Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De rol van data, modellen en technologie

Module 4 Compliance: Kwantitatief Integriteitsmanagement

Wil je je kennis als compliance professional verder ontwikkelen? Volg dan module 4 Compliance & Integriteit Management: Kwantitatief Integriteitsmanagement

In deze module wordt ingegaan op de rol van data, modellen en technologie. Uitgangspunt is dat deze een tweeledige rol hebben: enerzijds bieden deze instrumenten om de organisatie beter te doorgronden, anderzijds zijn ze zelf onderhevig aan compliance- en integriteitsrisico's. De normale bedrijfsvoering genereert een rijkdom aan data. Studenten krijgen inzicht in de relevante juridische, organisatorische, technologische en ethische aspecten bij deze data. Het gebruik van data is gebonden aan wet- en regelgeving. Ook is een gedegen technologische en organisatorische infrastructuur nodig om op gepaste wijze met deze gegevens om te gaan. Ten slotte moet deze data altijd in de juiste context gezien worden, rekening houdend met de organisatiecultuur en gestelde normenkaders. 

Modellen helpen organisaties om beslissingen te nemen en processen te automatiseren. Deze modellen hebben zodoende significante impact op de manier waarop de organisatie zich verhoudt tot haar stakeholders. Studenten krijgen inzicht in de fundamenten van modelbouw en -controle met een nadruk op integriteitsprincipes. Daarnaast wordt ingegaan op hoe modellen helpen om compliance- en integriteitrisico's structureel te identificeren, zoals in het thematische college Financieel-economische Criminaliteit.

Afsluitend aan deze module en terugziend op de hele opleiding volgt een Vaardighedencollege Dynamiek in de Board waarin de opgedane kennis ingezet wordt in een gesimuleerd gesprek met bestuurders/ boarddirectors.

Wat levert het volgen van de module je op?

 • Je leert compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair te benaderen.
 • Je bent in staat compliance- en integriteitsrisico's te identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische beheersingsmaatregelen.
 • Je bent in staat een data-gedreven kritische discussie mogelijk te maken rond de knelpunten in cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren.
 • Je kunt vaststellen in hoeverre de binnen de organisatie voorgestelde modellen en afstelling van tooling aanvaardbaar zijn, overeenkomstig wet- en regelgeving, alsmede de waarden en normen van de organisatie.
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen in jouw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context.
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting via het schrijven van essays.

Module 4 Kwantitatief Integriteitsmanagement in het kort: 

 • Startdatum: januari
 • Duur: 5 maanden
 • Tijdsinvestering: zelfstudie 12-14 uur per week
 • Colleges: maandagavond
 • Kosten: €5.495
 • PE-punten: 5 PE-punten per gevolgd college
 • Vorm: hybride, zowel klassikaal als online
 • Deadline aanmelding: voor 1 december.  Wil je je na deze datum toch aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk alle toelatingseisen, kosten & praktische informatie

Bekijk de andere modules

Executive Master of Compliance & Integrity Management 

Module 1: People & Human Behavior

Module 2: Organizations & Risk management

Module 3: Regulation, supervision & enforcement

Alle beschikbare informatie die ook relevant en van toepassing is op het volgen van een afzonderlijke module (inzake Accreditatie, titel, PE-punten, conceptrooster etc.) is te vinden via Compliance en Integriteit Management.

Ontdek Compliance & Integriteit Management

Alumni aan het woord

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons