Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Over Care for Obesity

In Nederland hebben ongeveer 450 duizend kinderen overgewicht. Hiervan hebben ongeveer 75 duizend kinderen obesitas of ernstige obesitas. Deze aantallen zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen, vooral onder kinderen in een lagere sociaaleconomische positie. Dit brengt een toename van gezondheidsverschillen met zich mee. 

Overgewicht, en met name obesitas, kan tot ernstige lichamelijke en psychosociale problemen leiden. Daarom dient voor kinderen met overgewicht of obesitas passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Hierin is de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in Nederland. 

Maar we zijn er nog niet. Daarom werken we vanuit de VU, sinds 2013 in het project Care for Obesity (C4O) aan het vergroten van de kennis over de ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas. 

We streven naar een intensieve samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk, waarbij we ook de kinderen en ouders betrekken. Daardoor dragen we bij aan het beter aansluiten van de ondersteuning en zorg bij de behoeften van de kinderen en gezinnen die het betreft en hun hulpverleners. Ons onderzoek centreert zich rond de volgende vier thema’s:

Care for Obesity wordt sinds 2013 gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.