Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verken het verleden, vorm de toekomst

Klimaatverandering, toenemende schaarste in (drink)water, grondstoffen voor de energietransitie, een stijgende zeespiegel, beschikbare ruimte in het landschap. Het gaat niet alleen om je eigen toekomst, maar je kunt een steentje bijdragen aan een verantwoorde en houdbare toekomst voor ons allemaal. En dat terwijl je je eigen nieuwsgierigheid volgt naar hoe onze planeet in elkaar steekt.

Het overgrote deel van onze studenten studeert eerst verder in een van de vele aansluitende masters om zich verder te specialiseren voordat ze in het vakgebied aan de slag te gaan. Daarna staan bedrijven te trappelen om je kennis en vaardigheden in huis te halen.

Als Aardwetenschapper van de VU deins je niet terug om zelfstandig een probleem aan te pakken, kun je op grote schaal verbanden leggen, belangrijke informatie uit een ingewikkelde dataset kunt halen, realistische oplossingen bedenken en omgaan met risico’s. Bovendien ben je opgeleid om met technische apparatuur te werken in laboratoria en in het veld, kun je programmeren en met ruimtelijke software omgaan met grote complexe datasets.

Onderzoek naar de klimaateffecten van bosbranden

VU Aardwetenschapper Roland Vernooij achtervolgt bosbranden en reist hiervoor de hele wereld rond. Voor zijn onderzoek meet hij op verschillende plekken op aarde het effect van bosbranden op het klimaat. In de video legt hij uit hoe een drone daarbij helpt.

Wat kun je doen na je opleiding

Je gaat door met een master

Aan de VU kun je je verder specialiseren in de richtingen:

Geology & Geochemistry en specialiseer je in Geodynamics, Critical Metals, Geophysics, Geochemistry, Palaeontology, Sedimentology.

Earth & Climate e.n specialiseer je in Climate Science, Remote Sensing, Landscape Dynamics, Quarternary Geology.

Global Environmental Change and Policy en verbreed jezelf naast Aardwetenschappen ook in menselijk gedrag en duurzaam beleid.

Combineer één van de mastertracks hierboven met een educatieve of communicatieve variant, waarbij je je voorbereid om voor de klas te gaan staan of wetenschapsjournalist te worden.

Hydrology en specialiseer je in de waterkringloop, waterhuishouding en waterzekerheid.

Geographic Information Sciences (UNIGIS) en leer in deze 3-jarige master alles over ruimtelijke gegevens en de software om die te verwerken en te analyseren.

Environment and Resource Management en specialiseer je in een duurzame omgang met onze omgeving en de grondstoffen die onze samenleving nodig heeft.

Je gaat werken

Over de hele wereld is kennis en begrip van het Systeem Aarde nodig voor een duurzame en veilige toekomst. Aardwetenschappen is geen beroepsopleiding, je wordt een sociaalvaardige bèta. Is er werk over 5-8 jaar als jij klaar bent? Water, energie, klimaatverandering, veilig wonen: er blijft voldoende te doen met jouw opleiding, dat is zeker. Een paar voorbeelden:

Ondergrond-deskundige geothermie of CO2-opslag

Docent aardrijkskunde

Geo-hydroloog bij waterschappen

Promovendus vulkanologie

Wetenschapsjournalist

Geotechnisch adviseur bij bouwprojecten

Beleidsmedewerker energietransitie of water bij de overheid

Professor Geodynamica of universitair docent

Klimaatdeskundige bij milieuorganisaties

Geo-wetenschapper bij aanleg windmolenparken en bekabeling in de Noordzee

Waar zijn onze studenten terecht gekomen?