Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Maak het verschil in het basisonderwijs

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

Heb jij een universitaire bachelor in de sector Gedrag en Maatschappij en wil je jouw bachelor expertise inzetten als leraar in het basisonderwijs? Dan is de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) echt iets voor jou. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Ik heb een Nederlandse wo-bachelor

  Studenten met een universitair bachelor- of masterdiploma in de sector Gedrag en Maatschappij* zijn direct toelaatbaar tot de opleiding.

  * Dit betreft de volgende bacheloropleidingen: Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, Sociologie, Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Technische Planologie, Sociale Geografie en Planologie, Milieu- en Maatschappijwetenschappen, Geografie, Planologie en Milieu, Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Organisatiewetenschappen, Europese Studies, Politicologie, Bestuurskunde, European Public Administration, International Bachelors Programme in Communication and Media, Personeelswetenschappen, Criminologie, Communicatiewetenschap. Op de website van de onderwijsinspectie vind je de betreffende masteropleidingen in het document Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij (vanaf pagina 115). NB: alleen de genoemde universitaire masters geven direct toegang tot de EMPO. Wanneer je een hbo-masterdiploma hebt, die onder de sector Gedrag en Maatschappij valt, dan zal je eerst (een deel van) het schakelprogramma EMPO moeten volgen.

  Als je een ander universitair bachelor- of masterdiploma hebt, kun je een toelatingsverzoek indienen bij de toelatingscommissie EMPO (zie verdere informatie onder het kopje 'Aanmelden'). Je dient aan te tonen dat je minimaal 30 EC aan vakken op het vlak van methodologie, statistiek en academische vaardigheden en minimaal 30 EC aan voor de EMPO relevante inhoudelijke vakken hebt gevolgd. Indien dit niet het geval is kan de toelatingscommissie je adviseren om één of meerdere aanvullende vakken te volgen.

  Aanvullende taaleis Nederlands
  Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste voor toelating tot de EMPO. Als bewijs voor een voldoende beheersing van de Nederlandse taal gelden de volgende diploma’s:

  • Een in Nederland behaald vwo-diploma of een in Nederland behaald havo-diploma in combinatie met een Nederland afgeronde hbo-propedeuse;

  Heb je een ander (buitenlands) diploma behaald? Dan dien je aan deze taaleis te voldoen middels een van de volgende diploma’s:

  • Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Voor het onderdeel spreekvaardigheid van dit examen moet minimaal een 7,5 worden behaald;
  • NT2 vergevorderden 1 of NT2 vergevorderden 2 behaald aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Ik heb een Nederlandse hbo-bachelor

  Studenten met een aanverwante hbo-bachelor kunnen het EMPO schakelprogramma volgen. Dit schakelprogramma (60 EC) wordt gedoceerd aan de UvA. Na het volledig afronden van het EMPO schakelprogramma kun je doorstromen naar de Educatieve Master voor Primair Onderwijs.

  Je kunt een toelatingsverzoek tot het EMPO schakelprogramma indienen bij de toelatingscommissie EMPO (zie verdere informatie onder het kopje 'Aanmelden').

  Aanvullende taaleis Nederlands
  Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste voor toelating tot de EMPO. Als bewijs voor een voldoende beheersing van de Nederlandse taal gelden de volgende diploma’s:

  • Een in Nederland behaald vwo-diploma of een in Nederland behaald havo-diploma in combinatie met een Nederland afgeronde hbo-propedeuse;

  Heb je een ander (buitenlands) diploma behaald? Dan dien je aan deze taaleis te voldoen middels een van de volgende diploma’s:

  • Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Voor het onderdeel spreekvaardigheid van dit examen moet minimaal een 7,5 worden behaald;
  • NT2 vergevorderden 1 of NT2 vergevorderden 2 behaald aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Aanmelden

  Volg onderstaande stappen om het toelatingsproces te doorlopen. Je levert alle benodigde documenten aan via je persoonlijke VU-dashboard, applicatie Aanmelding afronden. 

  Stap 1: aanmelding in Studielink 

  Meld je uiterlijk 1 juli aan in Studielink voor de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO). Ook wanneer je je aan wilt melden voor het EMPO schakelprogramma meldt je je in studielink in eerste instantie aan voor de Educatieve Master Primair Onderwijs. De deadline voor het EMPO schakelprogramma is 1 juli.  Na aanmelding ontvang je inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden op VU.nl. Een aanmelding verplicht je tot niks en kan elk moment kosteloos worden geannuleerd. 

  Stap 2: toelatingsverzoek indienen 

  Een toelatingsverzoek voor de EMPO dien je als volgt in: 

  Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (Kies ‘wijzig je keuze’ om een volgend document te uploaden). Je kunt alle onderstaande documenten als ‘diploma’ uploaden bij je toelatingsverzoek: 
  a.    Formulier toelatingsverzoek EMPO  
  b.    Bijbehorende vakomschrijvingen (studiegids informatie) 
  c.    Indien reeds in bezit: (gewaarmerkte)  kopie diploma 
  d.    (Gewaarmerkte) kopie (voorlopige) cijferlijst 
  e.    Curriculum Vitae 

  Het is mogelijk dat je alleen het laatst geüploade document terugziet. De documenten die je eerder hebt geüpload worden niet verwijderd maar verdwijnen alleen uit zicht. Je kunt doorgaan met uploaden tot je al je documenten hebt geüpload. Het is ook mogelijk om al je documenten als één samengevoegd PDF bestand te uploaden. Dit laatste heeft de voorkeur. Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. 
   
  Let op: Wanneer je een wo-bachelor of master hebt gevolgd die niet in de sector Gedrag en Maatschappij valt, zal je vermoedelijk eerst (een deel van) het EMPO schakelprogramma moeten volgen.  

  Een toelatingsverzoek voor het EMPO schakelprogramma dien je als volgt in: 

  Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (Kies ‘wijzig je keuze’ om een volgend document te uploaden). Je kunt alle onderstaande documenten als ‘diploma’ uploaden bij je toelatingsverzoek: 
  a.    Formulier toelatingsverzoek schakelprogramma EMPO  
  b.    Bijbehorende vakomschrijvingen (studiegids informatie) 
  c.    Indien reeds in bezit: (gewaarmerkte)  kopie diploma 
  d.    (Gewaarmerkte) kopie (voorlopige) cijferlijst 
  e.    Bewijs wiskunde-eis (Een kopie van cijferlijst wiskunde vwo/havo (eindcijfer 5,5 of hoger) of alternatief 
         bewijs, zie bijlage a formulier toelatingsverzoek schakelprogramma voor meer informatie 
  f.     Curriculum Vitae 

  Het is mogelijk dat je alleen het laatst geüploade document terugziet. De documenten die je eerder hebt geüpload worden niet verwijderd maar verdwijnen alleen uit zicht. Je kunt doorgaan met uploaden tot je al je documenten hebt geüpload. Het is ook mogelijk om al je documenten als één samengevoegd PDF bestand te uploaden. Dit laatste heeft de voorkeur. Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. 

  Deadlines: 

  Deadline aanmelding in studielink en indienen toelatingsverzoek schakelprogramma EMPO: 1 juli. 

  Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek EMPO: 1 juli.


  Deadline volledige inschrijving (inclusief betaling collegegeld): 31 augustus

  Let op: Wanneer je een hbo-bachelor hebt gevolgd of een wo-bachelor of master die niet in de sector Gedrag en Maatschappij valt, zal je vermoedelijk eerst (een deel van) het EMPO schakelprogramma moeten volgen. 

  Stap 3: Inschrijving compleet maken

  Zorg ervoor dat je uiterlijk 31 augustus 2024 alle stappen van het aanmeldproces hebt doorlopen en dat je het collegegeld hebt betaald.

 • Voorlichting

  Wil je meer weten over deze studie? Kijk hier de beknopte informatievideo lees dit artikel dat VPRO Tegenlicht over onze opleiding schreef.

  Neem voor inhoudelijke vragen over het programma contact op met empo@vu.nl
  Heb je vragen over de aanmeldprocedure of de toelatingseisen? Mail dan naar toelatingscommissie.empo@vu.nl.

Veelgestelde vragen over de EMPO

 • Algemeen

  Waarom een Educatieve Master voor Primair Onderwijs (EMPO)?
  De laatste jaren hebben we in Nederland te maken met een groot lerarentekort. Met de Educatieve Master Primair Onderwijs willen wij bijdragen aan het verkleinen van dit tekort door het opleiden van een nieuwe groep academische leraren voor het primair onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er meer academische leraren voor de klas komen te staan.  

  Wat is het verschil tussen de EMPO en een universitaire Pabo?
  De EMPO is een tweejarige universitaire masteropleiding die je kunt volgen na afronding van een universitaire bachelor en/of master in de sector Gedrag en Maatschappij. Een universitaire Pabo is een vierjarige bacheloropleiding die je kunt volgen met een vwo- of hbo-propedeusediploma. Het onderwijs wordt verzorgd door een hogeschool én een universiteit.

  Wat maakt deze EMPO zo uniek?
  Deze EMPO is een joint degree, een samenwerking tussen drie universiteiten namelijk de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. De drie betrokken universiteiten hebben op bachelor niveau ruime ervaring in het opleiden van academische leerkrachten voor het basisonderwijs in de universitaire Pabo’s. Met de EMPO hebben we onze ervaring en wetenschappelijke kennis gebundeld en daarmee bieden we op master niveau het beste van onze drie universiteiten!

  Ik heb de pabo gedaan. Heeft het zin om ook nog de EMPO te volgen?
  Nee, je hebt namelijk al een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. Daarnaast je kun in de EMPO geen vrijstelling krijgen voor de verplichte onderwijseenheden vanwege de verwevenheid tussen de stage, de masterthese en de inhoudelijke vakken. 

  Zijn er mogelijkheden om de EMPO te volgen in combinatie met een zij-instroom traject?
  Nee, deze trajecten verschillen van elkaar en zijn niet te combineren. De EMPO is een voltijds tweejarige masteropleiding, waarbij je een diploma Master of Science en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behaalt. Bij een zij-instroomtraject ga je na een succesvol geschiktheidsonderzoek direct lesgeven en opleiden combineren. Je krijgt daarvoor een betaalde aanstelling bij een school en na twee jaar een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. 

  Adaptieve expertise staat centraal in de opleiding. Wat betekent dat?
  De complexiteit van de huidige onderwijspraktijk vraagt om leraren die hun kennis en inzichten kunnen toepassen in de uitdagende, steeds veranderende omgeving van de klas en school en die vanuit voortschrijdend inzicht de juiste beslissingen kunnen nemen. In de EMPO word je getraind om zorgvuldige afwegingen te maken tussen het behouden van wat werkt en het incorporeren van nieuwe waardevolle inzichten in jouw didactische en pedagogische repertoire. Zo leer je een goede balans te bewaken tussen efficiënte routines en innovatie. 

 • Stage

  Hoeveel dagen loop ik stage?
  In het eerste jaar loop je twee dagen per week stage in dezelfde groep. In het tweede jaar loop je twee en een halve dag per week stage in een andere groep. Dit kan op dezelfde of een andere school zijn, of in het speciaal onderwijs.

  Waar loop ik stage?
  Je loopt twee jaar lang stage op één of twee scholen voor primair onderwijs in de regio Amsterdam of Leiden/Den Haag. Je wordt zoveel mogelijk in duo’s op een stageschool ingedeeld (ieder met een eigen klas). Zo leer je van en met elkaar.

  Kan ik zelf op zoek naar een stageschool, bijvoorbeeld in een andere regio?
  Nee, de EMPO werkt nauw samen met besturen van scholen in de metropoolregio Amsterdam en in de regio Leiden/Den Haag. Samen hebben deze besturen een zeer divers aanbod van scholen (zowel qua onderwijsconcept als bijv. 0-12 scholen en gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen). Je kunt uiteraard je voorkeur aangeven voor de regio. Dat vragen we je in juni. Je zult dan in de zomer te horen krijgen bij welke school je stage gaat lopen.    

  Wat houdt de stage in?
  In het eerste jaar bouw je je lesvaardigheden op door je te verdiepen in individuele leerlingen, de schoolmentor systematisch te observeren en door les te geven in kleine, homogene groepen. Vervolgens ga je klassikale lessen geven, samen met je schoolmentor, en werk je toe naar het zelfstandig ontwerpen, verzorgen en evalueren van volledige lesdagen. In het tweede jaar leer je omgaan met het dragen van verantwoordelijkheid voor een hele klas en voor het groepsproces.

  Hoe word ik begeleid tijdens de stage?
  Je wordt tijdens je stage intensief begeleid door drie verschillende begeleiders: een schoolmentor, een academische schoolopleider en een instituutsopleider. De schoolmentor is je dagelijkse begeleider in de klas. De academische schoolopleider werkt meestal bovenschools en begeleidt je bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling. De instituutsopleider is een docent van de universiteit die je intervisiegroep begeleidt. De instituutsopleider is, samen met de academische schoolopleider, en in overleg met de schoolmentor, verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van je stage. 

  Krijg ik een stagevergoeding?
  Hierover zijn wij nog in gesprek met de betrokken schoolbesturen. 

 • Onderwijs

  Waar volg ik colleges?
  Je volgt vakken aan alle drie de universiteiten. De intervisie vindt plaats op de universiteit die in de regio ligt waar je stage loopt. Verder zijn de vakken evenredig verdeeld over de drie universiteiten. 

  Hoe maak ik een onderbouwde keuze tussen de inhoudelijke profielen?
  Je krijgt in de eerste weken van de opleiding uitgebreide voorlichting over de inhoud van de verschillende profielen. Ook staan onze studieadviseurs voor je klaar om je te helpen bij het maken van deze keuze. Je kunt deze keuze dus goed geïnformeerd maken aan het einde van de eerste periode. 

  Wat zijn de onderwijsvormen?
  In de EMPO krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges en werkgroepen, intervisiegroepen, masterclasses en stages.

  Hoeveel wekelijkse contacturen zijn er?
  De EMPO is een voltijdopleiding en bevat een hoger aantal contacturen dan een gemiddelde masteropleiding. Je hebt per week ongeveer 6 tot 10 contacturen onderwijs, je loopt twee dagen stage en daarnaast zul je ook tijd besteden aan zelfstudie en het voorbereiden van je stage. 

  Sommige profileringsvakken in het programma zijn onderdeel van een andere masteropleiding, volg je die dan met studenten van deze andere masters?
  Soms volg je die met andere masterstudenten, soms alleen met je collega-studenten van de EMPO. 

  Krijg je in de EMPO ook les in de vakken die op de basisschool worden gegeven? 
  De EMPO is toegankelijk voor studenten die reeds een relevante WO bachelor en/of masteropleiding en/of het schakelprogramma EMPO hebben gevolgd. We gaan ervan uit dat je op basis van die vooropleiding voldoende vakinhoudelijke basiskennis voor het primair onderwijs hebt of dat je die eenvoudig via zelfstudie kunt bijspijkeren of vergroten. Daarom krijg je binnen de EMPO niet specifiek les in de vakinhouden voor het primair onderwijs, met uitzondering van rekenen en taal.Via een digitale leeromgeving kun je je vakinhoudelijke kennis via zelfstudie vergroten en tussentijds toetsen. In het eerste jaar moet je een vakinhoudelijke toets doen.Je krijgt drie kansen om deze toets te halen.

 • Collegegeld

  Wat betaal ik aan collegegeld?
  De tarieven voor studiejaar 2024-2025 zijn te vinden op onze website.

  Ik heb al een universitaire master afgerond, hoeveel collegegeld betaal ik?
  Heb je een master behaald buiten het domein Onderwijs en het domein Zorg, dan betaal je het wettelijke tarief.
  Heb je al een master behaald binnen het domein Onderwijs en het domein Zorg, dan betaal je het instellingstarief. De tarieven voor studiejaar 2024-2025 zijn te vinden onze website.

 • Na afstuderen

  Wat is de kans op een baan?
  Na je afstuderen ben je vrijwel verzekerd van een baan. Het basisonderwijs staat niet alleen te springen om meer leraren maar nadrukkelijk ook om meer academische leraren.

  Voldoe ik aan het einde van de master aan de eisen voor de registratie Basis (Ortho)pedagoog of kan ik die krijgen met keuze voor bepaalde vakken?
  Nee, de EMPO leidt specifiek op voor leraar basisonderwijs. 

  Is het mogelijk om met deze Master in Science ook andere banen te vinden binnen het onderwijs, naast lesgeven?
  De EMPO leidt je in eerste instantie op tot academische leraar in het basisonderwijs. In principe kan je ook andere functies gaan vervullen in het onderwijs. 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Stuur een mail naar empo@vu.nl voor vragen over de Educatieve Master voor Primair Onderwijs