Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Publicaties

Hieronder staan de publicaties van Care for Obesity. Dit betreft zowel wetenschappelijke artikelen als publicaties en andere uitingen voor de praktijk (kennisvalorisatie).

Onderstaand overzicht is grotendeels gebaseerd op het werk van Care for Obesity vanaf 2016. Ook bevat het de highlights uit de periode 2007-2015 van Care for Obesity en het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Een selectie van publicaties per onderzoeksthema is te vinden op de pagina's Kind naar Gezonder GewichtGezondheidsgerelateerde kwaliteit van levenVaststellen wat er speelt bij kind en gezin of Praten over gewicht

Een overzicht van Care for Obesity in de media, inclusief de populair-wetenschappelijke publicaties, vind je op deze pagina.  

WE­TEN­SCHAP­PE­LIJ­KE AR­TI­KE­LEN

 1. Van den Eynde, E. (2023). The need for a tailored approach within integrated childhood obesity care. PhD-Thesis - Doctoral Thesis, Erasmus University Rotterdam.
 2. Koetsier, L. W. (2023). The development and implementation of integrated care for childhood overweight and obesity in the Netherlands. PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam. 
 3. Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (2023). Samenvatting Kinderdeel ‘Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit’. TSG Tijdschr Gezondheidswet.
 4. Halberstadt, J., Koetsier, L.W., Sijben, M., Stroo, J., van der Velde, M., van Mil, E. & Seidell, J.C. (2023). 'The development of the Dutch National model integrated care for childhood overweight and obesity'. BMC Health Serv Res 23(1):359.
 5. Van der Voorn B., Camfferman R., Seidell JC. & Halberstadt J. (2023). Health-related Quality of Life in Treatment-Seeking Children with Overweight, Obesity or Severe Obesity: a cross-sectional study in the Netherlands. BMC Pediatrics 23(1):167. 
 6. Van der Voorn, B., Camfferman, R., Seidell, J.C., Puhl, R. & Halberstadt, J. (2023). Weight-Biased Attitudes about Pediatric Patients with Obesity in Dutch Health Care Professionals from Seven Different Professions. Journal of Child Health Care. 27(2).
 7. Koetsier, L.W., van den Eynde, E., van Mil, E., van der Velde, M., de Vries, R., Baan, C.A., Seidell J.C. & Halberstadt, J. (2023). Scoping literature review and focus groups with healthcare professionals on psychosocial and lifestyle assessments for childhood obesity care’. BMC Health Services Research, 23: 125.
 8. van der Voorn, B., Camfferman, R., Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (2022). Talking with pediatric patients with overweight or obesity and their parents: self-rated self-efficacy and perceived barriers of Dutch healthcare professionals from seven disciplines. BMC Health Serv Res 22, 1236.
 9. de Pooter, N., van den Eynde, E., Raat, H. J., Seidell, J., van den Akker, E. L. T. & Halberstadt, J. (2022). Perspectives of healthcare professionals on facilitators, barriers and needs in children with obesity and their parents in achieving a healthier lifestyle. PEC Innovation 1, 100074.
 10. Koetsier, L.W., Boutalab, L., Seidell, J.C., Baan. C.A. & Halberstadt J. Training for coordinating professionals as part of the Dutch integrated care approach for childhood overweight and obesity – a mixed-method evaluation. (Ingediend)
 11. van den Eynde, E., van der Voorn, B., Koetsier, L. W., Raat, H., Seidell, J. C., Halberstadt, J., & van den Akker, E. L. Healthcare professionals’ perspectives on the barriers and facilitators of childhood obesity care within integrated care. (Submitted)
 12. Welling, M., Abawi, O., van den Eynde, E., van Rossum, E. F. C., Halberstadt, J., Brandsma, A., Kleinendorst, L., van den Akker, E. L. T. & van der Voorn, B.  (2022). Impact of the COVID-19 pandemic and related lockdown measures on lifestyle behaviors and wellbeing in children and adolescents with severe obesity. Obesity Facts, 15:186-196.
 13. Eilander, M.A., van Mil, M.A., Koetsier, L.W., Seidell J.C., & Halberstadt, J. (2021). Preferences on how to measure and discuss health related quality of life within integrated care for children with obesity. Journal of Patient-Reported Outcomes 5, 106. 
 14. Koetsier, L.W., van Mil, M.A., Eilander, M.A., van den Eynde, E., Baan, C.A., Seidell, J.C., Halberstadt, J. (2021). Conducting a psychosocial and lifestyle assessment as part of an integrated care approach for childhood obesity: experiences, needs and wishes of Dutch health care professionals. BMC Health Services Research, 21:611.
 15. Abawi, O., Welling, M.S., van den Eynde, E., van Rossum, E., Halberstadt, J., van den Akker, E.L.T. & van der Voorn, B. (2020). COVID-19-related anxiety in children with severe obesity: A mixed-methods study. Clinical Obesity ;e12412.
 16. Koetsier, L., Jacobs, M., Halberstadt, J., Sijben, M., Zonneveld, N. & Minkman, M. (2020). The development of a tool to monitor integrated care for childhood overweight and obesity. Journal of Integrated Care.
 17. Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (2020). National and Local Strategies in the Netherlands for Obesity Prevention and Management in Children and Adolescents. Obesity Facts.
 18. Van Maarschalkerweerd, P., Camfferman, R., Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (2020). Children’s, Parents’ and Health Care Professionals’ Preferences for Weight-Based Terminology in Health Care. Health Communication, 1-5.
 19. Van den Eynde, E., Camfferman, R., Van Putten, L., Renders, C., Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (2020). Changes in the health-related quality of life and weight status of children with overweight or obesity aged 7 to 13 years after participating in a 10-week lifestyle intervention. Childhood Obesity.
 20. Grootens-Wiegers, P., van den Eynde, E., Halberstadt, J., Seidell, J.C. & Dedding, C. (2020). The "Stages Towards Completion Model": what helps and hinders children with overweight or obesity and their parents to be guided towards, adhere to and complete a group lifestyle intervention. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1), 1735093, DOI: 10.1080/17482631.2020.1735093. 
 21. Stuij, M., Van Maarschalkerweerd, P.E., Seidell, J.C., Halberstadt, J. & Dedding, C. (2020). Youth perspectives on weight-related words used by healthcare professionals: a qualitative study. Child: Care, Health and Development, 46(3), 369-380. 
 22. Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (2019). Leefstijlgeneeskunde: reddingsboei of los touw bij ongezond gedrag? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 163, D3600.
 23. Noordam, H., Halberstadt, J. & Seidell, J. C. (2016). Kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de zorg voor kinderen (4-19 jaar) met obesitas. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 94(8), 300-304.
 24. Halberstadt, J. & Seidell, J. (2016). Langetermijngewichtsbeheersing bij kinderen met (ernstige) obesitas. De Psycholoog, 11, 36-46. 
 25. Halberstadt, J. (2016). Proefschrift: Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 48(6), 140-141. 
 26. Halberstadt, J. (2015). Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
 27. Seidell, J.C., Halberstadt, J., Noordam, H. & Niemer, S.I.J. (2012). An integrated health care standard for the management and prevention of obesity in The Netherlands. Family Practice, 29, i153-i156. 
 28. Renders C.M., Halberstadt J., Frenkel C.S., Rosenmoller P., Seidell J.C. & HiraSing R.A.  (2010). Tackling the Problem of Overweight and Obesity: the Dutch Approach. Obesity Facts, 3, 267-272.
 29. Seidell, J.C. (2010). Commentaar. Obesitas: een zorg voor ons allemaal. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154, A2805. 
 30. Halberstadt, J., Seidell, J.C., Hira Sing, R.A., Renders, C.M. & van Bolhuis, A.M.P. (2008).  Partnerschap Overgewicht Nederland: ontwikkeling van een zorgstandaard voor overgewicht en obesitas. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 86, 281-283.   

RICHT­LIJN, STAN­DAARD EN MODEL

 1. Kinderdeel Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of co-morbiditeit. (2022). Amsterdam/Rotterdam: Care for Obesity / Partnerschap Overgewicht Nederland / Nederlandse Internisten Vereniging. 
 2. Sijben, M., Koehoorn, J. & Halberstadt, J. (2021). Realisatie lokale aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas; een handreiking voor initiatiefnemers, projectleiders en netwerkregisseurs. Amsterdam: Care for Obesity.
 3. Sijben, M., van der Velde, M., van Mil, E., Stroo, J. & Halberstadt, J. (2018). Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity.
 4. Sijben, M., Koehoorn, J., Stroo, J. & Halberstadt, J. (2018). Realisatie lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas; een handreiking voor initiatiefnemers en projectleiders. Amsterdam: Care for Obesity.
 5. Sijben, M. & van der Velde, M. (2018). Financieringsbijlage bij Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity.
 6. Zorgmodule Voeding. (2012). Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.
 7. Interne Indicatoren Zorgstandaard Obesitas, Doelgroep volwassenen. (2012). Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.
 8. Halberstadt, J. & Seidell, J. (2012).  Addendum ernstige kinderobesitas bij de Zorgstandaard Obesitas. Ketenzorg voor kinderen met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en hun ouders. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.
 9. Seidell, J., Halberstadt, J., Niemer, S. & Noordam, H. (2011). Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.
 10. Seidell, J., Halberstadt, J. Niemer, S. & Noordam, H. (2010). Zorgstandaard Obesitas. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.

FACTS­HEETS EN NO­TI­TIES

 1. Van der Voorn, B., Koetsier, L.W. & Halberstadt, J. (mei 2023) Samenvatting verhouding inzet van obesitasmedicatie en bariatrische chirurgie tot KnGG aanpak. Amsterdam: Care for Obesity.
 2. Camfferman, R., Seidell, J.C. & Halberstadt, J. (maart 2019). Factsheet: Kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht, obesitas en ernstig obesitas in Nederland. Amsterdam: Care for Obesity.
 3. Van Maarschalkerweerd, P. & Niemer, S. (november 2018). Rapportage. Kinderen, ouders en coördinatoren over hun ervaringen na LEFF. Amsterdam: Care for Obesity.
 4. Grootens, R., Van den Eynde, E., Halberstadt, J., Niemer, S., Seidell, J.C. & Dedding, C. (oktober 2018). Tipsheet: Wat zorgt ervoor dat kinderen met overgewicht of obesitas een leefstijlinterventie starten en afmaken? Amsterdam: Care for Obesity en Athena Instituut.
 5. Niemer, S. I. J., van den Eynde, E., Gruintjes, I. & Halberstadt, J. (november 2017). Tipsheet. Hoe praat je respectvol met kinderen en hun ouders praten over gewicht en leefstijl? Amsterdam: Care for Obesity.
 6. Halberstadt, J. & Sijben, M. (april 2017). Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas: Factsheet proeftuinenproject van Care for Obesity. Amsterdam: Care for Obesity.
 7. Niemer, S. I. J., van den Eynde, E., Gruintjes, I. & Halberstadt, J. (maart 2017). Factsheet. Met kinderen en hun ouders praten over gewicht en leefstijl. Amsterdam: Care for Obesity.
 8. Noordam, H. & Halberstadt, J. (november 2016). Factsheet. Stigmatisering in de zorg voor kinderen met obesitas. Amsterdam: Care for Obesity.
 9. Factsheet bij eindrapportage kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen (4-19) met obesitas. (december 2015). Amsterdam: Care for Obesity.
 10. Samenvatting positioneringsnota Care for Obesity (2013).

TOOLS

 1. Eilander, M.M.A., Koetsier, L.W. & Halberstadt, J. (december 2021). Hoe praat ik met mijn kind over een gezonder gewicht? Tips voor ouders en andere opvoeders. Amsterdam: Care for Obesity. 
 2. Stuij, M., van Maarschalkerweerd, P., Dedding, C., Camfferman, R., Seidell, J. & Halberstadt, J. (juli 2021). “Deze woorden over mijn gewicht vind ik goed…” Inzichten voor zorgprofessionals die met kinderen praten. Amsterdam/Utrecht: Care for Obesity/Mulier Instituut.
 3. Koetsier, L.W., van den Eynde, E., Eilander M.M.A., van Mil, E., van der Velde, M., Baan, C.A., Seidell J.C. & Halberstadt, J. (juni 2021). Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Amsterdam: Care for Obesity. 
 4. Koetsier, L.W., van den Eynde, E., Eilander M.M.A., van Mil, E., van der Velde, M., Baan, C.A., Seidell J.C. & Halberstadt, J. (juni 2021). Praatplaat vaststellen wat er speelt bij kind en gezin binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Amsterdam: Care for Obesity. 
 5. Eilander, M., & Halberstadt, J. (juni 2021). Webtool Meten gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met overgewicht en obesitas (www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl). Amsterdam: Care for Obesity.
 6. Eilander, M.M.A., Koetsier, L.W., & Halberstadt, J. (juni 2021). Handleiding Meten en bespreken van de kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity.
 7. Eilander, M. M. A., Koetsier, L. W., & Halberstadt, J. (juni 2021). Handout praten over de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht of obesitas. Amsterdam: Care for Obesity.
 8. Eilander, M. M. A., Koetsier, L. W., & Halberstadt, J. (juni 2021). Flyer: Een vragenlijst over jouw leven. Amsterdam: Care for Obesity.
 9. Niemer, S., Camfferman, R., Van Maarschalkerweerd, P., Sijben, M., Seidell, J. & Halberstadt, J. (maart 2019). Praten over gewicht met kinderen en ouders. Een folder voor zorg-, school- en wijkprofessionals. Amsterdam: Care for Obesity.
 10. Sijben, M., Koehoorn, J. & Stroo, J. (maart 2019). Hulpmiddel handreiking: Overzicht mogelijke verandervraagstukken. Amsterdam: Care for Obesity.
 11. Sijben, M., Koehoorn, J. & Stroo, J. (maart 2019).  Hulpmiddel handreiking: Overzicht van belangrijkste redenen om in te zetten op een andere aanpak voor kinderen met overgewicht. Amsterdam: Care for Obesity.
 12. Jacobs, M., Sijben, M. & Halberstadt, J. (maart 2019). Module monitoring ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity.
 13. Jacobs, M., Sijben, M., Stroo, J., Koetsier, L., Halberstadt, J., Zonneveld, N. & Minkman, M. (maart 2019). Hulpmiddel handreiking: Quickscan betrokkenen projectorganisatie. Amsterdam: Care for Obesity.
 14. Jacobs, M., Sijben, M., Stroo, J., Koetsier, L., Halberstadt, J., Zonneveld, N., Minkman, M. (march 2019). Tool to monitor the local Integrated Care for Childhood overweight and Obesity (TICCO) Questionnaire for professionals involved in the project organization. Amsterdam: Care for Obesity.
 15. Jacobs, M., Sijben, M., Stroo, J., Koetsier, L., Halberstadt, J., Zonneveld, N. & Minkman, M. (maart 2019). Hulpmiddel handreiking: Quickscan voor uitvoerende professionals. Amsterdam: Care for Obesity.
 16. Jacobs, M., Sijben, M., Stroo, J., Koetsier, L. , Halberstadt, J., Zonneveld, N. & Minkman, M. (maart 2019). Hulpmiddel handreiking: Format Quickscan ketenaanpak. Amsterdam: Care for Obesity.
 17. Sijben, M., Van Mil, E., Van der Velde, M., Moerman, I., Koetsier, L. & Halberstadt, J. (februari 2019). Animatiefilmpje Ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity.
 18. Koehoorn, J., Sijben, M. & Stroo, J. (december 2018). Hulpmiddel handreiking: Profielschets projectleider. Amsterdam: Care for Obesity. 
 19. Sijben, M. & Stroo, J. (december 2018).  Hulpmiddel handreiking: Analyse activiteiten en professionals. Amsterdam: Care for Obesity. 
 20. Koehoorn, J., Sijben, M. & Stroo, J. (december 2018).  Hulpmiddel handreiking: Format projectplan. Amsterdam: Care for Obesity.
 21. Koehoorn, J., Sijben, M. & Stroo, J. (december 2018).  Hulpmiddel handreiking: Format stakeholdersanalyse. Amsterdam: Care for Obesity.
 22. LEFF-handleiding Voeding & Gedrag (voor de coach). Herziene versie. (augustus 2017). Amsterdam: Care for Obesity. 
 23. LEFF-handleiding Bewegen (voor de beweegcoach). Herziene versie. (augustus 2017). Amsterdam: Care for Obesity.
 24. LEFF-handleiding (voor coördinatoren). Herziene versie. (augustus 2017). Amsterdam: Care for Obesity.
 25. LEFF-handboek (voor kinderen). Herziene versie. (augustus 2017). Amsterdam: Care for Obesity.
 26. LEFF-handboek (voor ouder). Herziene versie. (augustus 2017). Amsterdam: Care for Obesity.
 27. Losse LEFF-materialen (posters, placemat, speurpas etc). Herziene versies. (augustus 2017). Amsterdam: Care for Obesity.
 28. Online evaluatietool voor de evaluatie van LEFF door kinderen en ouders. (december 2016). Amsterdam: Care for Obesity.
 29. Stroo, J. (november 2016). Stappenplan Verbinding Preventie en Zorg Module Evaluatie. Amsterdam: Care for Obesity.
 30. Kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de zorg voor kinderen met obesitas. Voorbeeld van PROM in de PROM-Toolbox van Zorginzicht. (2016). Amsterdam: Care for Obesity.
 31. IWQOL-Kids, vragenlijst voor het meten van gewichtsspecifieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen beschikbaar via Care for Obesity voor onderzoek en zorg in Nederland. Sinds 2016.
 32. PedsQL, vragenlijst voor het meten van generieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen beschikbaar via Care for Obesity voor onderzoek en zorg in Nederland. Sinds 2016.
 33. Webtool meten kwaliteit van leven met PedsQL (3 versies voor verschillende leeftijdsgroepen) en de IWQOL-Kids (kind- en ouderversie). Versie 2.0 (www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl). (2019). Amsterdam: Care for Obesity. 
 34. Webtool meten kwaliteit van leven met PedsQL (3 versies voor verschillende leeftijdsgroepen) en de IWQOL-Kids (kind- en ouderversie). Versie 1.0. (2016). Amsterdam: Care for Obesity.  
 35. Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care. (2014). Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.
 36. Stroomschema stepped and matched care kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas. (november 2010). Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.

RAP­POR­TA­GES

 1. Beijer, M., Koetsier, L., Visscher, K., van Vooren, N. & Spijkerman, A. (2023). Procesevaluatie rol Centrale Zorgverlener binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Bilthoven: RIVM. 
 2. Camfferman, R. & Halberstadt, J. (2019). Procesevaluatie van de implementatie van kwaliteit van leven als maat in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland. Amsterdam: Care for Obesity.
 3. Halberstadt, J. et al. (augustus 2018). Rapportage voor de WHO over ‘The Dutch approach towards management of childhood overweight and obesity’.
 4. Grootens, R., Van den Eynde, E., Halberstadt, J., Niemer, S., Seidell, J. & Dedding, C. (april 2017). Rapportage Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for Obesity en Athena Instituut.
 5. Van den Eynde, E., Niemer, S., Tol, J., Halberstadt., J., Matthes, J. & Seidell, J.C. (oktober 2017). Lifestyle, Energy, Fun & Friends (LEFF). Werkblad beschrijving interventiedatabase RIVM, Amsterdam: Care for Obesity.
 6. Noordam, H. (december 2015). Eindrapport: Kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen (4-19 jaar) voor kinderen met obesitas. Rapportage van een literatuurstudie en pilot naar ervaringen in de zorgpraktijk, Amsterdam: Care for Obesity.
 7. Niemer, S., Bruggers, C. & Van den Eynde, E. (december 2015). LEFF 2013 t/m 2015 - Een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van LEFF in Nederland. Amsterdam: Care for Obesity.
 8. Sarti, A., Dedding, C. & Niemer, S. (december 2015). Kinderen en ouders over LEFF. Amsterdam: Care for Obesity en Athena Instituut.
 9. Stroo, J., Noordam, H., Halberstadt, J. & Seidell, J. (november 2015). Gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas: Good Practices. Amsterdam: Care for Obesity. 
  • Oplegnotitie behorende bij rapport 'Gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas: Good Practices'
 10. Poll, A. & Van der Vlugt, N. (augustus 2015). Rapport in opdracht van C4O en JOGG. Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas.
 11. De JeugdZaak. (juli 2015). Rapport in opdracht van C4O en JOGG. Positionering rol centrale zorgverlener bij kinderobesitas.
 12. Schouten, F., Halberstadt, J. & Seidell, J. (mei 2014). Business case - Zorg voor kinderen met obesitas. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland. 
 13. Koudstaal, K. (2013). "Je moet het zelf doen"; Ernstig obese kinderen en hun ouders over hun ervaringen, behoeften en verwachtingen ten aanzien van zorg. Amsterdam: rapportage voor het Partnerschap Overgewicht Nederland.  
 14. Halberstadt, J., Stevens, B. & Seidell, J. (2012). De obesitascoach: hulp voor obese kinderen en hun gezin. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.  
 15. Trendskaart: een weergave van relevante trends van invloed op de Zorgstandaard Obesitas. (november 2009). Gemaakt door de Argumentenfabriek in opdracht van het PON. 
 16. Visiekaart: een weergave van de visie op basis waarvan het PON de Zorgstandaard Obesitas ontwikkelt. (november 2009). Gemaakt door de Argumentenfabriek in opdracht van het PON.
 17. Overgewicht en obesitas: een zorg voor ons allemaal. De stand van zaken na een jaar PON. (2008). Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.
 18. Notitie PON Ketenzorg voor Overgewicht en Obesitas. Uitgangspunten en positionering ten opzichte van andere ontwikkelingen in de publieke en curatieve zorg (november 2008). Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.

OVE­RI­GE PRO­FES­SI­O­NE­LE PU­BLI­CA­TIES

 1. Koetsier, L.W., Halberstadt, J., Baan, C.A., Seidell, J. (december 2023). De ontwikkeling en implementatie van de netwerk­ aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg 2023. 
 2. Eilander, M.M.A & Halberstadt J. (april 2021). Obesitas bij kinderen een uitdaging voor pedagogen. De pedagoog.
 3. Abawi, O., Welling, M.S., van den Eynde, E., van Rossum, E., Halberstadt, J., van den Akker, E.L.T. & van der Voorn, B. (14 oktober 2020). COVID-19-gerelateerde angst bij kinderen en adolescenten met ernstige obesitas: resultaten uit een Nederlandse studie. Obesitas Platform.
 4. Halberstadt, J., van Rossum, L. & Seidell, J. (2020). Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. In M. de Vries & T. de Weijer (Red.), Handboek leefstijlgeneeskunde (pp. 29-54). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
 5. Camfferman, R., Halberstadt, J. van Maarschalkerweerd, M. Niemer, S. & Seidell, J. (mei 2019). Praten over Gewicht en Leefstijl. Tijdschrift voor orthopedagogiek. 
 6. De Vries, M., Halberstadt, J. & Van Rossum, L. (12 november 2018). Blog: ‘Eet minder en beweeg meer’, werkt helaas bijna nooit. Skipr.
 7. De Vries, M., Halberstadt, J. & Van Rossum, L. (18 oktober 2018). Blog: Overgewicht, een zwaar taboe. Skipr.
 8. Niemer, S., Halberstadt, J. & Dedding, C. (11 september 2018). Wat zorgt ervoor dat kinderen met overgewicht of obesitas een leefstijlinterventie starten en afmaken? Website Alles over sport.
 9. Seidell, J. & Halberstadt, J. (28 juni 2018). Lifelong impact of nutrition in the first thousand days after conceptionEarly Childhood Matters, 127.
 10. Niemer, S. (2018). Hoe praat je respectvol met kinderen en ouders over gewicht en leefstijl? Website Zuivel & Gezondheid.
 11. Niemer, S. & Halberstadt J. (2018). Hoe praat je respectvol met kinderen en ouders over gewicht en leefstijl? Voeding Magazine, nummer 1.
 12. Niemer, S. (2 november 2017). Hoe praat je respectvol met gezinnen over gewicht en leefstijl? Website Alles over sport.

STA­GE­VER­SLA­GEN

 1. Van Riet, E. (2023). HRQoL changes in pediatric patients with severe obesity that were offered an integrated care approach with additional diagnostics in secondary or tertiary care.
 2. Heilig, A. (2020). Changes in Health-Related Quality of Life in children with obesity after participating in a lifestyle intervention: a meta-analysis.
 3. De Pooter, N. (2020). A healthier lifestyle for children with obesity and their parents: perceptions of healthcare professionals.
 4. Essed, J. (2018). Praten over gewicht met kinderen. Mate van de eigen-effectiviteit en ondervonden barrières bij zorgprofessionals in Nederland.
 5. Putten, L. (2017). The change in quality of life and weight status of children with overweight or obesity aged between 7 and 13 years after 10 weeks of participation in the combined lifestyle intervention LEFF.
 6. Stipriaan, W. (2012). Masterstudent Voeding en Gezondheid Wageningen University: Zorg voor kinderen met ernstige obesitas: ketenzorg met praktische richtlijnen en goede communicatie.
 7. De Keijser, S. (2012). De rol van sociale media bij het evalueren van de behandeling van ernstige obesitas bij jongeren.
 8. Van den Weerd, S. (2012). Kwaliteit van leven meten van kinderen met overgewicht & obesitas.
 9. Belder, M. (2011). Food addiction in (severely) obese and non-obese children?
 10. Stevens, B. (2011). De obesitascoach bij kinderen.
 11. Schilder, M. (2010). Psychologische gesteldheid obese kinderen en adolescenten.

WEB­SI­TES

 1. www.vu.nl/C4O. 
 2. www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl: Herziene webtool meten gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met overgewicht en obesitas. (2021). 
 3. www.start-leff.nl: Herziene LEFF-website. (2018).
 4. www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl: Website met o.a. opgeleverde producten Care for Obesity, ondersteunende materialen voor de realisatie van de ketenaanpak, voorbeelden en hulpmiddelen voor uitvoerende professionals werkzaam binnen de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, uitbreidingsmogelijkheden, evaluatie en  onderzoek, meer informatie over de proeftuingemeenten en coalitiepartners. (2018).
 5. www.C4O-proeftuinen.nl: Website Proeftuinenproject Care for Obesity  (publiek gedeelte), met oa informatie over het proeftuinenproject, samenwerkingspartners, het landelijk model ketenaanpak, agenda bijeenkomsten en nieuwsberichten in 2017-2018. 
 6. www.C4O-proeftuinen.nl: Digitaal platform proeftuinentraject Care for Obesity (besloten deel website Care for Obesity), met als doel informatieuitwisseling en communicatie projectteam Care for Obesity en projectleiders van de proeftuinen in 2017-2018. 
 7. www.start-leff.nl: Besloten deel LEFF-website toegevoegd waarop lokale LEFF-coördinatoren en teams de meest recente versie van relevante stukken voor het uitvoeren van LEFF kunnen vinden. (2017).
 8. www.partnerschapovergewichtnederland.nl/C4O: Algemene website Care for Obesity en Partnerschap Overgewicht Nederland herzien. (2016). 

ONT­WIK­KEL­DE SCHO­LIN­GEN

 1. Gruintjes I. (mei 2022). E-learning Praten over gewicht. Amsterdam: Care for Obesity.
 2. Gruintjes, I., Niemer, S. & van Maarschalkerweerd, P.E.A. (maart 2019). Training Praten over gewicht (geheel herziene versie). Amsterdam: Care for Obesity. (tijdelijk niet beschikbaar)
 3. Camfferman, R. & Noordam, H. (maart 2019). Training Meten en bespreken kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen met obesitas (geheel herziene versie). Amsterdam: Care for Obesity. (tijdelijk niet beschikbaar)
 4. Camfferman, R. (maart 2019). Workshop Stigma (geheel herziene versie). Amsterdam: Care for Obesity. (tijdelijk niet beschikbaar)

GE­OR­GA­NI­SEER­DE BIJ­EEN­KOM­STEN (SE­LEC­TIE)

 1. Symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, door VU/C4O i.s.m. JOGG, Amsterdam, 14 september 2023.
 2. Landelijke kick off coalitie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, door VU/C4O i.s.m. JOGG, RIVM, NJi en NCJ en in aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, Utrecht, 6 februari 2019.
 3. Learning Community Bijeenkomsten te Arnhem, Amsterdam, Zaanstad, Utrecht, Maastricht, Almere, Smallingerland, Oss en Den Bosch. In totaal 18 bijeenkomsten in 2017 en 2018.
 4. Miniconferentie met ±60 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en tafelgesprekken o.l.v. experts. Heerenveen, 19 juni 2018
 5. Bijeenkomst medische professionals ketenaanpak van de C4O-proeftuinen, Breukelen, 22 maart 2018.
 6. Miniconferentie met ±100 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en tafelgesprekken o.l.v. experts. Eindhoven, 22 februari 2018.
 7. Werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, Den Bosch, 29 januari 2018.
 8. Bijeenkomst zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Menzis, De Friesland), Utrecht, 11 januari 2018.
 9. Miniconferentie met ±100 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en tafelgesprekken o.l.v. experts. Haarlem, 16 november 2017.
 10. Bijeenkomst zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis, Menzis, Friesland), Amsterdam, 26 juni 2017.
 11. Miniconferentie met ±100 deelnemers. Line up bestaande uit plenaire presentaties en individuele gesprekken met experts. Apeldoorn, 8 juni 2017.
 12. Kick-off met de proeftuinen van Care for Obesity, Amsterdam, 21 november 2016.
 13. Workshop financiering ketenaanpak voor kinderen, Den Bosch, februari 2016.
 14. Roadshow Introductie Model ketenaanpak, Nijmegen, januari 2016.

PRE­SEN­TA­TIES

 1. Inspiratiesessie ‘De ontwikkeling en implementatie van de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas als voorbeeld voor integraal gezondheidsbeleid’ door Bibian van der Voorn en Leandra Koetsier bij Inspiratiemiddag Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, Amsterdam, 12 oktober 2023.
 2. Presentatie ‘Netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Bibian van der Voorn bij Congres Medilex, 28 september 2023.
 3. Lezing ‘De ontwikkeling en implementatie van de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Leandra Koetsier en Bibian van der Voorn bij Jeugd in Onderzoek, 's-Hertogenbosch, 21 september 2023.
 4. Workshop 'In de schoenen van het kind (en gezin)' door Jutka Halberstadt bij Symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, Vrije Universiteit Amsterdam, 14 september 2023.
 5. Workshop 'Kwaliteit van leven en praten over gewicht', door Bibian van der Voorn bij Symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, Vrije Universiteit Amsterdam, 14 september 2023.
 6. Workshop 'Stigmatisering (kinder)obesitas' door Merel van Dorp en Leandra Koetsier bij Symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, Vrije Universiteit Amsterdam, 14 september 2023.
 7. Panelgesprek 'Wat is er de afgelopen jaren bereikt, waar we nu staan en welke landelijke en lokale ontwikkelingen komen eraan?' door Jutka Halberstadt, Bibian van der Voorn, Marjon Bachra en Eveline Koks bij Symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, Vrije Universiteit Amsterdam, 14 september 2023.
 8. Lezing ‘De ontwikkeling en implementatie van de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Leandra Koetsier bij Symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas,  Vrije Universiteit Amsterdam, 14 september 2023.
 9. Wetenschapssymposium organisatie ‘Optimale ondersteuning en zorg voor alle kinderen met (een hoog risico op) obesitas’ door Bibian van der Voorn, op het landelijke NVK congres voor kinderartsen. 15 juni 2023.
 10. Poster 'Scoping literature review and focus groups with healthcare professionals on psychosocial and lifestyle assessments for childhood obesity care' door Leandra Koetsier bij The International Conference on Integrated Care 2023 (ICIC23), Antwerpen, Flanders. 22 - 24 Mei 2023. 
 11. Poster 'Training for coordinating professionals as part of Dutch integrated care for childhood overweight and obesity – a mixed-methods evaluation' door Leandra Koetsier en Lamyae Boutalab bij The International Conference on Integrated Care 2023 (ICIC23), Antwerpen, Flanders. 22 - 24 Mei 2023.
 12. Poster 'The development of the Dutch 'National model integrated care for childhood overweight and obesity'' door Leandra Koetsier en Bibian van der Voorn bij The International Conference on Integrated Care 2023 (ICIC23), Antwerpen, Flanders. 22 - 24 Mei 2023. 
 13. Presentatie 'De benadering van overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen' door Bibian van der Voorn bij de extra-curriculaire SELF cursus (Students Experienced in Lifestyle and Food) in LUMC, Leiden. 8 maart 2023. 
 14. Presentatie ‘Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of co-morbiditeit’ door Jutka Halberstadt tijdens Netwerkzoom kinderleefstijlcoaching AVLEG. 13 maart 2023.
 15. Poster ‘A psychosocial and lifestyle assessment for childhood obesity: A scoping literature review and focus groups with healthcare professionals’ door Leandra Koetsier bij The European Childhood Obesity Group (ECOG) Congress 2022, Vichy, Frankrijk.  2 – 4 november 2022.
 16. Poster ‘Talking with pediatric patients with overweight or obesity and their parents: self‑rated self‑efficacy and perceived barriers of Dutch healthcare professionals from seven disciplines’ door Bibian van der Voorn bij The European Childhood Obesity Group (ECOG) Congress 2022, Vichy, Frankrijk.  2 – 4 november 2022.
 17. Masterclass scholing overgewicht en obesitas GGD regio Utrecht. Diagnostiek, gespreksvoering/tools en programma Kind Naar Gezonder Gewicht door Bibian van der Voorn. 20 September 2022.
 18. Poster ‘Weight-biased attitudes about pediatric patients with obesity in Dutch health care professionals from 7 different professions’ door Bibian van der Voorn bij EASO Zoomforward Congress on Obesity 2022, Maastricht. 4 – 7 mei 2022.
 19. Poster ‘A psychosocial and lifestyle assessment for childhood obesity: A scoping literature review and focus groups with healthcare professionals’ door Leandra Koetsier bij EASO Zoomforward Congress on Obesity 2022, Maastricht. 4 – 7 mei 2022.
 20. Poster ‘Perspectives of healthcare professionals on barriers and facilitators of optimal support and care within an integrated care approach for children with obesity’ door Emma van den Eynde bij EASO Zoomforward Congress on Obesity 2022, Maastricht. 4 – 7 mei 2022.
 21. Presentatie ‘Teaching session: Addressing Obesity in Children- the Dutch approach’ door Bibian van der Voorn bij EASO Zoomforward Congress on Obesity 2022, Maastricht. 4 mei 2022.
 22. Workshop 'Onderzoek naar de relatie tussen stress en obesitas tijdens de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' door Bibian van der Voorn bij Vereniging Kinder en Jeugdpsychotherapie (VKJP), 23 maart 2022. 
 23. Presentatie ‘Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning & Praatplaat Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’ door Leandra Koetsier bij Landelijk leerlijn voor centrale zorgverleners binnen KnGG, 8 februari 2022.
 24. Presentatie ‘Netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij Congres Medilex, 23 december 2021.
 25. Presentatie ‘Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning’ door Emma van den Eynde bij netwerkbijeenkomst AAGG Amsterdam Oud Oost, 9 december 2021.
 26. Presentatie ‘Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning & Praatplaat Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’ door Leandra Koetsier bij Landelijk leerlijn voor centrale zorgverleners binnen KnGG, 25 november 2021.
 27. Presentatie ‘De netwerkaanpak in Nederland, stap 2: Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’ door Bibian van der Voorn bij informatieavond voor zorgverleners van kinderen met obesitas, regio Antwerpen, 21 september 2021.
 28. Presentatie ‘Obesitas bij Kinderen’ door Emma van den Eynde bij Webinar GGD Flevoland, 20 september 2021.
 29. Presentatie ‘Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning & Praatplaat Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’ door Leandra Koetsier bij Landelijk leerlijn voor centrale zorgverleners binnen KnGG, 7 september 2021.
 30. Presentatie ‘Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen met obesitas: hernieuwde webtool’ door Minke Eilander bij Landelijk netwerkbijeenkomst KnGG, 29 juni 2021.
 31. Presentatie ‘Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin: Leidraad en Praatplaat’ door Leandra Koetsier bij Landelijk netwerkbijeenkomst KnGG, 29 juni 2021.
 32. Workshop ‘Samenwerking tussen wetenschap en praktijk vanuit het VU-project Care for Obesity’ door Jutka Halberstadt bij Basisopleiding Impact – van valorisatie tot realisatie, 11 mei 2021.
 33. Presentatie ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij Congres Medilex, 15 december 2020.
 34. Presentatie ‘Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’ door Leandra Koetsier bij Landelijk leerlijn voor centrale zorgverleners binnen KnGG, 8 december 2020.
 35. Workshop ‘Knowledge valorisation’ door Jutka Halberstadt bij PhD-lunchbijeenkomst afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, 6 oktober 2020.
 36. College ‘Jeugd, overgewicht en obesitas’ bij vak Jeugd en gezondheid, afdeling Gezondheid en leven, Vrije Universiteit Amsterdam, juni 2020 en juni 2021.
 37. College ‘Valorisatie’ door Jutka Halberstadt bij vak Wetenschap is ook maar een mening, afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, 3 mei 2019 en 24 april 2020.
 38. Presentatie ‘Preventieakkoord en nieuwe richtlijnen m.b.t. aanpak obesitas bij kinderen’ door Jutka Halberstadt bij Nationaal Obesitas Symposium, Rotterdam, 6 maart 2020.
 39. Workshop ‘Valorisatie’ door Jutka Halberstadt bij afdelingsmiddag afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, 20 januari 2020.
 40. Presentatie ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij uitwisselingsbijeenkomst Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam. ’s Hertogenbosch (GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tranzo) en RIVM, Amsterdam, 21 november 2019.
 41. Presentatie ‘Verdiepend onderzoek naar het: vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’ door Leandra Koetsier bij uitwisselingsbijeenkomst Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam. ’s Hertogenbosch (GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tranzo) en RIVM, Amsterdam, 21 november 2019.
 42. Presentatie ‘Verdiepend onderzoek naar: meten en bespeken kwaliteit van leven’ door Minke Eilander bij uitwisselingsbijeenkomst Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam. ’s Hertogenbosch (GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tranzo) en RIVM, Amsterdam, 21 november 2019.
 43. Poster ‘Development of TICCO: a tool to monitor integrated care for childhood overweight and obesity in the Netherlands ’ door Leandra Koetsier bij Amsterdam Public Health, Amsterdam. 19 oktober 2019.
 44. Presentatie ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij Congres Medilex, Amersfoort, 14 mei 2019.
 45. Presentatie ‘Integrated care for childhood overweight and obesity: the Dutch approach’ door Jutka Halberstadt bij werkbezoek aan Suffolk, Engeland, 20 mei 2019.
 46. Presentatie ‘Quality of life’ door Jaap Seidell en Minke Eilander bij werkbezoek aan Suffolk, Engeland, 20 mei 2019.
 47. Presentatie ‘Broad assessment. Integrated care for childhood overweight and obesity’ door Leandra Koetsier bij werkbezoek aan Suffolk, Engeland, 20 mei 2019.
 48. Presentatie ’Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland: Terugblik en zicht op opgeleverde producten Care for Obesity / VU’ door Jutka Halberstadt bij bijeenkomst coalitiepartners ketenaanpak, Utrecht, 24 januari 2019. 
 49. Training ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes en Pomme van Maarschalkwerweerd voor jeugdverpleegkundigen, pedagogen, diëtisten en jongerenwerkers, Zaanstad, 20 november 2018.
 50. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes en Pomme van Maarschalkerweerd op vakleerkrachtenbijeenkomst, Haarlemmermeer, 10 oktober 2018. 
 51. Presentatie ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer tijdens SELF-cursus op de avond over voeding, gedragspsychologie en de maatschappij, Utrecht, 9 oktober 2018.  
 52. Presentatie ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op JOGG-mini-conferentie 'Gezonde leefstijl bij kinderen’, Wageningen, 26 september 2018. 
 53. Training (hele dag) ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer en Irene Gruintjes bij Lekker Fit Rotterdam, , Rotterdam, 13 september 2018. 
 54. Posterpresentatie over stigma door Roxanna Camfferman bij 6th Annual International Weight Stigma Conference, Leeds, UK, 18 juni 2018.
 55. Twee workshops ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes voor gymdocenten Lekker Fit Rotterdam, Rotterdam, 6 juni 2018.
 56. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Irene Gruintjes op inspiratiesessie JOGG Zaanstad, Zaanstad, 4 juni 2018. 
 57. Presentatie ‘Lessen uit “Jongleren met voeding” voor de zorg’ door Jutka Halberstadt bij de boekpresentatie van Jongleren met voeding met Jaap Seidell voor onder meer de rector van de VU Amsterdam, VU Amsterdam, 22 mei 2018.
 58. Workshop ‘Praten over gewicht’  door Sanne Niemer en Irene Gruintjes op de kick-off Ketenaanpak overgewicht en obesitas, Almere, 26 april 2018. 
 59. Lezing ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ door Jutka Halberstadt bij SELF-cursus, Stichting Student en Voeding Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, 24 april 2018.
 60. Training (halve dag) ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer en Irene Gruintjes voor sociale wijkteams van Zaanstad Zuid, Zaanstad, 27 maart 2018.
 61. Presentatie ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op Zuivelsymposium, Utrecht, 8 maart 2018.
 62. Presentatie ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas: stand van zaken’ door Jutka Halberstadt bij PON-partnerbijeenkomst, Zeist, 15 februari 2018.
 63. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op mini-conferentie JOGG Vlaardingen, Vlaardingen, 7 februari 2018.
 64. Presentatie ‘Ketenaanpak overgewicht en obesitas: toekomstige vraagstukken’ door Jutka Halberstadt bij werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, Den Bosch, 29 januari 2018.
 65. Presentatie ‘Ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezin’ door Jutka Halberstadt bij Masterclass Preventie en Zorg, ministerie van VWS, Den Haag, 23 januari 2018.
 66. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer voor teamleiders van de Weekend Academie, Amsterdam, 27 november 2017.
 67. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer voor gezinscoaches van de Weekend Academie, Amsterdam, 23 november 2017.
 68. Presentatie ‘van een smalle blik naar een brede basis’, over ketenaanpak overgewicht voor kinderen met overgewicht en obesitas door Marian Sijben tijdens Inspiratiedag AAGG, Amsterdam, 9 november 2017.
 69. Workshop ‘Praten over gewicht’ door Sanne Niemer op projectleidersbijeenkomst van Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht, Amersfoort, 6 november 2017. 
 70. Pecha kucha over LEFF door Emma van den Eynde bij Voor De Jeugd Congres, Amsterdam, 3 oktober 2017.
 71. College overgewicht en obesitas onder jeugd bij Gezondheid en Leven, door Sanne Niemer, op 13 juni 2017 in Amsterdam.
 72. Aanwezigheid C4O bij NL Vitaal: presentatietafel hal, ondertekening samenwerking door wethouders, deelname rondetafelgesprekken, plenaire onthulling basismodel. Door Jutka Halberstadt en Marian Sijben in samenwerking met Karen den Hertog (AAGG), Amersfoort, 11 februari 2017.
 73. Bijdrage rondetafelgesprek miniconferenties, ‘Praten over gewicht en leefstijl’, door Sanne Niemer op 16 november 2017 in Haarlem, 22 februari 2018 in Eindhoven en 19 juni 2018 in Heerenveen.
 74. Bijdrage rondetafelgesprek miniconferenties, ‘Realisatie van een lokale keten’, door Marian Sijben op 16 november 2017 in Haarlem, 22 februari 2018 in Eindhoven en 19 juni 2018 in Heerenveen.
 75. Presentatie over concept landelijk model door Marian Sijben tijdens miniconferentie in Eindhoven, 22 februari 2018.
 76. Presentatie over concept landelijk model door Marian Sijben tijdens miniconferentie in Haarlem, 16 november 2017.
 77. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas. Leefstijl bij lokale verbinding preventie en zorg’ door Jutka Halberstadt voor Fred Foundation, Amsterdam, 20 juli 2017.
 78. Presentatie ‘Van een smalle blik naar een brede basis’, over ketenaanpak overgewicht voor kinderen met overgewicht en obesitas door Marian Sijben tijdens Kennisfestival JOGG, 27 maart 2017.
 79. Presentatie over het basismodel door Marian Sijben tijdens miniconferentie in Apeldoorn,  8 juni 2017.
 80. Workshop ‘Ontmasker stigma en vooroordelen: Hoe je belemmerende overtuigingen kunt doorbreken’ door Roxanna Camfferman voor huisartsen en jeugdverpleegkundigen in Amsterdam, 20 maart 2017.
 81. Presentatie ‘Het meten en bespreken van kwaliteit van Leven bij kinderen met overgewicht en obesitas’ door Hanneke Noordam en Roxanna Camfferman lopend van 2016 tot 2018. Zij hebben 7 keer de korte versie gegeven voor projectleiders van individuele proeftuingemeentes en een meer uitgebreide presentatie voor het VUmc, JBZ, centrale zorgverleners Zaandam, Avant Sanare en Leefstijlinterventie Purmerend. 
 82. Trainingen JOGG: training verbinding, preventie en zorg (2-daagse training) door Judith Stroo. Deze training is ontwikkeld in 2016 en 4 keer uitgevoerd. Per trainingsdag waren er gemiddeld 15 deelnemers aanwezig. Deze training is halverwege 2017 overgedragen aan JOGG.
 83. Invulling gegeven aan bijeenkomst van het landelijk JOGG-team met als onderwerp: preventie, ondersteuning en zorg voor de jeugd, waarbij de wettelijke kaders leidend waren. Door Judith Stroo in samenwerking met Karen den Hertog (AAGG), 22 november 2016.
 84. Lezing ‘Blik op de toekomst’ door Jutka Halberstadt op symposium Proeftuin Den Bosch, ‘patiënt en professional, samen overgewicht onder controle’, Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, 14 november 2016.
 85. Presentatie ‘Kwaliteit van Leven bij kinderen met overgewicht en obesitas’ door Hanneke Noordam bij inspiratiesessie VPZ JOGG, Amsterdam, 3 november 2016.
 86. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas’ door Jutka Halberstadt bij PON-partnerbijeenkomst, Utrecht, 27 oktober 2016.
 87. Presentatie ‘Ontmasker stigma en vooroordelen: Hoe je belemmerende overtuigingen kunt doorbreken’ door Hanneke Noordam op inspiratiedag AAGG, Amsterdam, 22 september 2016.
 88. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas; Leefstijl bij lokale verbinding preventie en zorg’ door Jutka Halberstadt op bijeenkomst over Voeding en Gezondheid in het kader van het EK-atletiek, VU Universiteit in Amsterdam, 7 juli 2016.
 89. College ‘Overgewicht en obesitas onder jeugd’ door Sanne Niemer voor sectie Gezondheid en Leven van de VU Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 14 juni 2016.
 90. Poster ‘New Insights In Reasons For Children And Parents To Start A Community Based Lifestyle Intervention’ door Sanne Niemer bij de International Congress on Obesity, Vancouver, mei 2016.
 91. Presentatie ‘Zorg voor kinderobesitas’ door Jutka Halberstadt bij refereeravond jeugdgezondheidszorg, PAO-JGZ Noord-Brabant, Tilburg, 16 februari 2016.
 92. Presentatie ‘Stigma in de zorg voor kinderen met obesitas’ door Hanneke Noordam voor centrale zorgverleners, Amsterdam, 2 februari 2016. 
 93. Lezing ‘Kwaliteit van leven als onderdeel obesitaszorg’ door Hanneke Noordam bij de European Conference on Obesity, Goteborg, Zweden, 2016.
 94. Training ‘Praten over gewicht’ door Emma van den Eynde en Irene Gruintjes bij de Weekend Academie, Amsterdam, oktober t/m november 2016.
 95. Meerdaagse LEFF-trainingen en terugkomdagen om LEFF-teams op te leiden, door LEFF-trainers en onder begeleiding van Emma van den Eynde. 2014-2017.