Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Pensioenrecht nu en in de toekomst

Lees hier alle praktische informatie die relevant is voor de leergang Pensioenrecht.

Start
De leergang start op dinsdag 15 maart 2022.

Data bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op 15, 22 en 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april, 10, 17 en 24 mei, 6, 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 8 en 15 november 2022.
Toetsen in de vorm van een thuisopdracht vinden plaats op 7 juni (8 juli herkansing) en 29 november 2022 (16 december herkansing). Inleveren conceptpaper: 31 januari 2023, inleveren definitief paper: 7 maart 2023. Presentatiedag: 4 april 2023.

Inschrijven
Via het online inschrijfformulier. 

Let op
: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?  
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl

Locatie
De leergang Pensioenrecht die start in het voorjaar 2022 wordt blended aangeboden; fysiek onderwijs wordt hierbij gecombineerd met online onderwijs. Sommige colleges en bijeenkomsten vinden daarom alleen online plaats, terwijl andere colleges fysiek op de VU in Amsterdam worden aangeboden. De docenten geven er de voorkeur aan dat u bij alle colleges die op locatie worden aangeboden ook daadwerkelijk fysiek aanwezig bent.  

Indien u om een bepaalde reden een college echter niet op locatie kunt volgen, kunt u bij uitzondering het college live online via Zoom volgen. Mocht u hiervoor kiezen, dan verzoeken wij u dit in verband met de catering uiterlijk een week voor ieder college aan te geven middels het formulier Online colleges bijwonen. De link naar dit formulier ontvangt u na verwerking van uw aanmelding voor deze leergang.

Bekijk hier alle informatie rondom fysiek en online onderwijs

Planning
Bekijk de de planning voorjaar 2022. Let op: data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers.

Prijs
€ 10.995,- (prijs 2022) inclusief cursusmateriaal, het handboek Asser Pensioen, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Na afloop ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele rechtspraak en het wetgevingsoverzicht. Bekijk hier onze actuele kortingen.

Leden van de Pensioen Netwerk Groep ontvangen een korting van € 150,- op de inschrijving. Wilt u bij inschrijving aangeven dat u lid bent van de PNG?

Vakiteratuur
In principe ontvangt u al het noodzakelijke cursusmateriaal van de VU Law Academy. Hand-outs van presentaties ontvangt u digitaal op Canvas. 

Punten
62 opleidingspunten - voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Diploma
U rondt de leergang af door een paper te schrijven, die u in een openbare zitting verdedigt voor een examencommissie. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma. (U mag uw paper verdedigen als u de examens van module 1, 2 en 3 met een voldoende hebt afgerond.)

Examen/paper
De leergang Pensioenrecht bestaat uit 6 thema's met in totaal 17 colleges en 2 tussentijdse tentamens. Ter finale afronding van de leergang schrijven de cursisten een paper of werkstuk dat zij in een openbare zitting ten overstaan van een examencommissie verdedigen. De gemiddelde studiebelasting voor het schrijven van een paper voor de leergang bedraagt 56 uur.

Herkansing
Voor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.

Titel
Als u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPj.

Digitale leeromgeving
Het onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.

Gerelateerd aanbod 


Meer informatie over deze leergang

Inleiding
Inhoud
Resultaat

Veelgestelde vragen

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto