Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

STAP-budget: persoonlijk ontwikkelbudget

Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget voor werkenden en werkzoekenden om hen te helpen een nieuwe stap in hun carrière te zetten.

Wil jij je als professional blijven ontwikkelen? Zoek je een cursus of training op academisch niveau? Dan kun je in 2023 met het STAP-budget je kennis verbreden en een impuls geven aan je loopbaan. Een deel van het onderwijs van VU voor Professionals is opgenomen in het STAP-register.

De subsidie van maximaal €1.000,- per jaar voor een cursus of training ontvang je van de Nederlandse overheid, via het portaal van het UWV. Hier vindt je de VU-opleidingen waarvoor je een STAP-budget kunt aanvragen. 

Einde STAP-budget per 1 januari 2024
De overheid stopt met de STAP-regeling vanaf 2024. Dat blijkt uit de Voorjaarsota 2023. Tot eind 2023 zijn er nog twee tijdvakken om het STAP-budget aan te vragen, maar het scholingsaanbod wordt door de overheid beperkt tot opleidingen die door het ministerie van OCW zijn erkend, aangeboden door eveneens door OCW erkende opleiders. Dit betekent voor de VU dat alleen door de NVAO geaccrediteerd post-initieel onderwijs in aanmerking komt voor het STAP-budget. Voorbeelden hiervan zijn MSc Marketing (parttime) en MSc Business Administration (parttime).

De eerstvolgende aanvraagperiode start op 18 september 2023 om 10.00 uur. Is het geld op van deze periode, dan kun je het nogmaals proberen in november. Let op: de opleiding of cursus moet minimaal na vier weken en maximaal binnen drie maanden na het aanvraagtijdvak starten.

Aanvraagperiodes 2023
18 september 2023 t/m 31 oktober 2023
15 november 2023 t/m 31 december 2023


Stappenplan: Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?

Stap 1. Kies je opleiding. Schrijf je in voor de opleiding van jouw keuze. Het scholingsaanbod dat in aanmerking komt voor een STAP-budget wordt door de overheid beperkt tot opleidingen die door het ministerie van OCW zijn erkend, aangeboden door eveneens door OCW erkende opleiders. Voorbeelden hiervan zijn MSc Marketing (parttime) en MSc Business Administration (parttime).

Stap 2. Vraag een STAP-aanmeldingsbewijs aan bij de cursusadministratie van je gekozen opleiding. Doe dit uiterlijk 38 dagen (= 5,5 week) voor de start van de opleiding. Dit aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Contactgegevens van de administratie vind je bij de opleiding. Binnen 3 weken krijg je per mail via de mail te horen of je al dan niet bent toegelaten én ontvang je het UWV-aanmeldbewijs. Dit heb je nodig om het STAP-budget aan te vragen bij UWV.

Stap 3. Vraag bij het landelijke STAP-portaal jouw STAP-budget aan. Kijk naar de tijdvakken wanneer het eerstvolgende tijdvak is. We raden je aan om je aanvraag zo snel mogelijk te doen. Het budget is beperkt en op = op.

Stap 4. Check of je aanvraag is goedgekeurd. Je ontvangt bericht van het UWV over je subsidieaanvraag. Dit gebeurt meestal binnen vier weken. Log in op stapuwv.nl om de status van je aanvraag te bekijken.

Stap 5. Als jouw subsidieaanvraag door het UWV is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de VU als opleider. De VU zal dit vervolgens in mindering brengen op de factuur of - indien je al betaald hebt - aan jou crediteren. 

Mocht jouw aanvraag worden afgewezen en wil je om die reden de opleiding niet meer wilt volgen, annuleer dan je inschrijving conform de annuleringsvoorwaarden van de betreffende opleiding.

Wie kan het STAP-budget aanvragen?

  • Iedere persoon die werkzoekende is of werkende op de Nederlandse arbeidsmarkt kan een stapbudget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij/zij wilt volgen. Dit zijn zowel werkenden als niet werkenden van ten minste 18 jaar oud die de gerechtigde AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Wanneer de werkgever of een andere partij meebetaalt, kan je daarnaast het STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget wordt verlaagd met het bedrag dat de deelnemer vanuit de andere bron gefinancierd krijgt.
  • Uitgezonderd zijn personen die aanspraak maken op andere ondersteunende maatregelen waaronder studiefinanciering of een studievoucher. Je kunt bijvoorbeeld als je jonger bent dan 30 jaar geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd-bacheloropleiding). Kijk voor meer informatie op de STAP-website. 

Voorwaarden deelname STAP-budget

  • Met gebruik van een STAP-aanmeldbewijs van de VU geef je toestemming voor een correcte uitvoering van de STAP-regeling door de VU, voor zover de STAP-regeling van de VU als opleider in het kader van deze regeling uitvoeringshandelingen vereist.
  • De verantwoordelijkheid voor 1) het aanvragen van budget, 2) het voldoen aan voorwaarden voor uitbetaling van het STAP-budget voor de cursus en 3) de consequenties bij eventuele afwijzing, ligt bij jou als deelnemer aan een cursus. 
  • Houd er rekening mee dat het UWV - de instantie die de STAP-regeling beheert - het deelnemen aan een bij de opleiding behorende toets en minimaal 80% aanwezigheid vereist. 
  • Het gereserveerde budget voor de STAP-regeling in een bepaald jaar of tijdvak kan ‘op’ kan zijn. Afwijzing door het UWV komt niet voor rekening van de VU.

Over STAP
Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de belasting. In plaats daarvan is de subsidieregeling STAP-budget gekomen. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. De regeling is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden vanaf 18 jaar. Uitgezonderd zijn personen die aanspraak maken op andere ondersteunende maatregelen waaronder studiefinanciering of een studievoucher. Meer informatie vind je op: uwv.nl/stap