Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontdek de kracht van taal in communicatie over gezondheid

Ontdek de kracht van taal om de wereld te veranderen

Deze master geeft je theoretische handvatten om de rol van taal en communicatie in een medische context te begrijpen, maar ook de vaardigheden om betere gesprekken te voeren en kritisch te reflecteren op het resultaat van die gesprekken.

In het huidige maatschappelijke en politieke debat, dat steeds meer polariseert, is het steeds moeilijker om een goed gesprek te voeren. Om verschillen te overbruggen en een inclusieve samenleving te realiseren is het echter essentieel dat we naar een probleem kijken vanuit het oogpunt van de ander, en dus echt de dialoog aangaan.

“De woorden van een president zijn belangrijk, ongeacht hoe goed of slecht die president is. Op zijn best kunnen de woorden van een president inspireren. In het slechtste geval kunnen de woorden van een president aanzetten tot geweld.” De toespraak van President Biden over het geweld bij het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Inzicht in taalgebruik in het dagelijks leven

De opleiding begint met een solide theoretische basis om inzicht te krijgen in het taalgebruik in het dagelijks leven en in een institutionele context. Zo leer je hoe de uitwisseling van behandelmogelijkheden tussen dokters en patiënten plaatsvindt, hoe neonatale zorg wordt besproken met de ouders, en hoe antivaccinatiegroeperingen te werk gaan op social media.

Wat deze opleiding uniek maakt, is dat de koppeling met de beroepspraktijk al tijdens het studieprogramma zelf tot stand komt. Je academische stage wordt opgesteld in nauwe samenspraak met gezondheidzorginstellingen die werken in de praktijk. Tijdens de vakken worden toepasselijke voorbeelden uit het dagelijks leven besproken, bijvoorbeeld maatschappelijke problemen zoals het gebrek aan vertrouwen in de wetenschap, of mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, waardoor je wordt gestimuleerd alternatieve oplossingen te overwegen om te komen tot een goed en praktisch advies.

Er is veel vraag naar academisch geschoolde gespreks- of communicatiespecialisten in de gezondheidszorg, in de rol van onafhankelijke adviseur, onderzoeker, facilitator, bemiddelaar of patiëntvoorlichter. Vooral als het gaat om wetenschappelijke kennis, of als burgerparticipatie een grote rol speelt, is inzicht nodig in hoe we een zinnige dialoog tot stand kunnen brengen en houden tussen de overheid en burgers, of tussen professionals en patiënten of klanten. Hierbij kun je denken aan instituten zoals het RIVM, het ministerie van VWS, maar ook de farmaceutische industrie, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verslavingszorg, internationale ngo’s en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Maak kennis met onze universitair docenten

Wil je meer weten over onze universitair docenten? Lees hier meer over onze docenten: dr. Lotte van Burgsteden, dr. Bogdana Huma, dr. Elliott Hoey, Lieve van Hengel, prof. dr. Hedwig te Molder.

Het studieprogramma

Periode 1

De opleiding gaat in september van start met een algemene theoretische basis. Tijdens het vak Communication Design in Society doe je gespecialiseerde kennis op van communicatietheorieën met de focus op taal, en hoe je deze kunt toepassen in verschillende vormen van communicatie, zoals blogs, Twitter, tijdens het voeren van debatten of gesprekken.

Dialogue for Health is een belangrijk vak waarin je leert realistische interacties die betrekking hebben op medische problemen te analyseren, zowel persoonlijk als online, en deze inzichten toe te passen op situaties waarin gesprekken plaatsvinden of nodig zijn. We bekijken wanneer en op welke manier wetenschappelijke kennis kan worden gebruikt om een argument kracht bij te zetten of juist te ontkrachten, en voor welke doeleinden ervaringen wordt ingezet (zoals: “luister naar wat je lichaam je wil zeggen”). Je kunt vervolgens kritisch reflecteren op deze analyses met behulp van dialoogtheorieën: Wanneer wordt een gesprek een dialoog? Wat zijn de voorwaarden voor een dialoog?

Periode 2

In periode 2 (november - december) ga je je analytische vaardigheden verder uitdiepen en de methode van conversatieanalyse toepassen tijdens Medical and Healthcare Interactions. Je gaat hierbij leren over en reflecteren op onderwerpen zoals: Op welke manieren brengen artsen slecht nieuws? Kunnen patiënten onderhandelen over besluiten over de behandeling? En in hoeverre komen de modellen over gedeelde besluitvorming overeen met de praktijk?

Je kunt een keuzevak kiezen uit het brede aanbod in de studiegids. Keuzevakken geven je de mogelijkheid om dialoogpraktijken te analyseren vanuit een breder maatschappelijk, organisatie- of historisch perspectief. Hieronder worden een aantal voorbeelden genoemd.

Periode 3 en 4

In periode 3 (januari) maken we de stap van de theorie naar de praktijk: je begint met je eerste stage, gevolgd door een tweede stage in periode 4 (februari - maart). Tegelijkertijd leer je tijdens het vak Health Communication and Social Media hoe patiënten bijvoorbeeld social media gebruiken om ervaringen te delen en steun te vinden, en hoe chatbots mensen adviseren over hun gezondheid.

Periode 5 en 6

Je sluit je opleiding in periode 5 en 6 (april - juni) af met het schrijven van een scriptie. Hieronder vind je meer informatie over je stages en je scriptie. De startdatum van dit studieprogramma is 1 september. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Vakken

 • Communication Design in Society
 • Dialogue for Health
 • Medical and Health Care Interactions
 • Elective(s): 
  • Introduction to Medical and Health Humanities
  • The Power of Metaphor
  • Text and Image in News and Advertising
  • Usability Testing van Corporate Websites
  • Culture and Identity in Organizations
 • Internship 1: Facilitating Dialogue
 • Internship 2: Applied Research Project
 • Health Communication and Social Media
 • Master Thesis

Het studieprogramma vind je in onze studiegids.

Stage

Tijdens de stage - deel 1, Facilitating Dialogue, leer je welke methoden je kunt inzetten om een daadwerkelijke dialoog mogelijk te maken en ga je hiermee oefenen. Je krijgt training om dialogen op te zetten, te ondersteunen, te monitoren en te beoordelen. De koppeling met de professionele praktijk maakt dit studieprogramma zo uniek.  Iedere student gaat aan het werk binnen een organisatie - bijvoorbeeld een ziekenhuis, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, publieke gezondheidsorganisaties zoals het RIVM of patiëntenorganisaties - waarbij hij of zij zijn of haar dialoogvaardigheden kan oefenen en toepassen.

In de stage - deel 2, het Applied Research Project, houdt de student zich bezig met het opzetten en uitvoeren van een klein onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp, met zowel een academische begeleider voor de onderzoeksmethoden als een begeleider vanuit een gezondheidszorgorganisatie. Je begint al in periode 4 met de voorbereidingen van je scriptie, waarbij je de gegevens mag gebruiken die je hebt verkregen van dezelfde organisatie waar je stage hebt gelopen (maar dat hoeft niet).

De masterscriptie

In periode 4 ben je al begonnen met de voorbereidingen van je scriptie, waarbij je de gegevens mag gebruiken die je hebt verkregen van dezelfde organisatie waar je stage hebt gelopen (maar dat hoeft niet).

Je scriptie kan gaan over een breed scala aan gezondheidszorggerelateerde onderwerpen, zolang je onderzoek maar is gebaseerd op een analyse van daadwerkelijke interacties. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • het krijgen van inzicht en faciliteren van de interactie tussen artsen, zorgverleners en patiënten ten aanzien van palliatieve zorg in ziekenhuizen of verpleeghuizen
 • het ontwerpen van een vaccinatieprogramma voor kinderen, inclusief theoretische onderbouwing
 • het voorbereiden en beoordelen van de publieke dialoog over de gevolgen voor de gezondheid van veehouderij, tussen boeren, de overheid en omwonenden.

Bepaal zelf je toekomst met de opleiding Dialogue, Health & Society

Bepaal zelf je toekomst met de opleiding Dialogue, Health & Society

Als je deze masteropleiding hebt afgerond kun je werken in een breed scala aan zowel publieke als private gezondheidszorgorganisaties. Als afgestudeerde met een theoretische basis in gezondheidszorgcommunicatie en de praktische ervaring die je hebt opgedaan tijdens je stages kun je bijvoorbeeld aan het werk als dialoogfacilitator of in de bemiddeling, onderzoek doen of werken als adviseur.

Ontdek uw toekomstperspectieven
Man met baard