Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Samenwerkingen

Coalitie Kind naar Gezonder Gewicht

Sinds 2019 werken we met een coalitie van vijf landelijke organisaties aan het opschalen, borgen en doorontwikkelen van het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (2018). Dit model is ontwikkeld door Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten. De volgende organisaties vormen samen de, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierde, coalitie van 'Kind naar Gezonder Gewicht':

JOGG
Vrije Universiteit Amsterdam / Care for Obesity (VU/C4O)
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi)  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Meer informatie over het 'Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' is te vinden op www.kindnaargezondergewicht.nl

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) richt zich op de ondersteuning en zorg voor volwassenen met (een hoog risico op) obesitas. Met het PON stemmen we af over onder andere de hernieuwde nationale overkoepelende multidisciplinaire richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen, Het landelijk ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en De Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas.

Overig

Met onderzoekers in binnen- en buitenland werken we samen aan onderzoek op het gebied van ondersteuning en zorg voor overgewicht en obesitas bij kinderen.