Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

STAP-budget: persoonlijk ontwikkelbudget

Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget voor werkenden en werkzoekenden om hen te helpen een nieuwe stap in hun carrière te zetten.

Wil jij je als professional blijven ontwikkelen? Zoek je een cursus of training op academisch niveau? Dan kan je met het STAP-budget je kennis verbreden en een impuls geven aan je loopbaan. Vanaf 1 september 2022 kun je een deel van ons onderwijs van VU voor Professionals volgen met het STAP-budget. Deze subsidie ontvang je van de Nederlandse overheid, via het portaal van het UWV. Het STAP-budget is een overheidssubsidie van maximaal €1.000,- per jaar voor een cursus of training. Het aanbod van de STAP cursussen groeit, dus houd het aanbod van de Vrije Universiteit in de gaten.

Wanneer zijn de tijdvakken om een STAP-budget aan te vragen?
Er zijn verschillende aanvraagperiodes. Elke 2 maanden start weer een nieuwe aanvraagperiode. Is het geld op van een periode dan kun je het nogmaals proberen in de volgende aanvraag periode. De eerstvolgende aanvraagperiode start op 28 februari 2023 om 10.00 uur.

Aanvraagperiodes
2 januari 2023: De ministers van SZW en OCW hebben besloten om dit tijdvak over te slaan.
28 februari 2023 t/m 30 april 2023
1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
3 juli 2023 t/m 3 september 2023
4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
1 november 2023 t/m 31 december 2023

Let op. Het onderwijs moet minimaal vier weken na het aanvraagtijdvak starten en maximaal binnen drie maanden starten.

Waarom is het eerste STAP aanvraagtijdvak van 2023 vervallen?
De ministers van OCW en SZW hebben besloten om het eerste tijdvak van het STAP budget in 2023 over te slaan vanwege het risico dat de verkeerde scholing wordt gesubsidieerd. Er is tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de STAP-regeling te implementeren en de lopende onderzoeken naar opleiders/opleidingen af te ronden. Zo voorkomt het kabinet dat scholing die niet aan de voorwaarden van STAP voldoet toch subsidie ontvangt. Het eerste moment waarop STAP kan worden aangevraagd is 28 februari 2023.

Stappenplan: Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?
Stap 1. Kies je opleiding. Schrijf je in voor de opleiding van jouw keuze. De universiteit biedt speciaal geselecteerde opleidingen/cursussen aan, die voor het STAP-budget in aanmerking komen. Dit aanbod is in ontwikkeling en kan per periode verschillen. Bij de opleiding vind je informatie over inschrijven en over eventuele (toelatings)voorwaarden.

Stap 2. Vraag een STAP-aanmeldingsbewijs aan bij de cursusadministratie van je gekozen opleiding. Doe dit uiterlijk 38 dagen (= 5,5 week) voor de start van de opleiding. Dit aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Contactgegevens van de administratie vind je bij de opleiding. Binnen 3 weken krijg je per mail via de mail te horen of je al dan niet bent toegelaten én ontvang je het UWV aanmeldbewijs. Dit heb je nodig om het STAP-budget aan te vragen bij UWV.

Stap 3. Vraag je STAP-budget aan via het landelijke STAP-portaal. Vraag bij het landelijke STAP-portaal jouw STAP-budget aan. Kijk naar de tijdvakken wanneer het eerstvolgende tijdvak is. We raden je aan om je aanvraag zo snel mogelijk te doen. Het budget is beperkt en op = op.

Stap 4. Check of je aanvraag is goedgekeurd. Je ontvangt bericht van het UWV over je subsidieaanvraag. Dit gebeurd meestal binnen vier weken. Log in op stapuwv.nl om de status van je aanvraag te bekijken.

Stap 5. Start je opleiding en groei door. Als jouw subsidieaanvraag door het UWV is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de VU als opleider. De VU zal dit vervolgens in mindering brengen op de factuur of - indien je al betaald hebt - aan jou crediteren. 

Mocht jouw aanvraag worden afgewezen en wil je om die reden de opleiding niet meer wilt volgen, annuleer dan je inschrijving, conform de annuleringsvoorwaarden van de betreffende opleiding.

Wie kan het STAP-budget aanvragen?

  • Iedere persoon die werkzoekende is of werkende op de Nederlandse arbeidsmarkt kan een stapbudget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij/zij wilt volgen. Dit zijn zowel werkenden als niet werkenden van ten minste 18 jaar oud die de gerechtigde AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Wanneer de werkgever of een andere partij meebetaalt, kan je daarnaast het STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget wordt verlaagd met het bedrag dat de deelnemer vanuit de andere bron gefinancierd krijgt.
  • Uitgezonderd zijn personen die aanspraak maken op andere ondersteunende maatregelen waaronder studiefinanciering of een studievoucher.

Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleiding). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen.

Voorwaarden deelname STAP-budget

  • Met gebruik van een STAP-aanmeldbewijs van de VU geef je toestemming voor een correcte uitvoering van de STAP-regeling door de VU, voor zover de STAP-regeling van de VU als opleider in het kader van deze regeling uitvoeringshandelingen vereist.
  • De verantwoordelijkheid voor 1) het aanvragen van budget, 2) het voldoen aan voorwaarden voor uitbetaling van het STAP-budget voor de cursus en 3) de consequenties bij eventuele afwijzing, ligt bij jou als deelnemer aan een cursus. 
  • Houd er rekening mee dat het UWV - de instantie die de STAP-regeling beheert - het deelnemen aan een bij de opleiding behorende toets en minimaal 80% aanwezigheid vereist. 
  • Het gereserveerde budget voor de STAP-regeling in een bepaald jaar of tijdvak kan ‘op’ kan zijn. Afwijzing door het UWV komt niet voor rekening van de VU.

Over STAP
Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de belasting. In plaats daarvan is de subsidieregeling STAP-budget gekomen. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. De regeling is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden vanaf 18 jaar. Uitgezonderd zijn personen die aanspraak maken op andere ondersteunende maatregelen waaronder studiefinanciering of een studievoucher.

Meer informatie vind je op: uwv.nl/stap