Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Campus in ontwikkeling

De VU campus wordt vernieuwd. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoekvoorzieningen te garanderen.

De universiteit haalt haar primaire bestaansrecht uit het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. Daarvoor zijn gebouwen nodig waar onze studenten colleges kunnen volgen en een plek hebben om te studeren en waar onze medewerkers colleges kunnen geven, onderzoek kunnen doen en studenten kunnen ondersteunen bij hun studie.

De gebouwen op de VU campus zijn in de jaren ’70 gebouwd en zijn toe aan vernieuwing of vervanging. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoekvoorzieningen te garanderen. Daarnaast voldoen de huidige gebouwen niet meer aan de behoeften van deze tijd en zijn ze kostbaar als het gaat om onderhoud en energiebesparing. Flexibiliteit, duurzaamheid en kostenbewustzijn zijn dan ook belangrijke uitgangspunten van de campusontwikkeling.

De VU campus moet uiteraard ook gastvrij, veilig en comfortabel zijn voor studenten en medewerkers. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm door de vernieuwde inrichting van de gebouwen. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma wordt de campus meer en meer onderdeel van de stad. Naast de realisatie van nieuwe gebouwen worden de al bestaande gebouwen waar nodig verbouwd. De overlast wordt tot een minimum beperkt, maar is niet helemaal te voorkomen. Op de pagina Routebeschrijving vindt u de actuele omleidingen en routebeschrijvingen.

De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De VU campus heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek en biedt moderne labfaciliteiten (o.a. ML-I/II/III Labs en een Human Performance Lab met klimaatkamers). Vanaf 2021 kun je er ook naar theater of naar de film. Ook wordt de mogelijkheid geboden om op de campus een nieuw bedrijf te starten bij de Amsterdam Venture Studios, waarbij je gebruik kunt maken van de kennis, coaching en netwerk van onderzoekers en IXA. Op de VU Campus ben je in de nabijheid van talentvolle studenten.

VU-VUmc MASTERPLAN CAMPUSONTWIKKELING

Blijf op de hoogte van de (ver)bouwwerkzaamheden op de VU campus.

Bekijk de openingstijden en bezoekadressen van alle gebouwen op de VU campus.

Campus in ontwikkeling

 • Campusplein

  Het campusplein wordt het bruisend hart van de campus. Het krijgt een stedelijke, maar groene uitstraling en het nodigt uit om te ontmoeten en te ontspannen. Een buiten-huiskamer waar je op één van de terrassen of bankjes kunt werken of vergaderen met een kop koffie van bijvoorbeeld Doppio of de SPAR. Het plein krijgt een nog betere verbinding met Zuidas en op de campus komen meer cafés, sport- en culturele activiteiten in o.a. het Nieuwe Universiteitsgebouw. De ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan zo’n 600 auto’s en 1.600 fietsen.

  Ontmoeting is een sleutelbegrip bij de ontwikkeling van de campus. De VU campus faciliteert georganiseerde en spontane ontmoetingen tussen medewerkers, studenten en bezoekers. Daarnaast streven we naar een zo duurzaam mogelijke campus. Met de vernieuwing is de ambitie om 20 tot 30% meer groenvoorzieningen op het campusplein te realiseren. Dit gebeurt door het planten van meer gras en bomen en door het toevoegen van oppervlaktewater. In welke vorm wordt nog bekeken. Het toevoegen van water op het campusplein is naast recreatief ook functioneel. Het werkt verkoelend waardoor het bijdraagt aan een betere klimaatontwikkeling op het plein. Ook helpt het bij een betere waterhuishouding op de Zuidas.

  CAMPUS VERGROENT
  De herinrichting van de entree van het campusplein (ingang Van der Boechorststraat) is bijna afgerond. Het is de enige ingang waar je ook met de auto de campus op kunt. Het doel is het structureren van de vervoersstromen en het creëren van een veilige situatie. Dit is de start van de herontwikkeling en vergroening van het campusplein. Langs de route zijn volwassen bomen geplant. Hiermee is de campus weer groener en duurzamer geworden. Tijdens de herinrichting zijn ook de ondergrondse kabels en leidingen vervangen.

  DE GROENE STAD ALS HEALING ENVIRONMENT
  De hedendaagse maatschappij herontdekt de waarde van het groen in de stad. Steden zijn gevoelig voor extreme weersomstandigheden als wateroverlast en hitte. Warmte blijft in de stad hangen: vooral 's nachts koelen steden minder snel af dan hun omgeving. Het gemiddelde verschil kan op een warme zomerse dag oplopen tot meer dan 6 graden Celsius. De steden zijn dus ‘hitte-eilanden’ en daarmee een dankbaar onderwerp voor studies. Jolanda Maas (Sociale en Organisatie Psychologie) deed onderzoek naar 'De groene stad als healing environment'.

  AUTOLUW VERBLIJFSGEBIED
  De campus blijft een autoluw gebied door loopstromen en logistieke bewegingen helder te ordenen en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk van het plein te weren. Parkeren van auto’s en fietsen vindt ondergronds plaats in parkeergarages. Zo wil de VU een prettig verblijfsgebied realiseren en het campusgevoel versterken. Ondanks dat de campus al behoorlijk autoluw is, zal er altijd bestemmingsverkeer zijn.

 • Campus van de toekomst

  De campus van de toekomst is een autovrije, stedelijke omgeving met groene daken, pleinen, ondergrondse auto- en fietsgarages en open gebouwen. Binnen zie je wat er buiten gebeurt en buiten kom je elkaar tegen. Duurzaamheid komt terug in flexibele gebouwen, trias energetica en de kwaliteit van stedenbouw, architectuur en (technische) infrastructuur.

  TRIAS ENERGETICA
  De trias energetica is een stappenplan naar een duurzame energievoorziening. Hierbij moeten drie stappen in een logische volgorde worden doorlopen. Eerst besparen, want wat je bespaart hoef je ook niet op te wekken. Dan het inzetten van duurzame energie, want alles wat je duurzaam opwekt, legt geen beslag op eindige en vervuilende bronnen. En ten slotte moet datgene wat je nodig hebt uit fossiele bronnen, zo efficiënt en schoon mogelijk opgewekt worden.

  De vernieuwde VU Campus heeft alles in huis om op internationaal niveau concurrerend te blijven op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid. Kortom, de vernieuwde campus is een centrale plek op de Amsterdamse Zuidas waar alles samenkomt in een gastvrije, inspirerende en ambitieuze kennisstad.

 • Onderzoeksgebouw VU

  Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences en voor de afdelingen Natuurkunde, Neurowetenschappen en Aardwetenschappen. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties. Er gaan ongeveer 500 mensen werken. Het gebouw is ontworpen door CEPEZED. De bouw is inmiddels in volle gang. Samen met het 0|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw is het onderzoeksgebouw de vervangende nieuwbouw voor het verouderde W&N gebouw, dat in de nabije toekomst grotendeels wordt afgebroken.

  DUURZAME ONTWIKKELING
  Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie. De VU ambieert met het ontwerp van dit gebouw, het BREEAM Nieuwbouw Ontwerpcertificaat niveau Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen. Er komt een warmte koude opslag (WKO) in de bodem. Het dak wordt uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast zijn onder andere energiearme liften, led verlichting en waterbesparend sanitair voorzien.

 • Nieuwe Universiteitsgebouw

  Onderwijs, vergaderen, ontmoeten
  In het Nieuwe Universiteitsgebouw zijn onderwijszalen, studieplekken en een vergadercentrum. Op de begane grond komen diverse publieke voorzieningen. Vanaf 2021 kun je hier naar theater of naar de film. 

  Atrium en plint
  Het Atrium is ingericht met een pop-up voorziening van catering met een koffiebar. Aan de De Boelelaan komt het Cultuurcafé, waarin VU Griffioen en Rialto gaan samenwerken. Daarnaast komt een expo ruimte voor tentoonstellingen gekoppeld aan de wetenschap. Aan het Campusplein komt een grandcafé door een externe horeca partner. De definitieve ontwerpen voor de plint worden uitgewerkt, de realisatie is medio 2021 voorzien. In 2021 begint Rialto met de filmprogrammering en in september 2021 wordt Griffioen verwacht met haar theaterprogrammering.

  Innovatief
  Het door Team V Architectuur ontworpen duurzame, innovatieve en multifunctionele gebouw beslaat 31.000 m3 en is samen met het O|2 Labgebouw en het Onderzoeksgebouw VU de vervangende nieuwbouw voor het W&N gebouw. De gebruikers zijn de bètaonderzoeksgroepen zoals informatici en wiskundigen. Collegezalen zijn ook geschikt als theater- en filmzalen voor Rialto en Griffioen. Het hart van het gebouw is een atrium. 

  Duurzaam
  Het Nieuwe Universiteitsgebouw is een duurzaam gebouw dat de ambitie heeft om te voldoen aan de criteria voor het keurmerk Breeam Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen en met behulp van de toekomstige bewoners verder uitgewerkt. Zo onstaat een leefbaar, energiezuinig en levensduur bestendige omgeving.

  Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn van het gebied, heeft het gebouw een flora- en faunadak dat een verrijking is voor de natuur.  Maximaal duurzaam bouwmateriaal, natuurlijke energiebronnen (warmte en koude opslag), energiezuinige lichtbronnen en energiezuinige apparatuur zoals liften, roltrappen, armaturen, waterbesparend sanitair maken het gebouw optimaal duurzaam.

  Toekomstbestendig
  Het innovatieve ontwerp bevat een flexibele indeling waardoor het goed kan inspelen op de veranderende wensen en behoeften van gebruikers in de toekomst.