Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kruip in het hoofd van een crimineel

Voel je je maatschappelijk betrokken? Ben je niet makkelijk uit het veld te slaan en een beetje 'streetwise'? Kun je je verplaatsen in mensen met verschillende achtergronden en heb je een kritische blik? Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden en ontwikkelingen van criminaliteit? 

Dan sluit de studie Criminologie daar mooi op aan. Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Criminologie studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

  Hbo propedeuse
  Er zijn geen aanvullende eisen.

  Hbo bachelor
  Er zijn geen aanvullende eisen.

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan een van de bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

  • Engels
  • Nederlands
  • Geschiedenis
  • Wiskunde A, B of C

  DeficiĆ«nties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, Criminologie is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf 1 oktober 2021 aanmelden voor collegejaar 2022-2023. De deadline voor aanmelding is 15 januari 2022.

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Buitenlands diploma
  Een buitenlands diploma geeft toegang tot deze bacheloropleiding als dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlands vwo-diploma. De VU beoordeelt het toelatingsverzoek na ontvangst van je aanmelding. Eventueel aanvullende toelatingseisen zijn afhankelijk van je buitenlandse vooropleiding.

  DeficiĆ«nties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, Criminologie is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf 1 oktober 2021 aanmelden voor collegejaar 2022-2023. De deadline voor aanmelding is 15 januari 2022.

 • Numerus Fixus

  Criminologie is een Numerus Fixus-opleiding.

  Voor het collegejaar 2022-2023 hebben we 130 plekken beschikbaar en hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus). Dat kan betekenen dat niet iedereen die Criminologie aan de VU wil studeren, kan worden toegelaten.
  Wij hanteren 100% selectie. Dit betekent dat wij zelf onze studenten selecteren en een ranglijst opstellen, op basis waarvan studenten een plaatsingsnummer toegewezen krijgen.

  We bepalen je geschiktheid op basis van twee selectiecriteria:

    1. Het gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding (weging 50%). 
    2. Een verplichte selectietoets (weging 50%),
     bestaande uit twee onderdelen:
     • Criminologisch/juridische casus
     • Wiskunde

  Motivatie, interesse en werkervaring zijn geen onderdeel van de selectiecriteria en tellen daarom niet mee in het selectieproces. Kandidaten met zowel goede eindcijfers als een goed gemaakte selectietoets, scoren over het algemeen het beste in de selectie. Het is niet mogelijk om op voorhand in inschatting te maken of indicatie te geven van je score in de selectie.  

  Aan de selectie voor Criminologie voor collegejaar 2021-2022 deden ruim 600 kandidaten mee. 

  Gemiddelde eindcijfer 
  Voor het gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding tellen mee je eindcijfers van je toelating gevende vooropleiding (6 VWO, HBO propedeuse), indien de eindcijfers al bekend zijn. 

  Als je je toelating gevende opleiding nog niet hebt afgerond op het moment van de selectie, dan tellen de eindcijfers van je laatste overgangsrapport of laatst afgeronde opleiding mee. 

   1. Als je momenteel in 6 VWO zit, dan gaan we uit van je 6 VWO schoolexamen cijfers, stand januari 2022. 
   2. Als je momenteel een HBO propedeuse doet, dan gaan we uit de resultaten van je laatst afgeronde vooropleiding (bijvoorbeeld je 5 HAVO of 4 MBO eindcijfers).

  Het is tevens mogelijk deel te nemen aan de selectie met de eindcijfers van een afgeronde HBO opleiding, WO propedeuse of WO bachelor. 

  Bij alle vooropleidingen wordt bij de berekening uitgegaan van een ongewogen gemiddelde.

  Je ontvangt na aanmelding in Studielink een e-mail met een digitaal formulier en verdere informatie over het aanleveren van jouw eindcijfers.

  Selectietoets
  De selectietoets bestaat uit 2 onderdelen: (A) een criminologisch/juridische casus en (B) wiskunde. 

  Onderdeel A betreft een actuele kwestie waarover op basis van de literatuur criminologisch en rechtswetenschappelijk vragen moeten worden beantwoord. Je moet je van tevoren voorbereiden op dit onderdeel. Het studiemateriaal zal tijdig (ongeveer 2 weken voor de afname van de toets) ter beschikking worden gesteld. Je krijgt literatuur te bestuderen die ook in het eerste jaar van de opleiding aan bod zal komen. 

  Voor de opleiding criminologie is het van belang dat je beschikt over getalsmatig/statistisch inzicht. Statistiek is namelijk een belangrijk onderdeel bij criminologisch onderzoek. De wiskundetoets stelt vast of je voldoende basisvaardigheden wiskunde hebt om deel te kunnen nemen aan de eerstejaarsvakken Statistiek I en Statistiek II. Aan de hand van een aantal opdrachten (rekenen, algebra, formules en combinaties) wordt gekeken of je kennis hiervan op peil is.

  Verplichte deelname selectietoets
  Deelname aan de selectietoets is verplicht. De toets duurt ongeveer 3 uur. Voor instroom in collegejaar 2022-2023 vindt de toets plaats op vrijdagmiddag 11 februari 2022 of zaterdag 12 februari 2022. Zodra de definitieve datum bekend is, zal dat op deze website bekend worden gemaakt.

  Je ontvangt na de aanmelddeadline van 15 januari 2022 alle informatie over de verplichte selectietoets.

  Voorbereiding 
  Voor het onderdeel criminologische casus ontvang je ongeveer 2 weken van tevoren de benodigde literatuur en enkele oefenopgaven.

  Voor het onderdeel wiskunde kun je met onderstaande oefenopgaven je kennis toetsen.

  Wiskunde oefenmateriaal

  Wiskunde oefenmateriaal antwoorden

  Om dit onderdeel succesvol te kunnen maken moet je de volgende onderdelen beheersen:

  1. algemene rekenregels (waaronder de volgorde van rekenen en machten
  2. algebra
  3. lineaire en tweedemachts functies
  4. vergelijkingen oplossen (ook: stelsels van maximaal twee vergelijkingen)
  5. centrummaten
  6. percentages
  7. combinaties
  8. staafdiagrammen

  Algemene informatie
  Lees meer over de selectieregels en deadlines voor opleidingen met een selectie op onze pagina over numerus fixus of op Rijksoverheid.nl.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00)

Stuur een mail naar contact@vu.nl

Of stuur een Whatsapp bericht naar +31682548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl