Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe versterk je de verbinding met je studenten - 2

Laatst gewijzigd op 14 februari 2024
Realistische casussen als startpunt voor het leren, studeren in heterogene groepen, ook buiten onderwijsbijeenkomst beschikbaar zijn als docent en een student-assistent sociale activiteiten laten organiseren. Zo versterkt Jaap Boter de betrokkenheid van studenten bij de Masteropleiding Marketing. Hoe pakt deze opleidingsdirecteur dat aan en scoort hij het hoogst op studenttevredenheid? Lees hier vijf tips.

Tip 1: baseer je onderwijs op echte problemen
Het onderwijs van de Master Marketing draait vooral om het analyseren en oplossen van problemen van echte bedrijven zoals Microsoft of FrieslandCampina. Elk vak start op de werkvloer bij een bedrijf. Daar vertelt het hoofd marketing over wat hun werk inhoudt en wat de grootste uitdaging van het moment is, bijvoorbeeld hoe Microsoft kan concurreren met bedrijven die gratis office software aanbieden. De studenten reflecteren in de werkgroepen op hoe de theorie uit de hoorcolleges hen helpt om de uitdaging beter te begrijpen. Aan het einde van het vak is het bedrijf aanwezig bij de presentatie van de beste voorgestelde oplossingen door de studenten.

De onderwijsvorm bij Marketing is een speciale vorm van Case Based onderwijs of projectonderwijs. Vind je geen bedrijf om mee samen te werken? Zoek dan een maatschappelijke organisatie zoals bij Community Service Learning-projecten van de VU.

Tip 2: werk in heterogene groepen
Studenten werken in heterogene groepen aan de analyse en oplossing van de problemen. Het leren samenwerken en gebruik maken van diversiteit bij het oplossen van het probleem is een integraal onderdeel van het onderwijs. Door de diversiteit binnen de teams leren studenten meer perspectieven te zien en dus ook tot betere oplossingen te komen. Studenten beoordelen elkaar binnen het team op verschillende aspecten van groepswerk, aan het einde van elke case. In de derde periode schrijven ze een reflectie over hoe ze in de verschillende teams en cases in de eerste en tweede periode zijn beoordeeld en wat dat zegt over hun teamvaardigheden en ontwikkeling daarvan. 

Tip 3: organiseer een eenvoudige cursusevaluatie
Studenten beantwoorden aan het eind van een periode een drietal eenvoudige publieke exit-ticketvragen over het onderwijs tot dan toe: wat moeten we stoppen? Wat moeten we houden? En: wat moeten we toevoegen? Deze simpele vragen worden door meer dan 60% van de studenten beantwoord. Zij blijven dit ook doen omdat in elke vervolgperiode duidelijk wordt gemaakt wat de opleiding met de feedback doet. De exit-ticket is een prima aanvulling op de VU-aanpak voor cursusevaluaties.

Tip 4: laat een student-assistent social events organiseren
Stel een student-assistent aan die als enige taak krijgt om sociale events te organiseren voor je studenten. De investering lijkt groot, maar de opbrengst is aanzienlijk: extra sociale binding en een positieve invloed op de betrokkenheid bij de studie en het actief blijven leren.

Tip 5: wees toegankelijk
De cultuur binnen de opleiding is gericht op het ondersteunen van de studenten in hun leerproces. Niet alleen inhoudelijk, maar ook door aandacht te hebben voor het sociaal welbevinden. Daarvoor is het nodig om niet alleen beschikbaar zijn tijdens formele onderwijsbijeenkomsten, maar ook daaromheen. Docenten zijn daarom vaak ruim voor aanvang van het college al online en blijven vaak na afloop nog hangen voor nabranders. Deze tijd om de bijeenkomsten heen levert heel andere gesprekken op die studenten waarderen.

Meer weten?
De tips op deze pagina zijn heel beknopt. Wil je meer weten over deze tips? Benader Jaap Boter gerust: j.boter@vu.nl.

Bronnen

De tips voor activerend blended onderwijs worden mogelijk gemaakt door het VU Centre for Teaching & Learning.