Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Pensioenrecht nu en in de toekomst

Lees hier alle praktische informatie die relevant is voor de leergang Pensioenrecht.

De leergang start 14 maart 2023.

Data bijeenkomsten en planning
Data colleges: 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april, 25 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, 5 sept., 19 sept., 26 sept., 10 okt. en 7 nov. 2023

Bekijk hier de planning voorjaar 2023 met alle data, onderwerpen en docenten. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van de planning.

Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier. 

Let op
: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?  
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl

Locatie
Deze leergang vindt plaats aan de VU Amsterdam.
De colleges van deze leergang zijn erop ingericht om op locatie aan deel te nemen. De kwaliteit van het onderwijs staat bij de VU Law Academy altijd voorop en onze docenten geven er dan ook de voorkeur aan dat u bij alle colleges op locatie aanwezig bent. Interactie tussen docent en cursisten en cursisten onderling speelt een belangrijke rol in de overdracht en in het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast is uit onderzoek onder onze cursisten gebleken dat juist om deze reden de behoefte aan fysiek onderwijs zeer groot is. 

Indien u vanwege corona-gerelateerde klachten niet naar de VU kunt komen, maar wel in staat bent om live online mee te kijken naar het college, dan is dit bij uitzondering mogelijk. Na de verwerking van uw aanmelding voor deze leergang zal u meer informatie ontvangen over hoe u in deze gevallen online aan een college kunt deelnemen.

Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers.

Prijs
€ 10.995,- (prijs 2023) inclusief cursusmateriaal, het handboek Asser/Lutjens Pensioen, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Na afloop ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele rechtspraak en het wetgevingsoverzicht. Bekijk hier onze actuele kortingen.

Leden van de Pensioen Netwerk Groep ontvangen een korting van € 150,- op de inschrijving. Wilt u bij inschrijving aangeven dat u lid bent van de PNG?

Vakliteratuur
Het cursusmateriaal en de hand-outs worden digitaal aangeboden op de digitale leeromgeving Canvas. De boeken Asser 7-XI Pensioen en Pensioenwetgeving 2023 worden per post naar u verstuurd. 

Digitale leeromgeving
Het onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.

Opleidingspunten
63 opleidingspunten - voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Diploma
U rondt de leergang af door een paper te schrijven, die u in een openbare zitting verdedigt voor een examencommissie. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma. (u mag uw paper verdedigen als u de examens van module 1, 2 en 3 met een voldoende hebt afgerond.)

Examen/paper
De leergang Pensioenrecht bestaat uit 6 thema's met in totaal 16 colleges en 2 tussentijdse tentamens. Ter finale afronding van de leergang schrijven de cursisten een paper of werkstuk dat zij in een openbare zitting ten overstaan van een examencommissie verdedigen. De gemiddelde studiebelasting voor het schrijven van een paper voor de leergang bedraagt 56 uur.

Herkansing
Voor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.

Titel
Als u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPJ). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPJ.


Gerelateerd aanbod 


Meer informatie over deze leergang

Inleiding
Inhoud
Resultaat

Veelgestelde vragen

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto