Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Internationalisering: Samenwerking

Internationale samenwerking is van groot belang voor Vrije Universiteit Amsterdam. Hier geven wij op verschillende manieren invulling aan.

AURORA NETWERK EN AURORA ALLIANCE

VU Amsterdam is de trotse co-founder van het Aurora netwerk, een consortium van onderzoeksuniversiteiten die zich sterk inzetten voor de sociale impact van hun activiteiten, met een geschiedenis van betrokkenheid bij de samenleving.

Voortgekomen uit dit netwerk, maken we nu deel uit van de Aurora Alliance, een door Erasmus+ geselecteerd European Universities Initiative. Onze visie is om academische excellentie in onderwijs en onderzoek te gebruiken om maatschappelijke verandering te beïnvloeden. Door gebruik te maken van bestaande educatieve concepten in de Alliance, zoals Community Service Learning en Entrepreneurship, proberen we samen te werken en elkaars inspirerende educatieve omgevingen te versterken.

CENTRUM VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING (CIS)

Het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) van de Vrije Universiteit Amsterdam initieert, faciliteert en co-implementeert projecten in capacity building, onderzoekssamenwerking en onderwijs met een sterke toewijding aan de Sustainable Development Goals (SDG's).

CIS heeft een uitgebreid netwerk voor internationale samenwerking, waaronder academische instellingen, overheidsinstellingen, NGO's en het midden- en kleinbedrijf in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun programma's focussen op voedsel, voeding en duurzaam landbeheer; ICT voor ontwikkeling; Conflictoplossing en bemiddeling; goed bestuur en democratisering en veiligheid en rechtsstaat. CIS hanteert een interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak in het vervullen van zijn rol als een centrale hub, waar onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten. 

UITWISSELINGSPARTNERS

In de internationale context geldt "je bent met wie je samenwerkt": onze internationale positie en profilering worden medebepaald door onze keuze van uitwisselingspartners (overzicht). De VU streeft ernaar een portfolio op te bouwen van onderzoeksuniversiteiten die goed onderwijs bieden, en bij voorkeur in de top 200 van de bepalende internationale rankings staan.

ONTVANGEN VAN BUITENLANDSE DELEGATIES/BEZOEKERS

De VU verwelkomt regelmatig vertegenwoordigers van buitenlandse instellingen op verschillende niveaus in de organisatie. Voorbeelden zijn: 

  • bestuurlijke missies waarbij het CvB of het facultair bestuur betrokken bij is;
  • contactpersonen van onze strategische partners, netwerken of van de International Offices van onze uitwisselingspartners;
  • individuele bezoekers voor onze onderzoekers;
  • samenwerkingspartners zoals wervingsagenten die wij inzetten voor de werving van studenten.