Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Campus in ontwikkeling

We vernieuwen de VU Campus. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen te garanderen. Er is in de achterliggende jaren al het nodige veranderd op de campus van de VU en Amsterdam UMC. En deze ontwikkeling krijgt ook in de toekomst verder vorm. Daarnaast wordt de campus steeds groener.

De universiteit haalt haar primaire bestaansrecht uit het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. Daarvoor zijn gebouwen nodig waar onze studenten colleges kunnen volgen en een plek hebben om te studeren en waar onze medewerkers colleges kunnen geven, onderzoek kunnen doen en studenten kunnen ondersteunen bij hun studie. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de campusontwikkeling.

Een bruisende campus

De campus wordt steeds meer een bruisende plek binnen Zuidas, een toplocatie in Amsterdam. Een inspirerende plek waar onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en bedrijvigheid samenkomen en elkaar versterken. Daartoe worden nieuwe onderzoeks- en zorgfaciliteiten, onderwijsruimtes en een aantrekkelijke, groene buitenruimte gerealiseerd.

De synergie tussen universiteit en academisch ziekenhuis zorgt voor een unieke omgeving waarop kennisintensieve (markt)partijen graag aansluiten. 

Waar staan we nu? Anno 2024 werken we volop aan de campus. Nieuwe gebouwen zijn in achterliggende jaren gerealiseerd, zoals het O|2 Labgebouw, het Imaging Center en het Nieuwe Universiteitsgebouw met theater en bioscoop. Binnenkort wordt ook het Onderzoeksgebouw VU opgeleverd. Ook zijn diverse bestaande gebouwen vernieuwd, die niet langer voldeden aan de behoeften van deze tijd en kostbaar zijn als het gaat om onderhoud en energiebesparing. Flexibiliteit, duurzaamheid en kostenbewustzijn zijn dan ook belangrijke uitgangspunten van de campusontwikkeling. De komende jaren gaan we door met deze vernieuwingen. 

Vergroening campusplein 2023 - 2024

In september 2023 is gestart met het vernieuwen van het campusplein. Tot najaar 2024 wordt gefaseerd ieder stukje campusplein aangepakt waarbij het plein een metamorfose ondergaat tot groen stadspark. Eind 2024 is de campus één van de grootste groene locaties op Zuidas. Door het plein te vergroenen en goede waterbeheersystemen aan te leggen, spelen we in op de hete zomers en creëren we een lokaal een aangenaam microklimaat met een hogere biodiversiteit. Met minder stenen en meer groen wordt het een aangename plek om te verblijven. Lees meer over de gefaseerde herinrichting van het campusplein.

Gastvrije en veilige campus

De VU Campus is gastvrij, veilig en comfortabel voor studenten en medewerkers. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm door de vernieuwde inrichting van de gebouwen. Met de komst  van uitgebreidere sport- en cultuurprogramma's wordt de campus meer en meer onderdeel van de stad. 

Naast de realisatie van nieuwe gebouwen worden de al bestaande gebouwen waar nodig verbouwd. Op de pagina Routebeschrijving vind je de actuele omleidingen en routebeschrijvingen.

VU Campus als onderdeel van Amsterdam

De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De VU Campus heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek en biedt moderne labfaciliteiten (o.a. ML-I/II/III Labs en een Human Performance Lab met klimaatkamers). 

Je kunt ook naar theater of naar de film. Ook wordt de mogelijkheid geboden om op de campus een nieuw bedrijf te starten bij de Amsterdam Venture Studios, waarbij je gebruik kunt maken van de kennis, coaching en netwerk van VU-onderzoekers en IXA. Of sluit je aan bij de VU StartHub op de campus; een paviljoen voor (student)ondernemerschap, impact en innovatie. Lees meer over de VU als deel van het Innovatiedistrict Zuidas.

Campusontwikkeling

 • Campusplein

  Het campusplein is het bruisend hart van de campus. Het heeft een stedelijke, maar groene uitstraling en het nodigt uit om te ontmoeten en te ontspannen. Een buiten-huiskamer waar je op een van de terrassen of bankjes kunt werken of vergaderen met een kop koffie van bijvoorbeeld Doppio, grand café LIVING of de SPAR. Op de VU Campus vind je restaurants en cafés, een sportcentrum en culturele activiteiten bij Rialto en cultuurcentrum Griffioen.

  In het najaar van 2023 zijn we gestart met een groene metamorfose van het campusplein. De werkzaamheden duren tot en met de zomer van 2024. Lees alle informatie over de vernieuwing van het campusplein.

 • Sloop W&N-gebouw

  Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC en de gemeente Amsterdam (Zuidas) werken samen aan de gebiedsontwikkeling van Kenniskwartier Zuidas. Doel is om een toonaangevend innovatiedistrict te maken waar een bijzondere mix van wonen, werken, onderwijs, onderzoek, zorg en (sport)voorzieningen samenkomen. Dit vernieuwingstraject is gestart in 2007 en loopt door tot na 2040.                                          

  In een samenwerkingsoverkomst zijn afspraken gemaakt om gezamenlijke ambities vorm te kunnen geven. Zo zijn de voormalige Schoolwerktuinen in 2014 van de gemeente naar de VU overgegaan. Op deze locatie is het Onderzoeksgebouw VU gebouwd en in de toekomst komt hier ook het Innovation Center. Daarnaast draagt de VU het perceel waar nu nog het verouderde Wis- & Natuurkunde (W&N) gebouw staat, over aan de gemeente. Op deze plek komen de voetbalvelden en faciliteiten van SC Buitenveldert.

  De gebiedsontwikkeling van Kenniskwartier sluit aan bij de ambities van VU Amsterdam om naast wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ook in onze bedrijfsvoering te werken aan een duurzame en leefbare wereld. Met de realisatie van het Onderzoeksgebouw VU en het Innovation Center bouwt de VU verder aan een duurzame en toekomstbestendige campus.

  Afbreken W&N gebouw

  Het W&N-gebouw op de VU Campus wordt grotendeels afgebroken omdat het gebouw niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen voor duurzame huisvesting van hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Alleen de westelijke vleugel van het gebouw wordt verbouwd tot een zelfstandig functionerend gebouw. Het afbreken van het W&N-gebouw start medio 2024. Vanwege de complexiteit van het W&N-gebouw vinden de sloopwerkzaamheden in fases plaats, waarbij veiligheid voor medewerkers, studenten, omwonenden en direct betrokkenen bij de sloop en verbouw voorop staat. Het gehele traject wordt zorgvuldig, volgens de hoogst geldende veiligheidsnormen en met zorg voor medewerkers, studenten en omwonenden uitgevoerd. Naar verwachting is dit traject in 2028 afgerond.

  Sloop W&N in het nieuws

  Bekijk het nieuwsbericht van AT5: Iconisch W&N-gebouw gaat tegen de vlakte (12 maart 2024)

  Beluister het interview van VU Campus Radio met Frank Uijting: Demolishing W/N: Where do we go!? (uitzending van 16 februari 2024)

 • Ontmanteling cyclotron

  Een van de onderdelen van de sloop van het W&N-gebouw is de ontmanteling van het cyclotron. Het cyclotron staat in het W&N-gebouw aan de kant van de Buitenveldertselaan, de buitenste vleugel van het gebouw. Cyclotrons zijn noodzakelijk voor de internationale productie van medische isotopen, die worden gebruikt in de strijd tegen kanker.  

  Wat is een cyclotron

  Een cyclotron is een deeltjesversneller. Deze machine wordt (ook bij de VU) gebruikt voor het maken radioactieve stoffen die nodig zijn voor medisch onderzoek en medische behandelingen. Deze radioactieve stoffen worden wereldwijd gebruikt voor: 

  • opsporen van ziekten als kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten (waar zit de ziekte en hoe ontwikkelt de ziekte zich)
  • controleren of een bepaald medicijn of chemotherapie goed zijn werk heeft gedaan
  • specifiek op deze campus ook voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen                     

  Nederland heeft in totaal zo’n 14 cyclotrons. VU Amsterdam huisvest 4 cyclotrons in W&N, waarvan er 3 worden verkocht en dus hergebruikt en 1 (Philips cyclotron) wordt verwijderd.

  Er zijn al nieuwe cyclotrons opgestart in het Imaging Center Amsterdam UMC. Pas nadat die productie aan alle eisen voldoet, kan worden gestopt met de productie in het cyclotron in het W&N gebouw. De geneesmiddelen die hier worden gemaakt, moeten namelijk altijd voorradig zijn en een tijdelijke productiestop is niet toegestaan. De overdracht van de volledige productie met cyclotrons vanuit het Imaging Center is bijna afgerond. Hiervoor zijn veel testen en controles uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot goedkeuring door diverse nationale en internationale overheidsinstanties op het gebied van verantwoorde productie geneesmiddelen. Als de productie van alle geneesmiddelen zijn overgezet kan ook het laatste cyclotron in het W&N-gebouw worden uitgeschakeld.

  Ontmanteling

  Het ontmantelen van het cyclotron gebeurt volgens de wet- en regelgeving die is bepaald door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). De ANVS geeft een vergunning waarin beschreven staat aan welke voorwaarden de VU moet voldoen tijdens het ontmantelen. Tijdens de sloop zal de VU regelmatig gecontroleerd worden of volgens de afspraak wordt gewerkt. Dit hele pakket aan regels zorgt ervoor dat het veilig gebeurt en er geen risico voor de omgeving ontstaat. 

  Het heel licht geactiveerde beton wordt vanuit duurzaamheidsoverwegingen verwerkt tot nieuwe grondstof. Van dit gerecyclede materiaal wordt nieuw samengesteld beton gemaakt. Deze manier van produceren leidt tot significant minder CO2-uitstoot. Het is onder andere te gebruiken als beton voor dijkverzwaring en funderingen. 

  Vragen en antwoorden

  Er is een Q&A opgesteld. Deze wordt continu aangevuld.

 • Gebiedsontwikkeling VU Campus en kenniskwartier Zuidas

  Gefaseerde gebiedsontwikkeling

  De campus wordt stapsgewijs vernieuwd. Voor die stapsgewijse ontwikkeling is een Masterplan ontwikkeld samen met Amsterdam UMC. Het masterplan blikt 10 tot 15 jaar vooruit, en schetst op hoofdlijnen de plannen voor de periode die daarop volgt. 

  De campusontwikkeling is ingedeeld in 3 fasen:

  Fase 1: Tot 2028 - inclusief sloop W&N-gebouw

  Deze fase is gericht op een evenwichtige investering in de openbare ruimte en in bestaand en nieuw vastgoed. Investeringen die nodig zijn om de ambities vanuit de kerntaken– onderzoek en kennisvalorisatie, zorg en onderwijs & opleiding – van de VU en Amsterdam UMC te realiseren. Met deze projecten is het startsein gegeven om een levendige en aantrekkelijke campus te realiseren. Fase 1 is afgerond als het Wis- en Natuurkundegebouw is gesloopt en alle ‘bewoners’ van het gebouw elders zijn gehuisvest.

  Fase 2: Investeringen gericht op diversificatiefuncties tot 2035

  De volgende ontwikkelingen vinden plaats:

  • Nieuwbouw voor allianties en marktpartijen op de locatie voormalige Schoolwerktuinen
  • Nieuwbouw wonen op de campus door derden
   De campus ontwikkelt zich in de toekomst steeds meer tot een gebied waarin het prettig studeren, werken, ontspannen én wonen is. In de Samenwerkingsovereenkomst gemeente Amsterdam en de VU van 2009 is de mogelijkheid opgenomen voor 95.000 m² bruto vloeroppervlak woonruimte. Dit komt neer op ongeveer 1.200 tot 1.600 woningen of wooneenheden. Voor het woningbouwprogramma wordt samengewerkt met woningcorporaties waarbij de VU de grond in erfpacht uitgeeft.
  • Nieuwbouw op locatie plot C – zuidkant Campusplein – voor het programma van de VU, sport en woningen
  • De gemeente Amsterdam realiseert na de sloop van het W&N gebouw (fase 1) voetbalvelden voor SC Buitenveldert en sportvoorzieningen op deze plek.

  Fase 3: Gericht op energietransitie, 2040 en verder

  Vanwege de energietransitie en het gasvrij maken van bestaande gebouwen – zoals het Hoofdgebouw, het Transitorium en de polikliniek van Amsterdam UMC – is grootschalige renovatie óf vervangende nieuwbouw nodig. Lage temperatuurverwarming is energiezuinig, maar de bestaande gebouwen voldoen niet aan de toekomstige minimale thermische isolatie-eisen. In de stedenbouwkundige uitwerking zijn beide scenario’s mogelijk. Voor het Hoofdgebouw van de VU wordt uitgegaan van herontwikkeling.

  Ruimtelijke kaders 

  Als ruimtelijk kader voor de ontwikkelingen gelden de (deel)bestemmingsplannen Amsterdam UMC - locatie VUmc en omgeving, Kenniskwartier Zuid eerste fase, Kenniskwartier locatie voormalige Schoolwerktuinen. De uitgangspunten voor de bestemmingsplannen zijn (naast nationale, provinciale en regionale beleidskaders) onder andere de volgende beleidsdocumenten:

  • Samenwerkingsovereenkomst gemeente Amsterdam en de VU (2009) + de allonge (2012); De ontwikkelruimte voor de VU is vastgelegd in de C tussen gemeente Amsterdam en de VU (SOK) en in de allonge daarop. Deze zijn ondertekend in respectievelijk 2009 en 2012.
  • Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (2011)
  • Visie Zuidas 2016

  Innovatiedistrict Zuidas (kenniskwartier Zuidas)

  Wie in Zuidas langs de toonaangevende bedrijven naar de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC loopt, voelt het direct: dit gebied ademt ambities en internationale allure. De spannende mix van ondernemers, onderzoekers, artsen, juristen, studenten, (data) wetenschappers en bewoners geeft het gebied een unieke sfeer. In het Innovation District Zuidas, waar VU Campus de belangrijkste plek is, komen science en business samen. Hier vinden innovaties plaats die Amsterdam, de regio en de samenleving vooruithelpen.