Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

International Office

International Office

Het International Office is een onderdeel van Student- & Onderwijszaken en houdt zich bezig met de internationale mobiliteit van studenten en medewerkers. Het International Office bestaat uit drie afdelingen, met verschillende subafdelingen:

International Mobility

De afdeling International Mobility is verantwoordelijk voor het bevorderen van de internationale mobiliteit van studenten en medewerkers en de dienstverlening die daarbij hoort.

International Relations

De afdeling International Relations draagt bij aan de missie van de VU vanuit een internationaal perspectief. Het team implementeert science diplomacy op de VU en bouwt zo aan duurzame en vruchtbare internationale relaties.

Centre for International Cooperation

Het Centre for International Cooperation (CIS) initieert, coƶrdineert en (mede)implementeert programma's en projecten op het gebied van capaciteitsopbouw, onderwijs, onderzoek en outreach in samenwerking met partners (universiteiten, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties) in Afrika, Aziƫ en Latijns-Amerika.

Onze missie

Innovatie is erg belangrijk voor VU Amsterdam. De universiteit verandert voortdurend en past zich aan om te voldoen aan de eisen van de internationale gemeenschap, door haar programma's en campus te transformeren met Engelstalige cursussen en Engelstalige activiteiten en projecten. We zijn ook trots op onze diverse studenten en medewerkers.

Het verder bevorderen van diversiteit onder inkomende en uitgaande medewerkers en studenten is een belangrijk aandachtspunt voor het International Office. Het International Office verstrekt ook alle benodigde informatie aan internationale studenten over aanvraagprocedures, het vinden van huisvesting, het regelen van visa en werkvergunningen en alles wat zij verder nodig hebben voor, tijdens en na hun verblijf in Amsterdam.

Internationalisering

We worden op de VU steeds meer een gemeenschap met een internationale cultuur, waar studenten en medewerkers met verschillende achtergronden en nationaliteiten elkaar ontmoeten. Door actief de maatschappelijke betrokkenheid van studenten en medewerkers te stimuleren, bevordert de VU interdisciplinaire, grensoverschrijdende academische samenwerking en internationale uitwisseling. Zowel de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek als van onze maatschappelijke betrokkenheid floreert door internationalisering.

Om (internationale) studenten voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan, besteden we op de VU veel aandacht aan internationalisering van het onderwijs. Voor internationaal onderzoek zijn diverse subsidies beschikbaar, en ook internationale samenwerking is belangrijk.

Lees meer in de internationaliseringstrategie 2020-2025.

Partnernetwerken

Managementteam International Office

De subafdelingen binnen het International Office worden aangestuurd door de volgende personen

Wendy Maat

Hoofd International Mobility

Henk van den Heuvel

Directeur CIS

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op

Contactinformatie van de verschillende teams binnen het International Office