Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Criminologie: opsporing én interventie

Keuze uit Opsporingscriminologie of Interventiecriminologie

Opsporingscriminologie

“Wat zijn persoonskenmerken van plegers van cybercrime?”
“Wat zijn de zwakke schakels in criminele netwerken?”
“Leidt de bonuscultuur tot fraude?”

In de afstudeerrichting Opsporingscriminologie beantwoordt je dit soort vragen. Je verdiept je in verschillende soorten misdaad en de bestrijdingstechnieken daarvan. Er is bijzondere aandacht voor cybercrime, georganiseerde criminaliteit en financieel-economische criminaliteit.

De nadruk ligt op het gebruiken van wetenschappelijke kennis voor de opsporing en bestrijding van deze misdaadvormen. Je krijgt niet alleen inzicht in daderkenmerken, maar leert ook effectieve strategieën te ontwikkelen voor de preventie en aanpak van criminaliteit. Forensische wetenschappen maken deel uit van de opleiding, maar je kijkt ook verder dan dat. Je verdiept je in de opsporing van criminaliteit vanuit een breder perspectief.

Afgestudeerd in deze richting heb je zowel kennis over daders als over opsporing en preventie. Zo kun je aan de slag als strategisch analist bij de recherche, onderzoeker in de forensische accountancy, of veiligheidsadviseur.

Interventiecriminologie

“Crimineel begint carrière op latere leeftijd”
“Jongeren zwaarder straffen valt slecht bij deskundigen”
“Recidive onder zedendelinquenten is laag”

Interventiecriminologie is de afstudeerrichting waarbij je met deze thema’s aan de slag gaat. Je krijgt inzicht in de criminele loopbanen van verschillende soorten daders, zoals daders in de georganiseerde misdaad, zedendelinquenten, jeugdige daders en senioren. Ook verdiep je je in de mogelijke interventies om deze loopbanen om te buigen. Er is extra aandacht voor de rol van gender; denk bijvoorbeeld aan het grote verschil in geregistreerde criminaliteit tussen mannen en vrouwen en de verschillende soorten straffen.

Bij Interventiecriminologie ligt de nadruk op desistance: hoe, wanneer en waarom beëindigen daders hun criminele loopbaan? Je koppelt kennis uit VU-onderzoek naar criminele carrières aan methoden om daders weer op het rechte pad te krijgen. Je krijgt dus niet alleen inzicht in de levensloop van verschillende soorten daders, maar leert ook de effectiviteit van straffen en maatregelen tegen crimineel gedrag te beoordelen.

Als afgestudeerde in de interventiecriminologie heb je zowel kennis over daders als kennis over effectieve (justitiële) reacties. Je bent dus breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij de overheid, de Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), jeugdinrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming en politie.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Welke specialisatie past bij jou?

Ontdek hier de verschillende specialisaties binnen de master Criminologie 

Samenvatting

Je volgt zeven vakken waaronder één keuzevak (elk 6 studiepunten). Je past de opgedane kennis toe in een afstudeerproject waarbij je zelf in de praktijk aan de slag gaat, bijvoorbeeld in een stage bij één van onze partners (18 studiepunten). Je onderzoekt bijvoorbeeld de effectiviteit van justitiële interventies.

Samenvatting

Je volgt zeven vakken waaronder één keuzevak (elk 6 studiepunten). Je past de opgedane kennis toe in een afstudeerproject waarbij je zelf in de praktijk aan de slag gaat, bijvoorbeeld in een stage bij één van onze partners (18 studiepunten). Je onderzoekt bijvoorbeeld de effectiviteit van justitiële interventies.

Stage

In de regel volg je een stage bij de opleiding Criminologie, bijvoorbeeld bij de politie. Er wordt een groot aantal stageplaatsen aangeboden. Hoewel stagelopen niet verplicht is wordt het wel sterk aangeraden. Het is namelijk een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen. Ook leg je waardevolle contacten, die van pas kunnen komen als je straks een baan gaat zoeken. Verder vergemakkelijkt een stage in veel gevallen de dataverzameling voor de scriptie, omdat de stageverlenende instelling bijvoorbeeld toegang heeft tot bruikbare databestanden of gemakkelijk contact kan leggen met geschikte respondenten voor het onderzoek. Bovenal is een stage erg leuk en leerzaam.

Scriptie

Ter afronding van de masteropleiding schrijf je een scriptie waarbij je op basis van eigen criminologisch onderzoek concrete aanbevelingen doet voor effectieve gedragsinterventies. VU-docenten bereiden studenten goed voor op hun afstudeeropdracht, met intervisies en workshops.

Master Research Track Criminologie

Wat houdt de Master Research Track Criminologie in? 

  • De Master Research Track Criminologie is een uitbreiding van het masterprogramma met drie onderzoeksvoorbereidende vakken. Studenten die de Research Track afronden krijgen een speciale aantekening op hun Masterbul. Deelname is gratis.

Voor wie is dit aanvullende programma bedoeld? 

  • De Master Research Track is bedoeld voor gemotiveerde masterstudenten die overwegen om onderzoeker te worden, óf die met een uitbreiding van de master hun arbeidsmarktpositie willen verbeteren.

Wat houdt het programma precies in? 

  • In het programma maken studenten kennis met de nieuwste analysemethoden, en krijgen zij extra training in academisch schrijven, presenteren en omgaan met de media. De verplichte vakken ‘Voortgezette Methoden voor Criminologisch Onderzoek’ en ‘Academic Skills’ worden aangeboden in periode 2 en 5. Daarnaast volgen studenten één extra keuzevak.

Wat is de studielast? 

  • De totale studielast is 18ec.

Meer informatie? 

  • Neem contact op met de coördinator Victor van der Geest (v.vander.geest@vu.nl) voor een vrijblijvend informatiegesprek via Zoom.

Onderwijsonderdelen

  • Academische vaardigheden onderzoekstalent, R_PropWr (6EC, niv.600)
  • Voortgezette methoden en technieken van criminologisch onderzoek*, R_VoorgezMT (6EC, niv.600)
  • Spatial Criminology**, R_SpaCrim (6EC, niv.600)

* Studenten met een ICC-master mogen een ander methodenvak volgen (6EC, niv.600)

** Studenten interventiecriminologie kunnen kiezen tussen Spatial Criminology en Misdaadanalyse, studenten opsporingscriminologie kunnen kiezen tussen Spatial Criminology en Effectieve Interventies

Studenten kunnen het research track programma uitbreiden met een Research Track Portfolio (12ec). Dit brengt de totale studielast komt op 30ec. Invulling van het portfolio gebeurt in samenspraak met een mentor (ervaren onderzoeker) en bestaat uit onderzoeksvoorbereidende activiteiten, bijvoorbeeld: NVC presentatie, Factsheet, Research Note, Kennislink, Workshop Organisatie (of NvC marktdag). Voor dit extra onderdeel geldt een voorselectie.

Verander je toekomst met de studie Criminologie

Verander je toekomst met de studie Criminologie

Als afgestudeerde in de  Opsporingscriminologie heb je zowel misdaadkennis als kennis over opsporing en preventie. Je bent daarom breed inzetbaar: denk aan recherchekundigen en strategisch analisten bij de politie, onderzoekers in de forensische accountancy, criminologische beleidsadviseurs bij het Openbaar Ministerie, beleidsmedewerkers veiligheid bij gemeenten en security officers bij grote ondernemingen.

Als afgestudeerde in de Interventiecriminologie heb je daderkennis én kennis over effectieve (justitiële) reacties. Daarom kun je veel kanten op: bijvoorbeeld als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), jeugdinrichtingen, onderzoeksbureaus, Raad voor de Kinderbescherming en politie.

Ontdek je toekomstperspectief
criminologie