Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen verzorgt opleidingen op het gebied van bewegingswetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologie en Universitaire Pabo.

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Onderwijsaanbod

Overig onderwijsaanbod

 • Bijvakken

  Het is voor studenten van buiten de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en studenten van andere universiteiten mogelijk om een beperkt aantal bijvakken aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) te volgen. Het volgen van bijvakken is kosteloos. Oriënteer je vooraf of je voldoet aan de voor de betreffende cursus vereiste voorkennis. Informatie daarover is bij iedere cursus vermeld in de studiegids.

 • Contractonderwijs

  Wat is contractonderwijs?
  In principe kan iedere cursus middels contractonderwijs worden gevolgd door niet-studenten. De docent van een cursus beslist of het vak daadwerkelijk open staat voor niet-studenten.
  Uitzonderingen zijn de eindproducten van de opleidingen zoals B-theses, M-theses, scripties en onderzoeksprojecten.

  Contractonderwijs houdt in dat per te volgen cursus een contract wordt afgesloten. Met het contract wordt geregeld welke cursus gevolgd mag worden en wat de kosten daarvoor zijn. Tevens wordt het aantal te behalen studiepunten vermeld en mag er maximaal twee maal tentamen worden afgelegd.   

  Wie kan er deelnemen aan het contractonderwijs?

   U dient in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma’s
  1e bachelorjaarVWO-diploma
   Propedeusediploma HBO
   Doctoraaldiploma
   Bachelordiploma
   Masterdiploma
  2e bachelorjaar
  3e bachelorjaar
  Voor vakken uit het tweede en derde bachelorjaar geldt dat je voor bepaalde vakken, naast de hierboven genoemde diploma’s, moet beschikken over voorkennis van het vak (entreevoorwaarden). Zie hiervoor de studiegids.
    
  masteropleidingDeelnemers aan mastercursussen moeten in het bezit zijn van een relevant bachelor- of masterdiploma. 

  Beschikbaarheid van onderdelen
  De docent van de cursus beslist of een cursus gevolgd kan worden. Redenen om af te zien van contractstudenten hebben vaak te maken met de mogelijkheid practica en werkgroepen te volgen.

  Waar vind je welke informatiewebsite
  Studie-informatie is te vinden in de studiegids
  Eventuele entreevoorwaarden staan vermeld bij de cursus
  www.studiegids.vu.nl

  Wanneer en waar cursussen worden gegevenhttps://rooster.vu.nl 

  Kosten en betaling
  Per studiepunt wordt u € 100,- in rekening gebracht. De meeste cursussen omvatten 6 studiepunten. Dit bedrag is incusief het afleggen van het tentamen en maximaal één hertentamen. De betaling dient voor aanvang van de cursus door ons ontvangen te zijn. Eventuele literatuur en syllabi zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen zelf via bijvoorbeeld de VU-boekhandel te worden aangeschaft.

  Annulering van cursussen kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus.
  Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Faciliteiten
  Nadat je betaling ontvangen is krijg je toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas) gedurende het lopende collegejaar. Inloggegevens worden u per e-mail toegestuurd.

  Bewijs behaalde resultaten
  Na het succesvol afronden van het onderwijs, kan bij de centrale studentenbalie een gewaarmerkte cijferlijst worden aangevraagd, waarop vermeld staat:

  • de naam en vakcode van de gevolgde cursus(sen)
  • het behaalde resultaat
  • het aantal EC-studiepunten
  • de datum waarop de cursus is behaald

  Informatie
  Voor nadere inlichtingen over contractonderwijs kan je mailen naar studieadvies.fgb@vu.nl

  Aanmelden contractonderwijs
  Je kan je aanmelden voor contractonderwijs middels onderstaand digitaal aanmeldingsformulier.
  Een kopie van het diploma dient u digitaal mee te sturen met het online aanmeldformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk drie weken vóór de week waarin de cursus start.
  Heb je reeds aan de Vrije Universiteit een bachelor- of masterdiploma behaald, dan is het niet nodig om deze mee te sturen.

 • Hbo-schakelprogramma Bewegingswetenschappen

  Wat is het Hbo-schakelprogramma?
  Het digitale schakelprogramma Bewegingswetenschappen is een programma-op-maat voor getalenteerde en gemotiveerde hbo-studenten die versneld willen doorstromen naar een universitaire masteropleiding Bewegingswetenschappen van de VU.

  Als hbo-student kun je al vanaf het tweede jaar van je bacheloropleiding beginnen aan het schakelprogramma Bewegingswetenschappen. Doordat het schakelprogramma gebruik maakt van een digitale leeromgeving kun je het programma via afstandsonderwijs volgen wat de combinatie met je hbo-opleiding mogelijk maakt. Het schakelprogramma kun je volgen als:

  • versnelde opstap naar een universitaire masteropleiding Bewegingswetenschappen
  • minor binnen je eigen hbo-opleiding (afhankelijk van het aanbod binnen jouw studie) 

  Het schakelprogramma heeft een omvang van 30 EC en bevat de vijf standaard cursussen uit de pre-master. Na afronding van het schakelprogramma en een relevante hbo-opleiding kun je direct doorstromen naar de 1-jarige masteropleiding Human Movement Sciences: Sport, Excercise and Health. Voor de masteropleiding Human Movement Sciences (Research) geldt hetzelfde standaardprogramma maar gelden aanvullende eisen met betrekking tot behaalde resultaten en motivatie. Op dit moment is er een samenwerkingsverband met een aantal hbo-opleidingen afgesloten:
   
  Hogeschool van Amsterdam: Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sport, Management en Ondernemen (SM&O) en Oefentherapie Mensendieck
  Contactpersoon ALO: Hemke van Doorn
  E-mail:h.van.doorn@hva.nl

  Contactpersoon SM&O: René Randsdorp
  E-mail:i.d.m.randsdorp@hva.nl

  Contactpersoon Oefentherapie Mensendieck: Netty Winters
  E-mail: t.a.winters-prins@hva.nl

  Hogeschool Utrecht: Instituut voor bewegingsstudies (IBS)
  Contactpersoon Fysiotherapie: Matthijs Tuijt
  E-mail: matthijs.tuijt@hu.nl

  Hogeschool Leiden: Opleiding Fysiotherapie
  Contactpersoon: Babs Juriën
  E-mail: jurien.b@hsleiden.nl

  Windesheim: School of Human Movement & Sports (CALO)
  Contactpersoon: Mariëtte van Maarseveen
  E-mail: mjj.van.maarseveen@windesheim.nl

  Haagse Hogeschool: Opleiding Bewegingstechnologie (BT) en Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO)
  Contactpersoon BT: Herre Faber
  E-mail: h.faber@hhs.nl

  Contactpersoon HALO: Michiel Krijger  
  E-mail: m.krijger@hhs.nl

  Ben je afkomstig van één van bovengenoemde hbo-opleidingen en wil je meer weten over het schakelprogramma, neem dan contact om met de contactpersoon van jouw opleiding. Indien je niet studeert aan één van bovenstaande opleidingen, betekent het niet direct dat je uitgesloten bent van deelname. Informeer bij de coördinator van het schakelprogramma naar de mogelijkheden via schakelprogramma.fgb@vu.nl.

  Download de folder van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen.