Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Kennisexperts Kinderobesitas

Care for Obesity

De ambitie van het project Care for Obesity is optimale ondersteuning en zorg voor alle kinderen met (een hoog risico op) obesitas.

Doel hiervan is, middels duurzame verbetering van de leefstijl, het bevorderen van hun fysieke gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek en het bruikbaar maken van onderzoeksresultaten voor- én in samenwerking met beleid en praktijk. We streven naar het realiseren van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen (0-19 jaar) met àlle niveaus van overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers.

Wij werken aan een solide pakket van kennis over ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas. Dit pakket bestaat uit relevant wetenschappelijk onderzoek en producten die bruikbaar zijn in de praktijk. We hebben een sterke focus op het realiseren van zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact. 

De komende jaren werken we onder meer aan onderzoek in het kader van de netwerkaanpak voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas, het ontwikkelen van scholingen en het herzien van de landelijke overkoepelende richtlijn en zorgstandaard voor obesitas.

Naar een brede aanpak van kinderobesitas

Jutka Halberstadt is universitair docent Kinderobesitas aan de VU en landelijk projectmanager van Care for Obesity. Met haar team heeft zij, samen met andere wetenschappers en gemeenten, een methode ontwikkeld waarmee hulpverleners kinderen nog beter kunnen ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke leefomstandigheden van een kind, die gezond eten en bewegen lastiger maken.

Over Care for Obesity

Webinar 'Richtlijn obesitas voor kinderen'

Webinar 'Richtlijn obesitas voor kinderen'

Meer leren over praten over gewicht, de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht, en de GLI-jeugd?
Op 11 juni organiseren Care for Obesity en JOGG een live webinar over de richtlijn overgewicht en obesitas voor kinderen. De sprekers zijn Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en Gezondheid), Saskia Bouma (kinderarts), Marjon Bachra (directeur-bestuurder JOGG) en Siegnella Concincion (centraal zorgverlener, jeugdverpleegkundige). Meld je hier aan.

Live webinar 'Richtlijn obesitas bij kinderen: van theorie naar praktijk'. Dinsdag 11 juni 2024, 19:30-21:15u. Geaccrediteerd, gratis webinar voor professionals in het (para)medisch en sociaal domein. Het webinar wordt georganiseerd door C4O in samenwerking met JOGG.

Onderzoek uitgelicht

Meer over Care for Obesity

Partners

Volg ons ook op social media