Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kruip in het hoofd van een crimineel

Voel je je maatschappelijk betrokken? Ben je niet makkelijk uit het veld te slaan en een beetje 'streetwise'? Kun je je verplaatsen in mensen met verschillende achtergronden en heb je een kritische blik? Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden en ontwikkelingen van criminaliteit? 

Dan sluit de studie Criminologie daar mooi op aan. Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen met een Nederlandse vooropleiding

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Criminologie studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

  Hbo propedeuse
  Het volgende deelcertificaat dient aanvullend te worden behaald:

  • Nederlands: minimaal NT2 II / CNaVT (STRT of EDUP)* 

  *Geldt niet bij behaalde Nederlandstalige hbo-propedeuse óf behaald Nederlands op 5 havoniveau

  Hbo bachelor
  Het volgende deelcertificaat dient aanvullend te worden behaald:

  • Nederlands: minimaal NT2 II / CNaVT (STRT of EDUP)*

  *Geldt niet bij behaalde Nederlandstalige hbo-bachelor óf behaald Nederlands op 5 havoniveau

  Ouder dan 21?
  Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om op grond van het toelatingsonderzoek te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Raadpleeg de toelatingsonderzoek pagina voor meer informatie over de aanmelddeadline en de kosten.

  De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Engels
  • Nederlands
  • Geschiedenis
  • Wiskunde A of B of C

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen. Doe dit uiterlijk 15 juli 2023.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, de bacheloropleiding Criminologie is een numerus fixus-opleiding. Meld je aan via Studielink, houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines. Rond daarna direct je aanmelding tot 100% af via je persoonlijke dashboard op VU.nl.

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Buitenlands diploma
  Een buitenlands diploma geeft toegang tot deze bacheloropleiding als dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma. De toelatingscommissie beoordeelt het toelatingsverzoek pas na ontvangst van je aanmelding in Studielink en het voltooien van je studentportaal op VU.nl. De toelatingscommissie brengt je per e-mail op de hoogte van het toelatingsbesluit.

  Aanvullende toelatingseisen kunnen van toepassing zijn:

  1. Een diploma dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma
  Zie de Lijst met diplomavereisten voor voorbeelden van geaccepteerde diploma's per land. Let op: deze lijst is bedoeld als indicatie voor toelaatbaarheid; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  2. Bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal
  Je kunt alle geaccepteerde toetsen en scores vinden op onze webpagina Voldoen aan taaleisen.

  3. Bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal
  Je kunt alle geaccepteerde toetsen en scores vinden op onze webpagina Voldoen aan taaleisen.

  4. Behaald certificaat wiskunde A of B of C
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  5. Behaald certificaat geschiedenis
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  De definitieve toelatingseisen die op jou van toepassing zijn worden bij de beoordeling van jouw aanmelding gecommuniceerd door de toelatingscommissie.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, de bacheloropleiding Criminologie is een numerus fixus-opleiding. Meld je aan via Studielink, houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines. Rond daarna direct je aanmelding tot 100% af via je persoonlijke dashboard op VU.nl.

 • Numerus Fixus

  Criminologie is een Numerus Fixus-opleiding.

  Voor het collegejaar 2023-2024 hebben we 130 plekken beschikbaar en hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus). Dat kan betekenen dat niet iedereen die Criminologie aan de VU wil studeren, kan worden toegelaten.
  Wij hanteren 100% selectie. Dit betekent dat wij zelf onze studenten selecteren en een ranglijst opstellen, op basis waarvan studenten een plaatsingsnummer toegewezen krijgen.

  We bepalen je geschiktheid op basis van twee selectiecriteria:

    1. Het gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding (weging 50%). 
    2. Een verplichte selectietoets (weging 50%),
     bestaande uit twee onderdelen:
     • Criminologisch/juridische casus
     • Wiskunde

  Motivatie, interesse en werkervaring zijn geen onderdeel van de selectiecriteria en tellen daarom niet mee in het selectieproces. Kandidaten met zowel goede eindcijfers als een goed gemaakte selectietoets, scoren over het algemeen het beste in de selectie. Het is niet mogelijk om op voorhand in inschatting te maken of indicatie te geven van je score in de selectie.  

  Aan de selectie voor Criminologie voor collegejaar 2022-2023 deden ruim 600 kandidaten mee. 

  Gemiddelde eindcijfer 
  Voor het gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding tellen mee je eindcijfers van je toelating gevende vooropleiding (6 VWO, HBO propedeuse), indien de eindcijfers al bekend zijn. 

  Als je je toelating gevende opleiding nog niet hebt afgerond op het moment van de selectie, dan tellen de eindcijfers van je laatste overgangsrapport of laatst afgeronde opleiding mee. 

   1. Als je momenteel in 6 VWO zit, dan gaan we uit van je 6 VWO schoolexamen cijfers, peildatum 13 januari 2023. 
   2. Als je momenteel een HBO propedeuse doet, dan gaan we uit de resultaten van je laatst afgeronde vooropleiding (bijvoorbeeld je 5 HAVO of 4 MBO eindcijfers).

  Het is tevens mogelijk deel te nemen aan de selectie met de eindcijfers van een afgeronde HBO opleiding, WO propedeuse of WO bachelor. 

  Bij alle vooropleidingen wordt bij de berekening uitgegaan van een ongewogen gemiddelde.

  Je ontvangt na aanmelding in Studielink een e-mail met een digitaal formulier en verdere informatie over het aanleveren van jouw eindcijfers.

  Selectietoets
  De selectietoets bestaat uit 2 onderdelen: (A) een criminologisch/juridische casus en (B) wiskunde. 

  Onderdeel A betreft een actuele kwestie waarover op basis van de literatuur criminologisch en rechtswetenschappelijk vragen moeten worden beantwoord. Je moet je van tevoren voorbereiden op dit onderdeel. Het studiemateriaal zal tijdig (ongeveer 2 weken voor de afname van de toets) ter beschikking worden gesteld. Je krijgt literatuur te bestuderen die ook in het eerste jaar van de opleiding aan bod zal komen. 

  Voor de opleiding criminologie is het van belang dat je beschikt over getalsmatig/statistisch inzicht. Statistiek is namelijk een belangrijk onderdeel bij criminologisch onderzoek. De wiskundetoets stelt vast of je voldoende basisvaardigheden wiskunde hebt om deel te kunnen nemen aan de eerstejaarsvakken Statistiek I en Statistiek II. Aan de hand van een aantal opdrachten (rekenen, algebra, formules en combinaties) wordt gekeken of je kennis hiervan op peil is.

  Verplichte deelname selectietoets
  Deelname aan de selectietoets is verplicht. Voor instroom in collegejaar 2023-2024 vindt de toets plaats op zaterdagochtend 18 februari 2023 en start om 10 uur (onder voorbehoud van wijzigende coronamaatregelen). De toets zal op de VU campus in Amsterdam worden afgenomen. De toets duurt ongeveer 3 uur.  De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

  Je ontvangt ongeveer 2 weken voor de afname alle informatie over de verplichte selectietoets.

  Voorbereiding 
  Voor het onderdeel criminologisch/juridische casus ontvang je ongeveer 2 weken voor de afname van de toets de benodigde literatuur die je ter voorbereiding moet bestuderen. De gemiddelde voorbereidingstijd voor de selectietoets is ongeveer 10 tot 12 uur, inclusief de deelname aan de toets.  Dat betekent dat je je er van bewust moet zijn dat de toets voorbereidingstijd vraagt en dat je hier ruim de tijd voor moet inplannen in je eigen planning.

  Om je een indruk te geven van het type vragen bij dit onderdeel, vind je hier een paar voorbeeldvragen zonder antwoorden:

  Criminologische casus voorbeeldvragen

  Voor het onderdeel wiskunde kun je met onderstaande oefenopgaven je kennis toetsen.

  Wiskunde oefenmateriaal

  Wiskunde oefenmateriaal antwoorden

  Om dit onderdeel succesvol te kunnen maken moet je de volgende onderdelen op 6 VWO niveau beheersen:

  1. algemene rekenregels (waaronder de volgorde van rekenen en machten
  2. algebra
  3. lineaire en tweedemachts functies
  4. vergelijkingen oplossen (ook: stelsels van maximaal twee vergelijkingen)
  5. centrummaten
  6. percentages
  7. combinaties
  8. staafdiagrammen

  Algemene informatie

  Lees meer over de selectieregels en deadlines voor opleidingen met een selectie op onze pagina over numerus fixus of op Rijksoverheid.nl.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel +31 (0)20 59 85000 (ma t/m vr: 10:00 - 16:00)

Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl