Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Pensioenrecht nu en in de toekomst

De leergang Pensioenrecht wordt al 20 jaar aangeboden bij de Vrije Universiteit, koploper als het gaat om cursussen en opleidingen pensioenrecht. Hierdoor hebben onze docenten haarfijn op het netvlies welke kennis van belang is voor uw dagelijkse werkpraktijk. De inhoud van het programma wordt afgestemd op de actualiteiten en in de lessen wordt er volop geleerd van en met andere pensioendeskundigen. Door deze gezamenlijke verdieping is de leergang Pensioenrecht bij uitstek een gelegenheid om uw netwerk binnen dit dynamische rechtsgebied uit te breiden.

Programma
Bekijk alle thema's en onderwerpen in het programma-overzicht onderaan deze pagina.

Lesmethode

De leergang Pensioenrecht die start in het voorjaar 2022 wordt blended aangeboden; fysiek onderwijs wordt hierbij gecombineerd met online onderwijs. Sommige colleges en bijeenkomsten vinden daarom alleen online plaats, terwijl andere colleges fysiek op de VU in Amsterdam worden aangeboden. 

Tijdens het fysieke onderwijs discussieert en debatteert u in (kleinere) groepen over vraagstukken en casusposities om uw inzicht te verdiepen. De exacte invulling van deze lessen zal mede afhankelijk zijn van de omstandigheden en beperkingen wat betreft fysiek samenzijn. Per thema streven we naar ten minste één fysieke les van een volledige dag. Deze dag biedt niet alleen ruimte om gezamenlijk diep een onderwerp in te duiken, maar ook om tijdens de lunch te netwerken. 

Tijdens het online onderwijs krijgt u met name uitleg, verdieping, duiding van rechtspraak en (nieuwe) wetgeving, en vindt er een bespreking van praktijkvragen plaats. Een deel van de online lessen kan opgenomen worden zodat deze op een eigen gekozen tijd beluisterd kunnen worden. Deze opnames kunt u gebruiken als inleiding op real time lessen waarbij u online of fysiek aanwezig bent.
Naast de reguliere lessen kunt u aan extra online contactmomenten deelnemen. In deze online contactmomenten krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen en wordt er antwoord gegeven op eerder gestelde vragen uit voorgaande colleges. Eveneens worden deze contactmomenten gebruikt om in te zoomen op actuele ontwikkelingen, wetgeving en rechtspraak. 

De voorbereiding van een college kost ongeveer 3 tot 5 uur, dit is exclusief het volgen van het college en het maken van de twee toetsen. 


Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, advocaat DLA Piper NV en mr. Monique van der Poel, advocaat pensioenrecht EPB-Law en senior-onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Samen met een team van docenten uit de wetenschap en praktijk zorgen zij voor een optimale mix van theoretische kennis en inzichten uit de praktijk.
Bekijk hier het overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Lesmateriaal
Het materiaal bestaat uit het Handboek Asser/Lutjens Pensioen, andere publicaties, rechtspraak, standpunten van toezichthouders, wetgeving en kamerstukken. Het precieze materiaal wordt in het programma nader bekend gemaakt en zal gedurende de leergang geactualiseerd worden. Hiernaast verschijnt frequent de nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele informatie.

Afronding van de leergang
Er zijn twee tussentijdse tentamens met vragen over casusposities. Om de leergang met goed gevolg af te ronden schrijft u daarnaast een paper dat u voor de examencommissie mondeling verdedigt. Omdat een paper – gewoonlijk – een deelonderwerp van het pensioenrecht betreft, zijn de tussentijdse tentamens bedoeld om kennis over het pensioenrecht in bredere zin te toetsen. Papers worden, met eigen instemming van de auteur, gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Pensioenrecht. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen om uw paper te publiceren in vaktijdschriften. Vele deelnemers aan de leergang Pensioenrecht hebben van deze kans gebruik gemaakt en hun werk laten publiceren.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. dr. Erik Lutjens & mr. Monique van der Poel

Prof. dr. Erik Lutjens & mr. Monique van der Poel

Prof. dr. Erik Lutjens is hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, advocaat DLA Piper NV.
Mr. Monique van der Poel is advocaat pensioenrecht EPB-Law en senior-onderzoeker aan de Vrije Universiteit.

Erik en Monique

Introductie

 • Pensioenstelsel, nu en volgens Pensioenakkoord – in algemene zin -prof. dr. Erik Lutjens
 • Karakters pensioenregeling
 • Fiscale behandeling -prof. dr. Herman Kappelle

Stellingen, discussie over thema’s, groepsgewijs en plenaire terugkoppeling -mr. Monique van der Poel

Thema 1 - Tot stand brengen en toegang tot pensioenregeling

 • Pensioenovereenkomst, partijen, pensioen bij cao, rol ondernemingsraad (online bekijken voor college 3) -mr. drs. Edwin Schop CPL
 • Groepsonderscheid, Normen gelijke behandeling, de payroll werknemers -prof. mr. drs. Mark Heemskerk
 • De buitenlandse werkgever - prof. dr. Erik Lutjens, drs. Erik Schouten CPC
 • De verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen, de werkingssfeer, effect van nieuwe werkverbanden, vrijstelling -prof. dr. Erik Lutjens, mr. Monique van der Poel
 • Casus, rechtspraak, discussie 

Thema 2 – De uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling

 • Uitvoeringsovereenkomst, begrip, derdenbeding, einde -prof. mr. Jaap van Slooten CPL
 • Toegelaten uitvoerders, betekenis IORP richtlijn -mr. Martin Grashoff CPL
 • Bevoegdheidsverdeling sociale partners, pensioenfondsbesturen en fondsorganen -mr. Albert van Marwijk Kooy LLM CPL
 • Geen premie, wel/geen pensioen en aansprakelijkheid -mr. Bas Degelink CPL
 • De rol van toezichthouders -mr. Jan Nierop CPL, mr. Willo Visser

Casus, verdieping, discussie -prof. dr. Erik Lutjens, mr. Albert van Marwijk Kooy LLM CPL

Thema 3 – Zorg- en informatieplicht

 • Wettelijke informatieplichten (online bekijken voor college 10) -mr. Sijbren Kuiper
 • Ontwikkeling van zorgplicht naar zorg ambitie - mr. drs. Emile Soetendal
 • De inhoud van de zorgplicht voor pensioenuitvoerders en invulling in rechtspraak - mr. Bianca van der Goes CPL
 • Zorgplicht voor werkgevers en adviseurs -mr. Bas Degelink CPL
 • Communicatie en zorgplicht, mede in relatie tot het nieuwe stelsel -prof. dr. Marike Knoef 

Casus, discussie en "break-out" sessies -mr. Bas Degelink CPL, mr. Bianca van der Goes CPL, mr. Sijbren Kuiper, mr. drs. Emile Soetendal

Thema 4 – Wijziging, bedrijfsovername en eigendom

 • Opties voor wijziging: cao, ondernemingsraad, wijzigingsbeding, stilzwijgend akkoord -mr. Hans Breuker
 • Fusie en overname - mr. Wouter van Heest CPL
 • Wijzigingsvraagstukken en keuze opties bij het pensioenakkoord - docentnaam volgt
 • Pensioenaanpassingen in crisis situaties - prof. dr. Erik Lutjens
 • Pensioencommunicatie in een crisis - docentnaam volgt

Casus, discussie en "break-out"sessies - prof. dr. Erik Lutjens

Thema 5 – Het nieuwe pensioenstelsel

 • Keuzes ten aanzien van pensioenregeling - prof. dr. Herman Kappelle
 • Keuzes bij transitie - mr. drs. Edwin Schop CPL
 • Actuariele vragen bij transitie - drs. M. Michiel Lohman
 • Verantwoordelijkheidsverdeling - prof. mr. René Maatman
 • Een prikkelende visie op het pensioenstelsel - drs. Agnes Joseph AAG
 • Juridische risico’s (mededingingsrecht, eigendomsrecht, gelijke behandeling) -mr. Monique van der Poel, prof. dr. Erik Lutjens

Casus, discussie en "break-out"sessies - prof. mr. René Maatman, mr. Monique van der Poel 

 • Introductie en Thema 1

  Introductie

  • Pensioenstelsel, nu en volgens Pensioenakkoord – in algemene zin -prof. dr. Erik Lutjens
  • Karakters pensioenregeling
  • Fiscale behandeling -prof. dr. Herman Kappelle

  Stellingen, discussie over thema’s, groepsgewijs en plenaire terugkoppeling -mr. Monique van der Poel

  Thema 1 - Tot stand brengen en toegang tot pensioenregeling

  • Pensioenovereenkomst, partijen, pensioen bij cao, rol ondernemingsraad (online bekijken voor college 3) -mr. drs. Edwin Schop CPL
  • Groepsonderscheid, Normen gelijke behandeling, de payroll werknemers -prof. mr. drs. Mark Heemskerk
  • De buitenlandse werkgever - prof. dr. Erik Lutjens, drs. Erik Schouten CPC
  • De verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen, de werkingssfeer, effect van nieuwe werkverbanden, vrijstelling -prof. dr. Erik Lutjens, mr. Monique van der Poel
  • Casus, rechtspraak, discussie 
 • Thema 2 en 3

  Thema 2 – De uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling

  • Uitvoeringsovereenkomst, begrip, derdenbeding, einde -prof. mr. Jaap van Slooten CPL
  • Toegelaten uitvoerders, betekenis IORP richtlijn -mr. Martin Grashoff CPL
  • Bevoegdheidsverdeling sociale partners, pensioenfondsbesturen en fondsorganen -mr. Albert van Marwijk Kooy LLM CPL
  • Geen premie, wel/geen pensioen en aansprakelijkheid -mr. Bas Degelink CPL
  • De rol van toezichthouders -mr. Jan Nierop CPL, mr. Willo Visser

  Casus, verdieping, discussie -prof. dr. Erik Lutjens, mr. Albert van Marwijk Kooy LLM CPL

  Thema 3 – Zorg- en informatieplicht

  • Wettelijke informatieplichten (online bekijken voor college 10) -mr. Sijbren Kuiper
  • Ontwikkeling van zorgplicht naar zorg ambitie - mr. drs. Emile Soetendal
  • De inhoud van de zorgplicht voor pensioenuitvoerders en invulling in rechtspraak - mr. Bianca van der Goes CPL
  • Zorgplicht voor werkgevers en adviseurs -mr. Bas Degelink CPL
  • Communicatie en zorgplicht, mede in relatie tot het nieuwe stelsel -prof. dr. Marike Knoef 

  Casus, discussie en "break-out" sessies -mr. Bas Degelink CPL, mr. Bianca van der Goes CPL, mr. Sijbren Kuiper, mr. drs. Emile Soetendal

 • Thema 4 en 5

  Thema 4 – Wijziging, bedrijfsovername en eigendom

  • Opties voor wijziging: cao, ondernemingsraad, wijzigingsbeding, stilzwijgend akkoord -mr. Hans Breuker
  • Fusie en overname - mr. Wouter van Heest CPL
  • Wijzigingsvraagstukken en keuze opties bij het pensioenakkoord - docentnaam volgt
  • Pensioenaanpassingen in crisis situaties - prof. dr. Erik Lutjens
  • Pensioencommunicatie in een crisis - docentnaam volgt

  Casus, discussie en "break-out"sessies - prof. dr. Erik Lutjens

  Thema 5 – Het nieuwe pensioenstelsel

  • Keuzes ten aanzien van pensioenregeling - prof. dr. Herman Kappelle
  • Keuzes bij transitie - mr. drs. Edwin Schop CPL
  • Actuariele vragen bij transitie - drs. M. Michiel Lohman
  • Verantwoordelijkheidsverdeling - prof. mr. René Maatman
  • Een prikkelende visie op het pensioenstelsel - drs. Agnes Joseph AAG
  • Juridische risico’s (mededingingsrecht, eigendomsrecht, gelijke behandeling) -mr. Monique van der Poel, prof. dr. Erik Lutjens

  Casus, discussie en "break-out"sessies - prof. mr. René Maatman, mr. Monique van der Poel 

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto