Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Expertiselabs ISR

Waar wetenschap en praktijk samenkomen.

In de expertiselabs van Institute for Societal Resilience worden onderzoekers gekoppeld aan professionals uit de praktijk. In gezamenlijke onderzoeksprojecten en bijeenkomsten wisselen zijn inzichten uit. Op die manier profiteert de maatschappelijke partnerorganisatie direct van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. 

Alleen door verschillende perspectieven en specialisaties te bundelen, kunnen we tot nieuwe wetenschappelijke inzichten komen en op zoek gaan naar omvangrijke antwoorden die de complexe realiteit waardig zijn. Het ISR streeft daarom naar een nauwe samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

In onze zogenoemde expertiselabs wordt wetenschappelijke expertise gekoppeld aan die van professionals uit de praktijk. Zo profiteert de maatschappelijke partnerorganisatie direct van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien biedt een lab experimenteerruimte om met elkaar tot een maatschappelijk relevante en innovatieve onderzoeksagenda te komen.

Het ISR bestaat uit negen expertiselabs:

 • Crisis Resilience Academy

  De Crisis Resilience Academy richt zich op het beter leren te begrijpen - en waar mogelijk te verbeteren - van de interacties en samenwerking tussen formele autoriteiten, organisaties en andere betrokken gemeenschappen tijdens crisissituaties.

  Meer informatie over de Crisis Resilience Academy vind je hier

 • Infrastructure, Sustainability and Commons (ISC)

  Het uitgangspunt van ISC is dat duurzaamheid voor mens en milieu gepaard gaat met een radicale heroverweging van gevestigde sociaal-culturele opvattingen over natuur, maatschappij, economie, politiek en de positie van de mens in de wereld.

  Meer informatie over ISC vind je hier.

 • Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht

  De kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio’s bij hun aanpak van veiligheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan spanningen in wijken, de organisatie van politie, beveiliging en handhaving, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving.

  Meer informatie over Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht vind je hier.

 • Transformations in Urban Education

  Het expertiselab Transformations in Urban Education richt zich op het versterken van een inspirerende en inclusieve schoolcultuur voor de betrokken scholen. Op die manier kunnen leerlingen zich ontwikkelen en de schoolladder beklimmen. Hierdoor groeit niet alleen hun motivatie en verbeteren hun resultaten, maar voelen ze zich ook meer thuis op hun school en wordt hun sociale ontwikkeling verbeterd. Dit zal op zijn beurt het effect versterken dat onderwijs heeft op het helpen van leerlingen om succesvol op de maatschappelijke ladder te komen.

  Meer informatie over Transformations in Urban Education vind je hier.

 • Polarisatielab

  In het Polarisatielab wordt academische reflectie, professionele expertise en praktische kennis uitgewisseld tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals. Met als doel polarisatie beter te begrijpen en handelingsperspectieven te bieden die zowel de destructieve effecten van polarisatie in de samenleving verzachten als constructieve effecten mogelijk maken.

  Meer inforamtie over het Polarisatielab vind je hier.

 • Refugee Academy

  De Refugee Academy biedt een kader waarbinnen bestaande academische, professionele en lokale kennis aan elkaar wordt verbonden om onderzoek en praktijk rondom vluchtelingenproblematiek dichter bij elkaar te brengen. Dit doet de Refugee Academy door thematische bijeenkomsten te organiseren voor professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers.

  Meer informatie over de Refugee Academy vind je hier.

 • Resilient Identities

  Hoe is het om op te groeien in een polariserende omgeving? Welke programma's voorkomen het meest waarschijnlijk vervreemding en radicalisering in de vorm van geweld?  

  Samen met beleidsmakers, rechtsinstanties, jongeren en jeugdwerkers doet dit lab onderzoek naar deze vragen. Alle partners die zich verenigen in het lab worden op verschillende manieren geconfronteerd met de ontwrichtende effecten van sociale vervreemding, polarisatie en (soms ook) extremisme, en voelen de noodzaak om een voldoende sociaal robuuste rol op te nemen in een thema dat gedomineerd wordt door de veiligheidsagenda.

  Meer informatie over Resilient Identities vind je hier.

 • Societal Impact of Digital Media Lab

  In het labonderzoek van Societal Impact of Digital Media (SIM) staan digitale mediatechnologieĂ«n en veerkracht centraal. SIM richt zich op een succesvolle benutting van positieve, gezonde, functionele media-effecten en effectieve interventies tegen potentieel negatieve gevolgen van media. 

  Meer informatie over SIM vind je hier.

 • Veerkracht in de Zorg

  Veerkrachtige zorg betekent dat de zorg kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij de verschillende (en veranderende) belangen van de verschillende partijen (h)erkend en hun ervaringen, inzichten en perspectieven optimaal inzet om tot betere zorgoplossingen te komen. 

  Meer informatie over Veerkracht in de Zorg vind je hier