Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdieping binnen de Boeddhistische traditie

Postacademische ambtsopleiding boeddhistisch geestelijk verzorger

Boeddhistische geestelijk verzorgers spelen een cruciale rol in het bieden van ondersteuning tijdens crisissituaties en het omgaan met existentiële vragen.

Van ziekenhuizen en ouderenzorg tot gevangenissen en defensie, deze professionals werken met individuen, groepen en organisaties in diverse settings. Ze doen dit met een diepgaand begrip van de boeddhistische leer en vanuit een altruïstische motivatie. De rol van boeddhistisch geestelijk verzorger vereist aanpassingsvermogen in traditie-overstijgende en interreligieuze contexten. Respect voor diverse Boeddhistische en niet-Boeddhistische religieuze en levensbeschouwelijke oriëntaties, zonder eigen overtuigingen op te dringen, is essentieel. Dit vraagt om sterke communicatieve vaardigheden en een open geest.

Een academisch denk- en werkniveau is vereist, zoals vaak geëist door werkgevers en de beroepsvereniging VGVZ. Het voltooien van de boeddhistische ambtsopleiding maakt registratie bij de VGVZ mogelijk en is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV). De postacademische boeddhistische ambtsopleiding bouwt voort op een wetenschappelijke vooropleiding en vraagt om academische vaardigheden. Het Boeddhistisch Seminarium aan de VU is internationaal georiënteerd, met mogelijkheden om sommige onderdelen in het Engels en op afstand (via zoom) te volgen. Het seminarium onderhoudt contacten met Buddhist Chaplaincy-opleidingen in Azië en de Verenigde Staten.

Deze opleiding is uniek in Europa. Nederland is het enige Europese land met een door de overheid erkende en geaccrediteerde opleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger. De combinatie van academische kennis, interreligieuze vaardigheden en een diepe verbondenheid met de boeddhistische leer maakt deze opleiding waardevol voor hen die geestelijke zorg willen bieden binnen diverse en veeleisende omgevingen.

Zending

Studenten die de boeddhistische ambtsopleiding volgen kunnen, mits ze voldoen aan de criteria, in aanmerking komen voor een zending van de Boeddhistisch Zendende Instantie (BZI).

Boeddhistisch Seminarium

De postacademische boeddhistische ambtsopleiding maakt onderdeel uit van het Boeddhistisch Seminarium aan de VU. Als deel van de geïntegreerde voortrajecten van de ambtsopleiding verzorgt het seminarium ook de meeste Boeddhistische delen (minor) van de Bachelor Theology and Religious Studies. Het seminarium is verder verantwoordelijk voor de Buddhism track van het Masterprogramma Theology and Religious Studies: Spiritual Care

Ontdek je studie Postacademische ambtsopleiding boeddhistisch GV

Wil jij een cruciale rol spelen in het bieden van ondersteuning tijdens crisissituaties en het omgaan met existentiële vragen? Dan is de Postacademische ambtsopleiding boeddhistisch geestelijk verzorger wellicht iets voor jou.

Ontdek de studie-inhoud

Heb je vragen, neem contact op met de studiecoördinator

Aafje van den Boogert werkdagen: ma, di, wo