Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Internationalisering: Samenwerking

Internationale samenwerking is van groot belang voor Vrije Universiteit Amsterdam.

Hier geven wij op verschillende manieren invulling aan.

Voorbeelden van internationale samenwerking

 • Aurora netwerk

  VU Amsterdam is de trotse co-founder van het Aurora netwerk, een consortium van onderzoeksuniversiteiten die zich sterk inzetten voor de sociale impact van hun activiteiten, met een geschiedenis van betrokkenheid bij de samenleving.

  Onze visie is om academische excellentie in onderwijs en onderzoek te gebruiken om maatschappelijke verandering te beïnvloeden. Door gebruik te maken van bestaande educatieve concepten in de Alliance, zoals Community Service Learning en Entrepreneurship, proberen we samen te werken en elkaars inspirerende educatieve omgevingen te versterken.

 • University Social Responsibility Network (USRN)

  Vanuit de overtuiging dat universiteiten verplicht zijn samen te werken om de economische, sociale, culturele en ecologische uitdagingen in de wereld aan te pakken en oplossingen te vinden om onze wereld rechtvaardiger, inclusiever, vreedzamer en duurzamer te maken, werd in 2015 het University Social Responsibility Network (USRN) opgericht. Het is een wereldwijd netwerk voor de bevordering van maatschappelijke verantwoordelijkheid als kernonderdeel van de academische missie. De missie van USRN past goed bij de VU en zal ons helpen onze strategische doelen te realiseren. Het netwerk telt momenteel 20 leden en wij zijn het eerste Nederlandse USRN lid.

 • Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS)

  Het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) van de Vrije Universiteit Amsterdam initieert, faciliteert en co-implementeert projecten in capacity building, onderzoekssamenwerking en onderwijs met een sterke toewijding aan de Sustainable Development Goals (SDG's). CIS heeft een uitgebreid netwerk voor internationale samenwerking, waaronder academische instellingen, overheidsinstellingen, NGO's en het midden- en kleinbedrijf in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun programma's focussen op voedsel, voeding en duurzaam landbeheer;
  ICT voor ontwikkeling; Conflictoplossing en bemiddeling; goed bestuur en democratisering en veiligheid en rechtsstaat. CIS hanteert een interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak in het vervullen van zijn rol als een centrale hub, waar onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten. 

 • Erasmus+ projecten

  De Vrije Universiteit wil divers, duurzaam en ondernemend zijn. Het Erasmus+programma helpt de VU om deze strategische doelen te bereiken. Internationaal samenwerken, internationale partnerschappen en uitwisselingen; het draagt allemaal bij aan innovatie en diversiteit op onze campus. Dankzij het Erasmus+ programma kunnen studenten en medewerkers bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen.

  Studenten en staf kunnen een beurs krijgen voor een uitwisseling met een buitenlandse universiteit. Ook ontvangt VU financiering voor verschillende onderwijsprojecten. Bezoek www.vu.nl/erasmus voor meer informatie over beurzen of voorbeelden van VU projecten die zijn (mede)gefinancierd door Erasmus+.

 • Uitwisselingspartners

  De VU heeft een netwerk van ruim 200 buitenlandse universiteiten binnen en buiten Europa, waarmee we studenten uitwisselen. Om studentmobiliteit mogelijk te maken hebben we contracten met deze uitwisselingspartners. Sommige contracten zijn voor studenten van alle studiegebieden, andere contracten zijn alleen voor specifieke studies, bijvoorbeeld rechten of bedrijfskunde. Op de Study Abroad Map vind je een overzicht van alle uitwisselingspartners, inclusief aantal beschikbare plekken en studievelden.

 • Ontvangen van buitenlandse delegaties/bezoekers

  De VU verwelkomt regelmatig vertegenwoordigers van buitenlandse instellingen op verschillende niveaus in de organisatie. Voorbeelden zijn: 

  • bestuurlijke missies waarbij het CvB of het facultair bestuur betrokken bij is;
  • contactpersonen van onze strategische partners, netwerken of van de International Offices van onze uitwisselingspartners;
  • individuele bezoekers voor onze onderzoekers;
  • samenwerkingspartners zoals wervingsagenten die wij inzetten voor de werving van studenten.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op

Contactinformatie van de verschillende teams binnen het International Office