Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Het fundament van duurzaamheid

Klimaatverandering, toenemende schaarste in (drink)water, grondstoffen om de energietransitie te kunnen maken, een stijgende zeespiegel, beschikbare ruimte.

Het gaat niet alleen om je eigen toekomst, maar je kunt een steentje bijdragen aan een verantwoorde en houdbare toekomst voor ons allemaal. En dat allemaal door je eigen nieuwsgierigheid naar hoe Systeem Aarde in elkaar steekt.

Het overgrote deel van onze studenten studeert eerst verder in een aansluitende master om zich verder te specialiseren om daarna in het vakgebied aan de slag te gaan. Bedrijven staan te trappelen om je kennis en vaardigheden in huis te halen.

Onderzoek naar de klimaateffecten van bosbranden

VU Aardwetenschapper Roland Vernooij achtervolgt bosbranden en reist hiervoor de hele wereld rond. Voor zijn onderzoek meet hij op verschillende plekken op aarde het effect van bosbranden op het klimaat. In de video legt hij uit hoe een drone daarbij helpt.

Wat kun je doen na je opleiding

Je gaat door met studeren

Die kans is wereldgroot: een van de vele aspecten van de Aarde krijgt je tijdens je bachelor zo te pakken, dat de meeste studenten nog een masteropleiding volgen. Als die specifieke master specialisatie aan een andere topopleiding in Europa wordt aangeboden, kan dat. Onze bachelorstudenten worden door hun goede opleiding met open armen ontvangen. Voor een heel aantal specialisaties kun je gewoon beter aan de VU doorstromen naar de masteropleidingen  Earth Sciences (specialisaties o.a.: Geology, Geochemistry, Planetary Geology, Geodynamics, Marine Geology, Paleontology, Climate Sciences, Landscape development) of Hydrology.

Je gaat werken

Over de hele wereld is kennis en begrip van het Systeem Aarde nodig voor een duurzame en veilige toekomst. Aardwetenschappen is geen beroepsopleiding, je wordt een sociaalvaardige beta. Is er werk over 5-8 jaar als jij klaar bent? Water, energie, klimaatverandering, veilig wonen: er blijft voldoende te doen met jouw opleiding, dat is zeker! Een paar voorbeelden:

  • Ondergrond-deskundige geothermie, CO2-opslag of grote bouwprojecten
  • Docent aardrijkskunde
  • Geo-hydroloog bij waterschappen
  • Promovendus vulkanologie
  • Wetenschapsjournalist
  • Beleidsmedewerker ondergrond of water bij provincie of gemeente
  • Professor Geodynamica of universitair docent
  • Klimaatdeskundige bij milieu-organisaties
  • Geo-wetenschapper bij aanleg windmolenparken en bekabeling in de Noordzee

Waar zijn onze studenten terecht gekomen?