Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Criminologie: opsporing én interventie

Wil jij erachter komen wat criminelen beweegt? En wil je jouw criminologische kennis voor preventie en bestrijding van criminaliteit gebruiken?

Dan is de studie Criminologie iets voor jou. 

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Ik heb een Nederlandse WO bachelor (VU-bachelordiploma, VU-premaster of bachelor bij andere universiteit)

  Bachelor Criminologie
  Je bent rechtstreeks toelaatbaar tot de master.

  Bachelor Sociale- of gedragswetenschappen
  Je bent toelaatbaar tot de master na het behalen van de toelatingstoets.

  Heb je een relevante sociaal- of gedragswetenschappelijke bachelor, vraag dan vóór 1 mei toestemming aan de toelatingscommissie om deel te mogen nemen aan de toelatingstoets.
  Relevante bachelordiploma's zijn onder andere Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen. 

  Andere bachelor of VU premaster

  Andere bachelors bieden geen toegang  tot deze master, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor Rechtsgeleerdheid. Ook als je na deze bachelors een relevante master hebt behaald, ben je niet toelaatbaar.

  De VU biedt geen premaster aan voor deze master.

 • Ik heb een Nederlandse HBO bachelor (premaster)

  Een HBO-diploma geeft geen toegang tot de master Criminologie. Een HBO-diploma plus een relevante (pre-) master of minor geeft ook geen toegang tot de master Criminologie.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  WO Bachelor Criminologie
  Je bent toelaatbaar tot de master indien je diploma is geëvalueerd als gelijkwaardig aan een Nederlandse academische bachelor en je de toelatingstoets behaalt.

  Vraag vóór 1 mei toestemming aan de toelatingscommissie om deel te mogen nemen aan de toelatingstoets (in Nederlands). We gebruiken o.a. de vergelijkings- en validatieprogramma's van de Nuffic om je diploma te evalueren.
  In sommige gevallen kun je worden vrijgesteld van deelname aan de toelatingstoets. De toelatingscommissie beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt. 

  WO Bachelor Sociale- of gedragswetenschappen
  Je bent toelaatbaar tot de master indien je diploma is geëvalueerd als gelijkwaardig aan een Nederlandse academische bachelor en je de toelatingstoets behaalt.

  Vraag vóór 1 mei toestemming aan de toelatingscommissie om deel te mogen nemen aan de toelatingstoets (in Nederlands). We gebruiken o.a. de vergelijkings- en validatieprogramma's van de Nuffic om je diploma te evalueren.

  Andere bachelor
  Op basis van een andere academische bachelor of een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor juridische bachelors. Ook als je na deze bachelors een relevante master hebt behaald, ben je niet toelaatbaar.

  Taaleis Nederlands

  De master Criminologie is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken.

 • Toelatingstoets

  De master Criminologie hanteert de volgende toelatingseisen:

  • voldoende academische kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein;
  • voldoende academische kennis op criminologische terrein.

  Kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein moet blijken uit een relevante universitaire bachelor. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van de toelatingstoets.

  Studenten met een bachelor Criminologie van een Nederlandse universiteit hebben voldoende kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein en zijn op criminologisch terrein eerder getoetst. Zij krijgen om die reden een vrijstelling voor de toelatingstoets en zijn rechtstreeks toelaatbaar tot de master.

  Toestemming voor deelname vragen
  Vraag vóór 1 mei toestemming via  toelatingscommissie.rechten@vu.nl.
  Stuur de volgende bijlagen mee:

  • scan van diploma of inschrijfbewijs;
  • scan gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst;
  • heb je een bachelor anders dan Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen, stuur dan ook inhoudelijke vakinformatie van de voor de toets relevante vakken.

  Toelatingstoets op 10 juni 2022
  Je kunt alleen deelnemen indien je op 1 juni op Studielink staat aangemeld voor de opleiding en toestemming voor deelname hebt ontvangen van de toelatingscommissie.

  De toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht wordt getoetst. De toelatingstoets wordt behaald, wanneer voor alle afzonderlijke onderdelen een voldoende score wordt behaald op één toetsmoment. 

  Binnen 3 weken na de toets hoor je of je bent toegelaten tot de master.

  Literatuur
  De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

  • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2018) Actuele criminologie (10e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Bijleveld, C.C.J.H. (2018) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (7e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2020) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (8e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

  Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

  Voor het gebruik van wettenbundels gelden regels, deze staan vermeld in het Huishoudelijk reglement van het Examenreglement. Het gebruik van een oudere druk van de genoemde literatuur is voor eigen risico.

  Voorbeeld toelatingstoets
  Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

  Tentamentijdverlenging
  Studenten met een structurele beperking, waarvoor zij tijdens de bacheloropleiding tentamentijdverlenging hebben toegewezen gekregen, kunnen een verzoek voor tentamentijdverlenging (30 minuten) aanvragen voor de toelatingstoets nadat zij toestemming hebben ontvangen om deel te nemen aan de toelatingstoets. Stuur de volgende documenten mee met je verzoek aan toelatingscommissie.rechten@vu.nl:

  • toewijzing tentamentijdverlenging bacheloropleiding; en 
  • recente medische verklaring van behandelend arts ; of
  • recente dyslexieverklaring van een erkende instelling.
 • Aanmelden

  Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding.

  Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is 1 juni.

  Volg deze aanmeldprocedure.

  Let op : op Studielink meld je je aan voor de master Criminologie. Op je VU Dashboard geef je aan welke afstudeerrichting(en) je wilt volgen.

  Sta je op 1 juni aangemeld en heb je toestemming om de toelatingstoets te maken, dan ontvang je automatisch een uitnodiging met aanvullende informatie in de week na 1 juni. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult bij Studielink. Heb je vlak voor de toets nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met toelatingscommissie.rechten@vu.nl

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op!

Stuur een mail naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl als je vragen hebt over de toelating of de toelatingstoets

Voor vragen over premasterassessment, collegegeld, Studielink, VU Dashboard etc. neem contact op met de Centrale Studentenbalie

Voor algemene informatie kan je een mail sturen naar contact@vu.nl