Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Art of Engagement

Laatst gewijzigd op 27 november 2023
We dragen de kernwaarden van de Vrije Universiteit Amsterdam niet alleen uit in ons onderwijs en onderzoek, maar passen ze ook toe in de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Samen werken aan een betere wereld is eenvoudiger vanuit een werkklimaat dat inspireert, ontwikkelt en engageert. Met dat doel hebben we vier principes geformuleerd: Art of Engagement. Het is een oefening in professioneel gedrag om ons gezamenlijke werk beter en met plezier te kunnen blijven doen. 

Wat houdt Art of Engagement in?

De vier principes van Art of Engagement beschrijven hoe je zelf op een actieve manier kunt bijdragen aan een prettig werkklimaat:

  • Draag bij aan het grotere geheel
  • Toon moed in duidelijke keuzes
  • Wees transparant en duidelijk
  • Luister en geef ruimte voor groei

Pas deze principes toe als basis voor hoe je samenwerkt, besluiten neemt, communiceert en verantwoordelijkheid toont. De principes van Art of Engagement zouden voor ons allemaal vanzelfsprekend horen te zijn. Niet omdat we het altijd perfect doen, maar omdat we op deze manier beter, meer gezamenlijk en met meer werkplezier onze gezamenlijke doelen en ambities kunnen bereiken. Het helpt dus om de principes concreet te benoemen als iets beter kan of juist heel goed ging. Leidinggevenden vervullen hierin een voorbeeldrol, maar iedere medewerker draagt hieraan bij.

Tour d'Amour

Lees het interview met directeur HRM Renée-Andrée Koornstra en kwartiermaker AoE Rolien Walinga.

Complimenten geven

Wat heeft het geven van complimenten met Art of Engagement te maken? Complimentprofessor en voorzitter OR Marius Rietdijk vertelt in een aanstekelijke workshop dat het gedrag van de ander waarderen de beste manier is om met elkaar tot betere samenwerking en communicatie te komen. Om effectief te zijn moet je vier keer zoveel complimenten geven als kritiek. Juist de combinatie van 'Spreek aan spreek uit' met het uitspreken van waardering is sterk.

Wil je meer weten over Art of Engagement, of heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op