Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Pensioenrecht nu en in de toekomst

Lees hier alle praktische informatie die relevant is voor de leergang Pensioenrecht.

De leergang start weer in het voorjaar 2025.

Data bijeenkomsten en planning
Bekijk hier de planning voorjaar 2024 met de data, onderwerpen en docenten. Data voor het voorjaar 2025 worden later bekend gemaakt.
Na aanmelding ontvangt u per e-mail uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van de planning.Let op: alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Interesse? Ontvang de planning in uw mailbox
Heeft u interesse en wilt u een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe planning of andere gegevens over deze leergang beschikbaar zijn? Laat dan uw gegevens achter op dit interesseformulier
 
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier. 

Heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?  
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl

Locatie
Het programma van deze leergang is hybride. Dit betekent dat sommige bijeenkomsten online zullen plaatsvinden en andere fysiek aan de VU Amsterdam.

De fysieke colleges van deze leergang zijn erop ingericht om op locatie aan deel te nemen. De kwaliteit van het onderwijs staat bij de VU Law Academy altijd voorop en onze docenten geven er dan ook de voorkeur aan dat u bij deze colleges op locatie aanwezig bent. Interactie tussen docent en cursisten en cursisten onderling speelt een belangrijke rol in de overdracht en in het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast is uit onderzoek onder onze cursisten gebleken dat juist om deze reden de behoefte aan fysiek onderwijs zeer groot is.

Bekijk hier alle informatie rondom fysiek en online onderwijs

Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers.

Prijs
€ 11.695,- (prijs 2024, vrijgesteld van BTW) inclusief consumpties en examengeld. Exclusief studeiboeken, de kosten zijn ongeveer €380,-.  Na afloop ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele rechtspraak en het wetgevingsoverzicht.

- leden van de Pensioen Netwerk Groep ontvangen een korting van € 150,- op de inschrijving. Wilt u bij inschrijving aangeven dat u lid bent van de PNG?
- Bent u lid van de Pratizijns-sociëteit? Dan komt u in aanmerking voor korting. Zie het overzicht met de actuele kortingen.

Bekijk onze actuele kortingen

Vakliteratuur
Het digitale cursusmateriaal en de hand-outs worden digitaal aangeboden op de digitale leeromgeving Canvas. Daarnaast wordt er in deze leergang gebruik gemaakt van de boeken Asser 7-XI Pensioen en Pensioenwetgeving 2024. Deze dient u zelf aan te schaffen. Wij advsieren u de boeken pas aan te schaffen zodra bekend is welke uitgave in de leergang gebruikt wordt.

Digitale leeromgeving
Het onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.

Opleidingspunten
63 opleidingspunten - voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Diploma
U rondt de leergang af door een werkstuk te schrijven, die u in een openbare zitting verdedigt voor een examencommissie. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma. (u mag uw werkstuk verdedigen als u de twee tussentijdse tentamens van de leergang met een voldoende hebt afgerond.)

Examen/werkstuk
De leergang Pensioenrecht bestaat uit 6 thema's met in totaal 16 colleges en 2 tussentijdse tentamens. Ter finale afronding van de leergang schrijven de cursisten een werkstuk dat zij in een openbare zitting ten overstaan van een examencommissie verdedigen. De gemiddelde studiebelasting voor het schrijven van een werkstuk bedraagt 56 uur.

Herkansing
Een deelnemer van een leergang heeft recht op twee herkansingsmogelijkheden. De eerste herkansing krijgt men indien het tentamen/ examen niet met een voldoende wordt beoordeeld.  Een tweede herkansing is alleen mogelijk als het tentamen/examen én de eerste herkansing met een onvoldoende zijn beoordeeld. Er geldt géén herkansing bij voldoende resultaten.

Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tentamen/examen wordt €200,- in rekening gebracht.

Titel
Als u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPJ). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPJ.


Gerelateerd aanbod 


Meer informatie over deze leergang

Inleiding
Inhoud
Resultaat

Veelgestelde vragen

 • Vraag 1: Indien ik ziek ben, kan ik het college dan online volgen?

  Als u ziek bent dient u dit tijdig door te geven aan de leergang coördinator. U krijgt dan de mogelijkheid om online met het college mee te kijken en te luisteren. Het is echter niet mogelijk om actief deel te nemen aan discussies en u kunt geen vragen stellen aan de docent (mondeling of via de chat). Bent u advocaat en wilt u NovA opleidingspunten ontvangen voor online aanwezigheid tijdens dit college, dan is dit mogelijk. In dat geval ontvangt u na afloop een korte toets. De NOvA verplicht ons uw aanwezigheid te toetsen.

  Tevens zal de powerpointpresentatie geplaatst worden op onze digitale leeromgeving Canvas.

 • Vraag 2: Indien ik na het lezen van de website nog een vraag heb, bij wie kan ik deze stellen?

  Als u na het lezen van de brochure en de informatie op de website nog extra informatie wilt ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen met de VU Law Academy via 020 598 6255. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl Wij streven ernaar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.

 • Vraag 3: Hoeveel colleges mag ik missen zonder dat mijn deelname aan het examen of werkstuk in gevaar komt?

  Voor de leergang Pensioenrecht geldt geen aanwezigheidsplicht. Echter, het is wel sterk aanbevolen alle colleges bij te wonen. 

 • Vraag 4: Gelden er specifieke toelatingseisen voor deze leergang?

  De leergang richt zich op advocaten en andere juristen die zich het pensioenrecht eigen willen maken of hun inzicht in het pensioenrecht verder willen verdiepen. Hiermee is de leergang geschikt voor juristen en academici werkzaam bij organisaties die met de pensioenwetgeving te maken hebben (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, administratiekantoren, vakbonden, werkgeversorganisaties, ministeries, advieslichamen, banken, consultancy-organisaties, actuariële advieskantoren, fiscale advieskantoren, accountantskantoren, deelnemersraden, ondernemingsraden e.d.). Aan deze leergang kunnen ook andere academici deelnemen als zij door opleiding of werkervaring deze leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het c.v. en eventueel een intakegesprek. 

  U kunt uw cv sturen naar vulaw@vu.nl Wij streven ernaar u binnen twee weken te informeren. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.

 • Vraag 5: Ik heb een vraag over een factuur of een betalingstermijn, waar kan ik deze vraag stellen?

  Vragen over de factuur of de betalingstermijn kunt u stellen door het sturen van een e-mail naar: vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar uw vragen binnen twee werkdagen te behandelen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ilse Herweijer via 020 598 6255.

 • Vraag 6: Bestaat er een mogelijkheid tot herkansing wanneer ik niet ben geslaagd voor het werkstuk of examen?

  Een deelnemer van een leergang heeft recht op twee herkansingsmogelijkheden. De eerste herkansing krijgt men indien het tentamen/ examen niet met een voldoende wordt beoordeeld.  Een tweede herkansing is alleen mogelijk als het tentamen/examen én de eerste herkansing met een onvoldoende zijn beoordeeld. Er geldt géén herkansing bij voldoende resultaten.
  Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tentamen/examen wordt €200,- in rekening gebracht. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694. Wij streven ernaar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.

 • Vraag 7: Hoe weet ik of er nog plaats is bij de leergang?

  Om u de meest actuele gegevens te kunnen verstrekken, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 020 598 6255. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.

 • Vraag 8: Wanneer ontvang ik het digitale cursusmateriaal?

  Wij streven ernaar het digitale cursusmateriaal twee weken voor aanvang van het college aan u te verstrekken.

 • Vraag 9: Tot wanneer kan ik me nog uitschrijven? Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

  Zie onze annuleringsvoorwaarden, die staan vermeld in de Algemene Voorwaarden van de VU Law Academy. In de annuleringsvoorwaarden is beschreven of u uw inschrijving kunt wijzigen en welke termijnen aan de annulering zijn verbonden.

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto