Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toekomstbestendig toetsen: de Toetsvisie in het kort

14 november 2023
Toetsing is een inherent onderdeel van onderwijs en binnen deze dynamische context staat de Vrije Universiteit Amsterdam niet stil. In 2022 is de Toetsvisie gepresenteerd: een vernieuwende blik op het beoordelingsproces, waarbij de focus niet alleen ligt op de behaalde resultaten aan het einde van de rit, maar ook op het leertraject zelf.

Wat moet je weten van de Toetsvisie? De belangrijkste informatie op een rij.

De drie ontwerpprincipes van toekomstbestendige toetsing 
De toetsvisie van de VU rust op drie kernprincipes, nauw verbonden met de kernwaarden van de universiteit. 

  • Het eerste principe, 'Het Leerproces Centraal', benadrukt de waarde 'open' in toetsing. Hierbij wordt toetsing beschouwd als een onlosmakelijk onderdeel van het bredere leerproces. 
  • Het tweede principe, 'Eigenaarschap', is geworteld in de kernwaarde 'persoonlijk'. Eigenaarschap biedt studenten de mogelijkheid om actief eigenaarschap te nemen over hun leerproces. 
  • Het derde principe, 'Werkveld & Samenleving', gebaseerd op de kernwaarde 'verantwoordelijk', richt zich op het voorbereiden van studenten op actieve betrokkenheid in zowel hun latere werkveld als de samenleving. 

De formatieve dialoog: een centraal element 
Een essentieel onderdeel van het leerproces is de formatieve dialoog. Dit richt zich op het beantwoorden van drie formatieve vragen die betrekking hebben op feedup, feedback en feedforward. Belangrijk om te weten: de formatieve dialoog is niet slechts één moment van beoordeling, maar gaat over voortdurende groei en verbetering. 

Een voorbeeld van dit centrale element in de Toetsvisie is terug te vinden bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Met de tool Peerwise verzinnen studenten meerkeuzevragen voor elkaar. Vervolgens beantwoorden ze elkaars vragen. De docent houdt zicht op de ingezonden vragen. Zo tillen studenten elkaar naar een hoger niveau. 

Uitdagingen en kansen in een steeds veranderende maatschappij 
De Toetsvisie werd ongeveer gelijktijdig opgeleverd met de periode waarin ChatGPT opkwam, samen met andere technologische en maatschappelijke veranderingen die het onderwijs uitdagen. Het kwam dus op het goede moment, want hiermee kunnen docenten en beleidsmakers flexibel inspelen op deze ontwikkelingen ten behoeve van het leerproces. 

Voorbeelden? Denk aan activerend blended onderwijs, waarin fysieke en online-elementen naadloos samengaan. Dit bereidt studenten ook voor op een wereld waarin generatieve AI en digitalisering steeds belangrijker worden. Ook wil de VU flexibel onderwijs aanbieden vanaf 2023 om tegemoet te komen aan de diverse studentenpopulatie, waaronder werkende volwassenen.  

Daarnaast streeft de VU ernaar studenten vaardigheden bij te brengen voor een complexe samenleving, met nadruk op probleemoplossend vermogen en sociaal-culturele communicatie. De VU moedigt hierbij docenten én studenten aan om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, bv. via opdrachten binnen Community Service Learning. De beoordeling gebeurt hierbij op real-life opdrachten, wat de studie meer maatschappelijke relevantie geeft en het leereffect versterkt. 

Balans 
De VU heeft tot doel niet alleen het onderwijs te vernieuwen, maar ook studenten voor te bereiden op een wereld die voortdurend in verandering is. De Toetsvisie vormt daarbij de leidraad, waarbij beoordeling niet slechts kennis meten is, maar ook de groei van studenten stimuleren. Een uitnodiging voor docenten en beleidsmakers om een balans te vinden tussen de formatieve dialoog en summatieve beoordelingsmomenten. 

Meer weten? Bekijk hier de volledige toetsvisie

De toetsvisie in beeld

De toetsvisie in beeld

Zie hier hoe de drie ontwerpprincipes uit de VU visie op toekomstbestendige toetsing gerelateerd zijn aan de kernwaarden van de VU.

Bekijk het figuur
Toetsvisie Vrije Universiteit Amsterdam volgens de kernwaarden 'open', 'persoonlijk' en 'verantwoordelijk'