Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Thema: de redelijk handelende aanbesteder.

Tijdens deze masterclass komt de thematiek aan de orde die centraal staat in het proefschrift van Sophie Prent ‘De redelijk handelende aanbesteder. Over de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure’. In dit proefschrift wordt aan de hand van een tweetal overkoepelende onderwerpen namelijk ‘herstel van fouten in inschrijvingen’ en ‘het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van een aanbestedingsprocedure’ geprobeerd een antwoord te geven op de vraag wat de precieze rol is van het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure.

De premisse bij het schrijven van dit proefschrift is geweest dat er rechtsonzekerheid bestond over hoe het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht zich bij een aanbestedingsprocedure tot elkaar verhouden en hoe de interactie tussen deze rechtsgebieden plaatsvindt. Ook bestond er onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht en of deze niet als ‘neven’-effect hebben dat zij gedeeltelijk dezelfde belangen beschermen als het Nederlands verbintenissenrecht beoogt te beschermen.

In het eerste deel van de masterclass zal Sophie Prent bespreken hoe zij het onderzoek heeft aangepakt en wat haar belangrijkste bevindingen zijn geweest. Tijdens het tweede deel van de masterclass zal Arthur van Heeswijck een aantal deelonderwerpen uit het proefschrift nader belichten.

Aan het einde van deze masterclass bent u hopelijk in staat in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken over wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure. Meer in het bijzonder kunt u na deze masterclass ten aanzien van genoemde thema’s antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

  • welke precieze rol speelt het verbintenissenrecht (aanvullend op het aanbestedingsrecht) bij een aanbestedingsprocedure? Meer in het bijzonder: wanneer moet worden voor de oplossing van conflicten worden teruggevallen op het Nederlands verbintenissenrecht?;
  • op welke manier kleurt de aanbestedingsrechtelijke context de verbintenisrechtelijke verplichtingen die aan de orde zijn tijdens de aanbestedingsprocedure?;
  • wat is de precieze reikwijdte van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht bij een aanbestedingsprocedure?

Sprekers tijdens deze masterclass zijn:
- mr. A (Arthur) van Heeswijck, advocaat bij Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat te Heerenveen;
- mr. dr. S. (Sophie) Prent, universitair docent aan de Afdeling Privaatrecht van de VU Amsterdam.

De gedachtewisseling wordt tijdens deze masterclass gemodereerd door prof. mr. Chris Jansen.

Cursusleiding
De inhoudelijke coördinatie is in handen van prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en mr. dr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd door onderzoekers van het CPC en door experts uit de advocatuur en de inkoop- en aanbestedingspraktijk.   

Meer informatie over deze masterclass
Resultaat
Data, kosten en contact

prof. mr. Chris Jansen

prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in lesgeven op het gebied van Contractenerecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht, zowel regulier als postacademisch.

Portretfoto van Chris Jansen

mr. dr. Sophie Prent

mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten