Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin

Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin

Wanneer een professional heeft geconstateerd dat een kind overgewicht of obesitas heeft, is het belangrijk een compleet beeld te krijgen van het kind, zijn gezin en hun leefomgeving en de bevindingen te verklaren. Met behulp van deze bevindingen kan een hulpvraag worden geformuleerd. Naast lichamelijk onderzoek is het hierbij van belang vast te stellen wat er speelt bij kind en gezin om inzicht te krijgen in de psychosociale omstandigheden en leefstijlfactoren die een duurzame gedragsverandering in de weg staan of kunnen ondersteunen.

Care for Obesity heeft (in de periode 2019-2021) verdiepend implementatieonderzoek gedaan naar de wensen van de centrale zorgverleners bij het in kaart brengen wat er speelt bij kind en gezin, met als doel centrale zorgverleners te faciliteren en de ondersteuning en zorg voor kinderen en gezinnen te optimaliseren. 

Op deze pagina vind je de ontwikkelde hulpmiddelen en een selectie van onze publicaties die horen bij het thema 'vaststellen wat er speelt bij kind en gezin'.

VOOR DE PRAKTIJK

De volledige referenties van de onderstaande publicaties zijn te vinden op de overzichtspagina publicaties.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

  1. Koetsier, L.W., van den Eynde, E., van Mil, E., van der Velde, M., de Vries, R., Baan, C.A., Seidell J.C. & Halberstadt, J. (2023). Scoping literature review and focus groups with healthcare professionals on psychosocial and lifestyle assessments for childhood obesity care’. BMC Health Services Research, 23: 125.
  2. Koetsier, L.W., van Mil, M.A., Eilander, M.A., van den Eynde, E., Baan, C.A., Seidell, J.C. & Halberstadt, J. Conducting a psychosocial and lifestyle assessment as part of an integrated care approach for childhood obesity: experiences, needs and wishes of Dutch health care professionals. BMC Health Services Research, 2021, 21:611.