Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verbreed je visie, verscherp je blik en verdubbel je master

Heb je interesse in filosofie met de nadruk op cultuur?

Dan is de studie Filosofie van Cultuur en Bestuur iets voor jou.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Coronavirus: extra informatie toelating

  Normaalgesproken moeten studenten* hun bachelor hebben afgerond voordat zij mogen starten met een master. Maar de coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij ongewenst studievertraging oplopen. Daarom hanteert de VU voor de doorstroom van bachelor naar (pre)master een ‘zachte knip’. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden, tóch vanaf september 2021 kan starten met je (pre)master op de VU. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor de zachte knip en hoe je deze aanvraagt.

  Voor de master Filosofie van Cultuur en Bestuur gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt ten minste 162 EC van de toelatinggevende wo bacheloropleiding behaald waaronder in ieder geval je bachelor-scriptie of ander eindwerk.
  • Alle onderwijseenheden van je huidige bacheloropleiding moeten alsnog zijn afgerond voor 1 september 2022 of (indien eerder) voordat het masterdiploma wordt behaald. Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet, kun je de masteropleiding niet vervolgen en afronden.
  • Je kunt voor 1 september 2021 aantonen dat je toelaatbaar bent tot een (andere) vakwetenschappelijke master (waarvoor mogelijk andere zachte knip-eisen gelden).
  • Je hebt uiterlijk op 1 december 2021 een relevante minor of 18 EC aan relevante filosofische vakken afgerond.

  Voor hbo-studenten die instromen via een ingedaald programma geldt als aanvullende eis dat maximaal 6 EC nog open mag staan bij aanvang van de masteropleiding.

  *Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden gelden bovenstaande aanvullingen niet.

  Bekijk alle voorwaarden in het Addendum behorend bij de Onderwijs en Examenregeling 2021-2022.

  Aanvragen zachte knip
  Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door dit formulier in te vullen.

  Voldoe je nog niet aan alle voorwaarden, maar verwacht je dit uiterlijk 31 augustus wel te doen?
  Het kan zijn dat je nu nog niet aan alle voorwaarden van de zachte knip voldoet, maar uiterlijk 31 augustus wel. Vraag de zachte knip dan wel nu alvast aan.

  Let op: alle ontbrekende vakken moeten tijdens het collegejaar 2021-2022 alsnog worden afgerond, dus voor 1 september 2022. Dat betekent dat je studielast volgend jaar zwaarder wordt. De ‘zachte knip’ is bedoeld voor studenten die door de coronamaatregelen onvermijdelijke studievertraging hebben ondervonden.

 • Ik heb een Nederlandse wo-bachelor (VU-bachelordiploma, VU-premaster of bachelor bij een andere universiteit)

  Deze master is toegankelijk met:

  • een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma*;
  • tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld).

  Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*.

  Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met onze studiecoördinator via centrum.ethos@vu.nl, telefonisch bereikbaar op 020-5983230.

  * Relevante vakwetenschappen: studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen.

  Vrijstellingen

  Wie al in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master ook combineren met een volledige masteropleiding in een relevante vakwetenschap.* Hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld.

  Alle studenten dienen een gemotiveerd verzoek in te dienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (toelating.fgw@vu.nl). Daarnaast krijgen zij een intakegesprek.

 • Ik heb een Nederlandse hbo-bachelor

  Heb je een hbo-diploma? Dan kun je niet direct instromen in de master Filosofie van Cultuur en Bestuur.

 • Aanmelden met een Nederlands diploma

  Wil je je aanmelden voor de masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur? Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding.

  Maak daarna een afspraak voor een matchingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we gezamenlijk of je verwachtingen aansluiten bij wat het programma te bieden heeft. Stuur een e-mail naar centrum.ethos@vu.nl met als onderwerp 'matchingsgesprek'. Binnen een week wordt er dan contact met je opgenomen om dit gesprek in te plannen.

  Na het gesprek dien je je voor 1 juni aan te melden via Studielink voor de opleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur.

  Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld?

  Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen 2 dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

  • cijferlijst (scan van origineel)
  • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
  • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)

  Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden

  Let op: het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

  De toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen beslist in overleg met de coördinator van de Masteropleiding of je wordt toegelaten, als je beschikt over een universitaire Bachelor (al dan niet elders behaald) van een studierichting die voldoende verwant is met een van de bovengenoemde Bachelors.

  Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der geesteswetenschappen.

Wil je meer weten?

Vragen over de opleiding, het bijwonen van bijeenkomsten, toelatingseisen etc?

Mail naar Centrum Èthos via centrum.ethos@vu.nl

Of bel ons op 020-5983230

Voor andere vragen:

Stuur een mail naar contact@vu.nl

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00)

Of stuur een Whatsappbericht naar +31682548367