Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Praten over gewicht met kinderen en ouders

Onder het thema praten over gewicht is een aantal subthema’s uitgediept.

Zo is gekeken in welke mate er sprake is van stigma door zorgprofessionals die kinderen met obesitas behandelen. Verder is onderzocht in hoeverre zorgprofessionals vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden om gewicht en leefstijl te kunnen bespreken met kind en ouder en welke barrières zij hierbij ervaren. Ook is aan kinderen, ouders en zorgprofessionals gevraagd welke termen zij fijn/niet fijn vinden in het gesprek over gewicht.

Op deze pagina vind je een selectie van onze publicaties die horen bij het thema 'praten over gewicht'.

VOOR DE PRAK­TIJK

De volledige referenties van de onderstaande publicaties zijn te vinden op de overzichtspagina publicaties.

WE­TEN­SCHAP­PE­LIJ­KE AR­TI­KE­LEN