wordt dan weer actief.
  • Let op: doe maar 1 keer een aanmelding! Bij een dubbele aanmelding raak je namelijk niet ingeschreven.
 • Stap 2: rond je aanmelding af
  • Log in op je persoonlijke dashboard op vu.nl en ga naar de applicatie Aanmelding afronden.
  • Rond je aanmelding af door het gehele aanmeldformulier te doorlopen en te verzenden.
  • Upload de vereiste documenten, in dit geval een cijferlijst.

  Je verzoek wordt digitaal verzonden naar de faculteit na het afronden van de aanmelding. De faculteit verleent als je hiervoor in aanmerking komt toestemming om de bijvak(ken) te volgen. Je kunt de status van je aanmelding volgen in het statusoverzicht in je dashboard. 

 • Stap 3: lever een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) in

  Om definitief ingeschreven te worden bij de VU als bijvakstudent dien je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan te leveren. Als je al bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling collegegeld hebt betaald kun je een BBC aanvragen bij die andere instelling t.a.v. de VU. Dit bewijs dient digitaal door de onderwijsinstelling naar ons te worden verzonden. Doe dit zo snel mogelijk voor de intekendeadline van vakken, zodat je je ook nog tijdig kunt intekenen voor de vakken die zijn goedgekeurd.

 • Stap 4: teken je in voor de vakken

  Je dient je tijdig in te tekenen op alle vakken, stages/projecten en (her)tentamens. Bij je aanmelding geef je aan welke vakken je wilt volgen. Na goedkeuring worden de vakken gepland in de intekenmodule, waarna je je per periode kunt intekenen voor de onderdelen van de vakken. Je ontvangt een herinnering wanneer een nieuwe intekenperiode van start gaat. Alle informatie over intekenen en een actueel overzicht van de inteken- en afmeldtermijnen vind je op deze pagina.

  Intekenen van de geplande vakken doe je zelf via de intekenmodule. Voor specifieke vakken kunnen uitzonderingen bestaan. Bijvoorbeeld: de faculteit tekent je soms in voor een werkgroep. Dit kun je altijd controleren in de online studiegids

  Het vak is niet te vinden
  Kun je in de intekenmodule vakken niet vinden? Probeer dan het volgende:

  • Controleer of je de opleiding ‘Bijvak’ en het juiste jaar hebt geselecteerd: bovenaan het startscherm voor intekenen wordt weergegeven voor welke opleiding en welk jaar je het studieplan ziet. Zorg ervoor dat hier de juiste gegevens geselecteerd zijn.

  Je vindt hier alleen de vakken terug als geplande vakken wanneer deze zijn goedgekeurd door de faculteit. Wanneer je nog een extra vak wilt volgen binnen het academisch jaar waarvoor je bent ingeschreven, ga je naar je profiel om het gewenste vak toe te voegen. Indien een eerdere aanvraag voor een bijvak nog niet is goedgekeurd, heb je hier ook de mogelijkheid om de aanvraag te verwijderen.

  Intekenen lukt niet
  Studenten die bij de VU vakken volgen als bijvakstudent kunnen in de intekenmodule geen vakken toevoegen. Lukt het niet met intekenen? Neem dan contact met de Studentenbalie.

  Overige formulieren

 • Extra vak binnen academisch jaar

  Wanneer je nog een extra vak wilt volgen binnen het academisch jaar waarvoor je bent ingeschreven, ga je naar je profiel om het vak toe te voegen. 

  Indien een eerdere aanvraag voor een bijvak nog niet is goedgekeurd, heb je hier ook de mogelijkheid om de aanvraag te verwijderen.

 • Extra vak buiten academische jaar

  Wanneer je nog een extra vak wilt volgen in een toekomstig academisch jaar, meld je dan opnieuw aan via de aanmeldpagina en doorloop het aanmeldproces.

 • Resultaten controleren
  • Controleer of je resultaten compleet en correct zijn. 
  • Als er resultaten ontbreken of niet correct zijn, stuur je de faculteit een verzoek tot correctie. Dat kan via dit formulier.

  Een gewaarmerkt resultatenoverzicht kun je via dit formulier aanvragen.

 • Examencommissie

  Indien er sprake is van ernstige studievertraging is het raadzaam om, voor je een verzoek indient, dit met je studieadviseur te bespreken. Zij kunnen de mogelijkheden met je doornemen en je adviseren bij het schrijven van je verzoek. De reactietermijn van de Examencommissie bedraagt 30 werkdagen vanaf het moment dat je verzoek is ontvangen. Let er dus op dat je een ontvangstbevestiging krijgt nadat je een verzoek hebt ingediend.

  Je kunt je vraag stellen via dit formulier.

 • Studieadviseur

  Bij de studieadviseur kan je terecht voor vragen over persoonlijke studiebegeleiding en studieadvies. Raadpleeg de studieadviseur ook bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie (persoonlijke problemen, ziekte, studievaardigheidsproblemen, studievertraging, zorgen voor of zorgen maken om een ziek familielid).

  Afspraak maken 

  Als VU bijvakstudent kun je contact opnemen via het contactformulier of langskomen op het inloopspreekuur, om te bekijken hoe we jou begeleiding kunnen bieden.

Overzicht van bijvakken per faculteit

Per faculteit kunnen bijvakken verschillen.

Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de Faculteit der Bètawetenschappen, dan kun je je inschrijven als bijvakstudent.

Toelatingseisen

Indien een vak bepaalde ingangseisen heeft of wanneer er plek is voor een beperkt aantal deelnemers, staat dit in de Studiegids vermeld.
Volg de  algemene aanmeldprocedure voor een bijvak inschrijving.
Kijk voor informatie over en de toelaatbaarheid voor minoren op minor.vu.nl. 

Let op!  

Bij het uploaden van je cijferlijst dient de volgende informatie vermeld te staan:

 • jouw naam
 • naam van de instelling  
 • de opleiding waar je voor staat ingeschreven

Cijferlijsten zonder vermelding van de instelling en opleiding worden afgewezen. Hierdoor kun je je bijvak aanmelding niet afronden.

Het wordt je daarom aangeraden een cijferlijst bij je studentenadministratie op te vragen. Deze hoeft niet gewaarmerkt te zijn.

Als je een vak op master niveau wilt volgen, maar je hebt nog geen cijferlijst om aan te tonen dat je op master niveau studeert, dan dien je een bachelor diploma te uploaden in plaats van een cijferlijst. 

Als je studeert aan een andere universiteit, dan kun je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de VU de bijvakken volgen. Je vindt hier het aanbod van bijvakken. Bij een aantal vakken staat aangegeven welke voorkennis vereist is. Ga na bij je eigen universiteit of je toestemming nodig hebt om het vak van je voorkeur te volgen.
Meer informatie over de vakken vind je in de Studiegids.

Aanbod bijvakken

Bachelorvakken:

Overzicht beschikbare bachelorvakken 2021-2022

Mastervakken:


Een beperkt aantal mastervakken is toegankelijk als bijvak. 

Overzicht van de beschikbare masterbijvakken 2021-2022

Toelatingseisen

Mastervakken kunnen alleen gevolgd worden door masterstudenten.

Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de School of Business and Economics (SBE), dan kun je je inschrijven als bijvakstudent. Hiervoor hoef je je niet aan te melden via Studielink, maar dien je je in te schrijven via de VU. De aanmeldprocedure is hier boven terug te vinden.

Aanbod bijvakken

In principe kun je alle vakken volgen van de opleiding waarvoor je een bijvak-aanmelding hebt. In de Studiegids kun je zien of een vak een ingangseis heeft. Indien je twijfelt of je (al dan niet) aan de ingangseis voldoet, dien je contact op te nemen met de docent van het vak.

Toelatingseisen

Voor alle studenten geldt dat je moet voldoen aan de ingangseisen van de te volgen vakken. Voor bachelorvakken en minoren dien je in het bezit te zijn van een VWO diploma of een vergelijkbare opleiding met Wiskunde A of B op VWO niveau.
Voor bachelor Econometrics and Operations Research vakken dien jij in het bezit te zijn van een VWO diploma of een vergelijkbaar diploma met Wiskunde B op VWO niveau.
Voor Mastervakken dien jij in het bezit van een WO BSc diploma en ingeschreven staan voor een Master.. Controleer of je voorkennis voldoende is voor de te volgen vakken bij SBE. Meer informatie over de ingangseisen is terug te vinden in de Studiegids

Hieronder een overzicht in welk jaar je moet zitten om specifieke bijvakken te mogen volgen.

Niveau student    Mogelijk om de volgende vakken te volgen
BSc jaar 1             Bachelorvakken uit jaar 1
BSc jaar 2            Bachelorvakken uit jaar 1 en 2*
BSc jaar 3            Bachelorvakken uit jaar 1, 2 en 3*
MSc                     Bachelor vakken uit jaar 1, 2 en 3 + Master vakken*

* Voor vakken uit het tweede en derde bachelor jaar en vakken uit de Master gelden, naast de hierboven genoemde eisen dat de student moet beschikken over voorkennis van het vak.

Intekenen voor vakken en deadlines

Is je bijvakinschrijving rond? Dan kun jij je via VUnet intekenen voor het vak. Voor alle vakken die bij SBE worden aangeboden gelden deadlines. De deadlines voor het intekenen voor vakken zijn hier terug te vinden.

Minoren

Wil je een minor volgen? Bekijk dan het Minorenaanbod.

Vragen

Voor inhoudelijke vragen over een minor/vak kun jij contact opnemen met de docent.
Voor vragen over je bijvakaanmelding kun jij contact opnemen met de Studentenbalie.

Als je studeert aan een andere faculteit of universiteit, dan kun je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen.

Ben je VU-student en wil je een vak aan de VU volgen buiten je opleiding dan vind je alle informatie over zogenaamde keuzevakken op VUnet.

Aanbod bijvakken

In de vakomschrijving in de studiegids kun je lezen of een vak aangeboden wordt als bijvak/keuzevak. Het besluit van de faculteit over toelating tot het vak is bindend.

 • Eerstejaarsvakken:
  De vakken van het eerste jaar zijn, behalve Inleiding Rechtswetenschap, niet als bijvak te volgen.
 • Tweede- en derdejaarsvakken:
  Deze vakken zijn alleen als bijvak te volgen wanneer de student voldoet aan de ingangseisen van het vak, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling.
 • Mastervakken:
  Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende master/afstudeerrichting en als je ingeschreven staat in een master. Lees de toelatingseisen van de masteropleidingen.

Voor de bijvakken van de master Criminologie geldt dat er soms aanvullende toelatingseisen worden gesteld, lees daarom altijd van te voren de vakomschrijving in de studiegids.

Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Vakinformatie en rooster

Kijk voor informatie over de vakken in de studiegids.
Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

Aanbod minoren

Deze minoren worden aangeboden door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Contact

Als je een inhoudelijke vraag hebt over het vak kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

Aanmeldprocedure externe bijvakstudenten

 • Ben je een student van buiten de VU?

Kijk hier voor de procedure.

 • Ben je VU-student van een andere faculteit dan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid?
 1. Check of het vak openstaat voor bijvakstudenten in de Studiegids en of er aanvullende eisen worden gesteld. Controleer de ingangseisen voor het vak in de Onderwijs- en examenregeling. Voor de MA Criminologie geldt dat je ook de vakomschrijving met eventueel aanvullende eisen in de Studiegids moet controleren.
 2. Verifieer of toestemming van je examencommissie nodig is om het vak of de minor in je programma op te nemen.
 3. Mail het onderwijsbureau van de faculteit (onderwijsadministratie.rechten@vu.nl) en geef de volgende informatie:
  • je studentnummer
  • welke studie je doet
  • hoe ver je met je studie bent
  • welk bijvak je wil doen
 4. Je ontvangt een mail van het onderwijsbureau als je aanmelding in behandeling is genomen.
 5. Wanneer je te laat bent met de aanvraag en de intekentermijn voor het vak gesloten is, kun je niet meer deelnemen aan het vak. Je verzoek wordt afgewezen.

Als je studeert aan een andere universiteit, dan kun je bij de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de VU de bijvakken volgen. Je vindt hier het aanbod van bijvakken. Bij een aantal vakken staat aangegeven welke voorkennis vereist is. Ga na bij je eigen universiteit of je toestemming nodig hebt om het vak van je voorkeur te volgen. Meer informatie over de vakken vind je in de Studiegids.

Aanbod bijvakken:

Toelatingseisen

Mastervakken kunnen alleen gevolgd worden door masterstudenten.

Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen dan kun je je inschrijven als bijvakstudent. De aanmeldprocedure is hier boven terug te vinden.

Studeer je aan de VU, maar ben je geen student bij de Faculteit der Geesteswetenschappen? Vraag dan eerst toestemming aan bij je eigen examencommissie. Vervolgens teken je jezelf in voor het bijvak. Je doet dat in de intekenmodule op VU.nl. Zoek het vak op onder het tabblad ‘Alle vakken’ (en dan de optie ‘zoek in extracurriculair’).

Aanbod bijvakken

In het vakkenoverzicht in de studiegids kun je nakijken of een vak aangeboden wordt als bijvak.

Lees altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids of er aanvullende ingangseisen gelden.

Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Vakinformatie en rooster

Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids.
Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

Aanbod minoren

Deze minoren worden aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Contact

Voor vragen over je bijvakaanmelding kun je contact opnemen met de Studentenbalie.

Heb je een inhoudelijke vraag over het vak, dan kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de Faculteit Religie en Theologie dan kun je je inschrijven als bijvakstudent. De aanmeldprocedure is hier boven terug te vinden.

Studeer je aan de VU, maar ben je geen student bij de Faculteit Religie en Theologie? Teken jezelf dan in voor het bijvak, via de intekenmodule op VU.nl. Zoek het vak op onder het tabblad ‘Alle vakken’ (en dan de optie ‘zoek in extracurriculair’).

Wil je het bijvak opnemen in je eigen studieprogramma? Dan is vooraf toestemming van je eigen Examencommissie nodig.

Aanbod bijvakken

In het vakkenoverzicht in de studiegids kun je nakijken of een vak aangeboden wordt als bijvak.

Lees altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids of er aanvullende ingangseisen gelden.

Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Vakinformatie en rooster

Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids.
Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

Aanbod minoren

Deze minoren worden aangeboden door de Faculteit Religie en Theologie.

Contact

Voor vragen over je bijvakaanmelding kun je contact opnemen met de Studentenbalie.

Heb je een inhoudelijke vraag over het vak, dan kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

 • BETA

  Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de Faculteit der Bètawetenschappen, dan kun je je inschrijven als bijvakstudent.

  Toelatingseisen

  Indien een vak bepaalde ingangseisen heeft of wanneer er plek is voor een beperkt aantal deelnemers, staat dit in de Studiegids vermeld.
  Volg de  algemene aanmeldprocedure voor een bijvak inschrijving.
  Kijk voor informatie over en de toelaatbaarheid voor minoren op minor.vu.nl. 

  Let op!  

  Bij het uploaden van je cijferlijst dient de volgende informatie vermeld te staan:

  • jouw naam
  • naam van de instelling  
  • de opleiding waar je voor staat ingeschreven

  Cijferlijsten zonder vermelding van de instelling en opleiding worden afgewezen. Hierdoor kun je je bijvak aanmelding niet afronden.

  Het wordt je daarom aangeraden een cijferlijst bij je studentenadministratie op te vragen. Deze hoeft niet gewaarmerkt te zijn.

  Als je een vak op master niveau wilt volgen, maar je hebt nog geen cijferlijst om aan te tonen dat je op master niveau studeert, dan dien je een bachelor diploma te uploaden in plaats van een cijferlijst. 

 • FSW

  Als je studeert aan een andere universiteit, dan kun je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de VU de bijvakken volgen. Je vindt hier het aanbod van bijvakken. Bij een aantal vakken staat aangegeven welke voorkennis vereist is. Ga na bij je eigen universiteit of je toestemming nodig hebt om het vak van je voorkeur te volgen.
  Meer informatie over de vakken vind je in de Studiegids.

  Aanbod bijvakken

  Bachelorvakken:

  Overzicht beschikbare bachelorvakken 2021-2022

  Mastervakken:


  Een beperkt aantal mastervakken is toegankelijk als bijvak. 

  Overzicht van de beschikbare masterbijvakken 2021-2022

  Toelatingseisen

  Mastervakken kunnen alleen gevolgd worden door masterstudenten.

 • SBE

  Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de School of Business and Economics (SBE), dan kun je je inschrijven als bijvakstudent. Hiervoor hoef je je niet aan te melden via Studielink, maar dien je je in te schrijven via de VU. De aanmeldprocedure is hier boven terug te vinden.

  Aanbod bijvakken

  In principe kun je alle vakken volgen van de opleiding waarvoor je een bijvak-aanmelding hebt. In de Studiegids kun je zien of een vak een ingangseis heeft. Indien je twijfelt of je (al dan niet) aan de ingangseis voldoet, dien je contact op te nemen met de docent van het vak.

  Toelatingseisen

  Voor alle studenten geldt dat je moet voldoen aan de ingangseisen van de te volgen vakken. Voor bachelorvakken en minoren dien je in het bezit te zijn van een VWO diploma of een vergelijkbare opleiding met Wiskunde A of B op VWO niveau.
  Voor bachelor Econometrics and Operations Research vakken dien jij in het bezit te zijn van een VWO diploma of een vergelijkbaar diploma met Wiskunde B op VWO niveau.
  Voor Mastervakken dien jij in het bezit van een WO BSc diploma en ingeschreven staan voor een Master.. Controleer of je voorkennis voldoende is voor de te volgen vakken bij SBE. Meer informatie over de ingangseisen is terug te vinden in de Studiegids

  Hieronder een overzicht in welk jaar je moet zitten om specifieke bijvakken te mogen volgen.

  Niveau student    Mogelijk om de volgende vakken te volgen
  BSc jaar 1             Bachelorvakken uit jaar 1
  BSc jaar 2            Bachelorvakken uit jaar 1 en 2*
  BSc jaar 3            Bachelorvakken uit jaar 1, 2 en 3*
  MSc                     Bachelor vakken uit jaar 1, 2 en 3 + Master vakken*

  * Voor vakken uit het tweede en derde bachelor jaar en vakken uit de Master gelden, naast de hierboven genoemde eisen dat de student moet beschikken over voorkennis van het vak.

  Intekenen voor vakken en deadlines

  Is je bijvakinschrijving rond? Dan kun jij je via VUnet intekenen voor het vak. Voor alle vakken die bij SBE worden aangeboden gelden deadlines. De deadlines voor het intekenen voor vakken zijn hier terug te vinden.

  Minoren

  Wil je een minor volgen? Bekijk dan het Minorenaanbod.

  Vragen

  Voor inhoudelijke vragen over een minor/vak kun jij contact opnemen met de docent.
  Voor vragen over je bijvakaanmelding kun jij contact opnemen met de Studentenbalie.

 • RCH

  Als je studeert aan een andere faculteit of universiteit, dan kun je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen.

  Ben je VU-student en wil je een vak aan de VU volgen buiten je opleiding dan vind je alle informatie over zogenaamde keuzevakken op VUnet.

  Aanbod bijvakken

  In de vakomschrijving in de studiegids kun je lezen of een vak aangeboden wordt als bijvak/keuzevak. Het besluit van de faculteit over toelating tot het vak is bindend.

  • Eerstejaarsvakken:
   De vakken van het eerste jaar zijn, behalve Inleiding Rechtswetenschap, niet als bijvak te volgen.
  • Tweede- en derdejaarsvakken:
   Deze vakken zijn alleen als bijvak te volgen wanneer de student voldoet aan de ingangseisen van het vak, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling.
  • Mastervakken:
   Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende master/afstudeerrichting en als je ingeschreven staat in een master. Lees de toelatingseisen van de masteropleidingen.

  Voor de bijvakken van de master Criminologie geldt dat er soms aanvullende toelatingseisen worden gesteld, lees daarom altijd van te voren de vakomschrijving in de studiegids.

  Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

  Vakinformatie en rooster

  Kijk voor informatie over de vakken in de studiegids.
  Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

  Aanbod minoren

  Deze minoren worden aangeboden door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Contact

  Als je een inhoudelijke vraag hebt over het vak kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

  Aanmeldprocedure externe bijvakstudenten

  • Ben je een student van buiten de VU?

  Kijk hier voor de procedure.

  • Ben je VU-student van een andere faculteit dan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid?
  1. Check of het vak openstaat voor bijvakstudenten in de Studiegids en of er aanvullende eisen worden gesteld. Controleer de ingangseisen voor het vak in de Onderwijs- en examenregeling. Voor de MA Criminologie geldt dat je ook de vakomschrijving met eventueel aanvullende eisen in de Studiegids moet controleren.
  2. Verifieer of toestemming van je examencommissie nodig is om het vak of de minor in je programma op te nemen.
  3. Mail het onderwijsbureau van de faculteit (onderwijsadministratie.rechten@vu.nl) en geef de volgende informatie:
   • je studentnummer
   • welke studie je doet
   • hoe ver je met je studie bent
   • welk bijvak je wil doen
  4. Je ontvangt een mail van het onderwijsbureau als je aanmelding in behandeling is genomen.
  5. Wanneer je te laat bent met de aanvraag en de intekentermijn voor het vak gesloten is, kun je niet meer deelnemen aan het vak. Je verzoek wordt afgewezen.
 • FGB

  Als je studeert aan een andere universiteit, dan kun je bij de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de VU de bijvakken volgen. Je vindt hier het aanbod van bijvakken. Bij een aantal vakken staat aangegeven welke voorkennis vereist is. Ga na bij je eigen universiteit of je toestemming nodig hebt om het vak van je voorkeur te volgen. Meer informatie over de vakken vind je in de Studiegids.

  Aanbod bijvakken:

  Toelatingseisen

  Mastervakken kunnen alleen gevolgd worden door masterstudenten.

 • FGW

  Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen dan kun je je inschrijven als bijvakstudent. De aanmeldprocedure is hier boven terug te vinden.

  Studeer je aan de VU, maar ben je geen student bij de Faculteit der Geesteswetenschappen? Vraag dan eerst toestemming aan bij je eigen examencommissie. Vervolgens teken je jezelf in voor het bijvak. Je doet dat in de intekenmodule op VU.nl. Zoek het vak op onder het tabblad ‘Alle vakken’ (en dan de optie ‘zoek in extracurriculair’).

  Aanbod bijvakken

  In het vakkenoverzicht in de studiegids kun je nakijken of een vak aangeboden wordt als bijvak.

  Lees altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids of er aanvullende ingangseisen gelden.

  Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

  Vakinformatie en rooster

  Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids.
  Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

  Aanbod minoren

  Deze minoren worden aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen.

  Contact

  Voor vragen over je bijvakaanmelding kun je contact opnemen met de Studentenbalie.

  Heb je een inhoudelijke vraag over het vak, dan kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

 • FRT

  Als je studeert aan een andere instelling en je wilt een bijvak volgen aan de Faculteit Religie en Theologie dan kun je je inschrijven als bijvakstudent. De aanmeldprocedure is hier boven terug te vinden.

  Studeer je aan de VU, maar ben je geen student bij de Faculteit Religie en Theologie? Teken jezelf dan in voor het bijvak, via de intekenmodule op VU.nl. Zoek het vak op onder het tabblad ‘Alle vakken’ (en dan de optie ‘zoek in extracurriculair’).

  Wil je het bijvak opnemen in je eigen studieprogramma? Dan is vooraf toestemming van je eigen Examencommissie nodig.

  Aanbod bijvakken

  In het vakkenoverzicht in de studiegids kun je nakijken of een vak aangeboden wordt als bijvak.

  Lees altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids of er aanvullende ingangseisen gelden.

  Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

  Vakinformatie en rooster

  Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids.
  Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

  Aanbod minoren

  Deze minoren worden aangeboden door de Faculteit Religie en Theologie.

  Contact

  Voor vragen over je bijvakaanmelding kun je contact opnemen met de Studentenbalie.

  Heb je een inhoudelijke vraag over het vak, dan kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)