Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zorg voor zingeving op een manier die bij deze tijd past

Theology and Religious Studies: Spiritual Care

De track Spiritual Care richt zich op het beroep van geestelijk verzorger als zzp’er, in zorginstellingen, bij justitie, de krijgsmacht of politie.

Je krijgt een veelzijdige opleiding met inzichten vanuit de religiewetenschappen, filosofie, theologie en sociale wetenschappen. Je leert het beroep kennen vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Je wordt uitgenodigd het geleerde vanuit je eigen levensbeschouwing in praktijk te brengen. Je leert hoe je vanuit contact met je eigen levensbeschouwelijke bronnen een ander kunt begeleiden in zijn of haar omgaan met zin- en levensvragen.

Studenten vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden komen samen in een interreligieus programma: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, (religieus) humanisme en minder omlijnde vormen van levensverkenning. Elke student brengt de eigen levensbeschouwelijke bronnen in en wordt gestimuleerd om daarover met medestudenten in gesprek te gaan. Je komt elkaar tegen bij theoretische vakken, zoals Hermeneutics, Spiritual Care 1 en 2 en Comparative Ethics. Het keuzevak, de stage, de scriptie en het Master Seminar zijn echter gericht op de eigen levensbeschouwing of religie.

Verschillende specialisaties zijn mogelijk, waarvoor een zendende instantie bestaat:

 • Boeddhistisch
 • Hindoeïstisch
 • Islamitisch
 • Joods
 • Remonstrants

Voor degenen die zonder zendende instantie het beroep van Geestelijk Verzorger willen uitoefenen bestaat de specialisatie:

 • Institutioneel niet-gezonden geestelijke verzorging, die we aanduiden als ‘interfaith spiritual care’

Ook in deze specialisatie kun je keuzevak, stage en scriptie afstemmen op je eigen levensbeschouwelijke inspiratie.

Vakken

 • Hermeneutics
 • Spiritual Care I
 • Spiritual Care II
 • Keuzevak
 • General Research Skills
 • Comparative Ethics
 • Stage Spiritual Care
 • Professional Skills
 • Thesis

Alle vakken worden op dinsdagen gegeven. Dat betekent dat je slechts één dag in de week college krijgt. 

Bekijk het complete overzicht van alle vakken in de studiegids.

Stage

De beroepsstage geeft je de kans om je voor te bereiden op de toekomstige praktijk. Je combineert theorie en praktijk, en verbetert je professionele en maatschappelijke vaardigheden. 

Van februari tot juni loop je stage onder leiding van een mentor in de Geestelijke Zorg in de gezondheidszorg, een justitiële instelling, het leger, een hospice of op een andere plek waar geestelijke zorg gegeven wordt. Begin op tijd met het zoeken van een stageplek of overleg met de coördinator van je specialisatie. Bij deze stage horen 10 sessies supervisie in groepjes van vier studenten onder leiding van een professionele supervisor.

Multireligieuze omgeving

Globalisatie heeft gezorgd voor een samenleving waarin verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan. De multireligieuze omgeving van de faculteit biedt een representatie van onze samenleving. Gedurende je studie ga je het gesprek aan met studenten vanuit verschillende religieuze achtergronden en geloofstradities, die ieder op hun eigen manier hun geloof uitdragen. Deze diverse omgeving geeft je de unieke kans om alvast praktijkervaring op te doen die goed van pas komt in een carrière binnen een multireligieuze omgeving.

Verander je toekomst met de studie Spiritual Care

Verander je toekomst met de studie Spiritual Care

Na de masteropleiding Spiritual Care, kun je gaan werken als geestelijk verzorger in diverse werkvelden (zorgsector, defensie, justitie, politie, als vrijgevestigde). Je wordt opgeleid tot ‘startbekwaam’ (basisniveau), maar je kunt je door postacademisch onderwijs verder ontwikkelen en specialiseren.

Je bent na de masteropleiding als deskundige op het gebied van zingeving en levensbeschouwing in staat mee te denken en advies te geven op het gebied van belangrijke maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld rond zinvol en waardengericht werken, humane organisaties, plurale samenleving, goed ouder worden. Je kunt een onmisbare bijdrage leveren aan zorg en duurzaamheid als dragende grond van goed (samen)leven.

Ontdek je toekomstperspectief
Student achter een laptop op de VU