Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Tijdens deze masterclass Aanbestedingsrecht staat het volgende onderwerp centraal: 'Wezenlijke wijziging van overheidsopdrachten'.

Tijdens deze masterclass staat het proefschrift van Erik Plas centraal dat gaat over de wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht. Een onderwerp dat zowel in de wetenschap als in de praktijk nog altijd de nodige discussies oproept. Erik bespreekt in zijn proefschrift de rol van de wezenlijke wijziging in alle stadia van de Europees aanbestede overeenkomst: van het opstellen van de aanbestedingsstukken tot aan de gevolgen van een wezenlijke wijziging tijdens de uitvoering van een aanbestede overeenkomst.  

Tijdens deze masterclass wordt meer in het bijzonder ingegaan op het onderdeel van het proefschrift waarin Erik op zoek gaat naar de mogelijkheden die artikelen  2.163b t/m 2.163g lid 1 van de Aanbestedingswet bieden, maar ook de grenzen die daarin worden gesteld. Erik meent dat de wijzigingsmogelijkheden sinds 2016 aanmerkelijk zijn vergroot en ook dat dit in de praktijk nogal eens niet (genoeg) wordt onderkend.

In het tweede deel van de masterclass zal Paul Heijnsbroek reflecteren op het proefschrift.

Aan het einde van deze masterclass kunnen deelnemers hopelijk in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot deze materie. Meer in het bijzonder kunnen zij na deze masterclass antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

  • in welke gevallen een Europees aanbestede overeenkomst mag worden gewijzigd;
  • wat het toepassingsbereik van deze artikelen is en welke discussies hierover nog bestaan;
  • wat enkele praktische handvatten zijn om met wijzigingsvraagstukken om te gaan.

Sprekers
- Mr. dr. Erik Plas, advocaat bij Infense Advocaten te Deventer
- Mr. dr. Paul Heijnsbroek, advocaat bij Straatman Koster advocaten te Rotterdam.

Cursusleiding

De inhoudelijke coördinatie is in handen van prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en mr. Sophie Prent, universitair docent Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd door onderzoekers van het CPC en door experts uit de advocatuur en de inkoop- en aanbestedingspraktijk. 

Meer informatie over deze masterclass
Resultaat
Data, kosten en contact

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels 30 jaar ervaring als onderzoeker, docent en in de rechtspraktijk op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht.

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is universitair docent Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portret Sophie Prent

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto